DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA KRŠILA ZAKONE I PRAVILNIKE

Trošili i zapošljavali bez odobrenja ministra

Na zakup stana ambasadorke Kuliš potrošeno je 17.288 eura, Vlahović 41.800 eura, a za Vlahovića 43.200 eura, navodi DRI
9615 pregleda 23 komentar(a)
Sanja Vlahović, Foto: Boris Pejović
Sanja Vlahović, Foto: Boris Pejović

Diplomatska predstavništva Crne Gore u Italiji i Njemačkoj nisu dostavljala račune za potrošenu gotovinu i izvještaje o korišćenju službenih vozila, dok je ambasada u Vatikanu i zapošljavala osoblje bez odobrenja Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

To se, između ostalog, navodi u izvještaju Državne revizorske insitucije (DRI) o poslovanju diplomatskih predstavništava u Italiji, Vatikanu i Njemačkoj za 2018. godinu.

DRI je dala uslovno mišljenje na izvještaj, navodeći da su diplomatska predstavništva kršila zakone i unutrašnje pravilnike.

U DRI ističu da ambasade nijesu dostavljale ministarstvu predloge budžeta za narednu godinu, niti su imale adekvatnu dokumentaciju za potrošeni novac.

Ambasade u Italiji i Vatikanu, koje vode Sanja Vlahović i Miodrag Vlahović, nijesu vodile pomoćne evidencije blagajničkog poslovanja iako im je to obaveza.

Miodrag Vlahović
Miodrag Vlahović(Foto: BETAPHOTO)

“Ambasada u Vatikanu je podizala gotovinu sa žiro-računa u znatno većim iznosima od isplaćenih troškova, tako da je na kraju mjeseca imala značajan iznos gotovine od 3.976 do 7.292 eura, koji i pored upozorenja Ministarstva nije redovno uplaćivala na žiro-račun”, navodi se u izvještaju DRI.

Upozorava se i da ambasade u Rimu i Vatikanu nijesu dostavljale ministarstvu izvještaj o potrošnji goriva i pređenoj kilometraži. I pored zahtjeva Generalnog sekretarijata ministarstva, ambasade nijesu popisale depozite na računima, gotovinu u blagajnama i neizmirene obaveze.

Vatikan
Vatikan(Foto: Vijesti)

“Ambasada u Rimu nije na odgovarajući način evidentirala izdatke za službena putovanja u iznosu od 1.373 eura. Generalni konzulat u Frankfurtu i ambasada u Vatikanu nijesu dostavljali izvještaj o javnim nabavkama, dok ambasade u Rimu i Berlinu nijesu dostavile izvještaj u zakonskom roku”, navodi se i ističe da je ambasada u Vatikanu zaključivala ugovore o radu sa lokalnim osobljem prije dobijanja saglasnosti od Ministarstva vanjskih poslova.

U izvještaju se navodi da je ministarstvo, na čijem je čelu Srđan Darmanović, prošle godine potrošilo 372.236 na ambasadu i Italiji, kao i da je naknadno uplaćeno 47 hiljada za kupovinu službenog vozila i konzularne opreme, kao i troškove prevoza delegacije ministarstva i predsjednika Crne Gore.

Srđan Darmanović
Srđan Darmanović(Foto: Boris Pejović)

Pojašnjava se da je iz konzulata u Frankfurtu na račun ambasade u Rimu uplaćeno još 19.320 eura za isplatu depozita za zakup novog poslovnog prostora. Izdaci ambasade u Italiji prošle godine iznosili su 459.395, od čega je najveći dio potrošen na zarade, smještaj osoblja i nabavku opreme. Za smještaj ambasadorke Vlahović potrošeno je 41.800 eura, dok su računi osoblja za mobilne telefone iznosili 3.497 eura.

Ambasada u Vatikanu prošle godine imala je 330.633 hiljade troškova, od čega je najviše isplaćeno na zarade, kiriju za ambasadu, smještaj osoblja i nabavku opreme. Na zakup prostorija u kojima se nalazi ambasada izdvojeno je 55 hiljada, dok je za smještaj ambasadora Vlahovića potrošeno 43.200 eura.

Računi za fiksne i mobilne telefone iznosili su 4.659 eura, dok su troškovi reprezentacije iznosili oko sedam hiljada.

“Predstavništvo treba da obezbijedi pojedinačne račune za mobilnu i fiksnu telefoniju kako bi se moglo utvrditi poštovanje utvrđenog limita, a troškove nabavke mobilnih telefona treba plaćati u skladu sa pravilnikom”, ističe se u izvještaju.

Ambasada u Njemačkoj, na čijem je čelu Vera Kuliš, imala je 309 hiljada izdataka, od čega je 115 potrošeno za zakup prostorija ambasade i smještaj osoblja. Na zakup stana ambasadorke potrošeno je 17.288 eura, dok je godišnja kirija za ambasadu iznosila 58.535 eura.

Generalni konzulat u Frankfurtu na čijem je čelu Branislav Karadžić prošle godine imao je 380 hiljada eura izdataka, od čega je na zarade potrošeno 130 hiljada.

Na zakup prostorija za konzulat i smještaj osoblja potrošeno je 139.028 eura.

Prekoračili limite za stanarine ambasadora

DRI je preporučila da Ministarstvo u skladu sa uredbama utvrdi limite za naknade zakupa stanova diplomatskog osoblja, kao i da obavještava predstavništva o visini i namjeni odobrenih sredstava za tekuću godinu. DRI traži od ministarstva i da utvrđuje pojedinačne budžete diplomatskih predstavništava.

“Ministarstvo nije shodno Uredbi o posebnom dodatku na osnovnu zaradu utvrdilo limit za troškove zakupa stana šefa predstavništva i prvog savjetnika što je uticalo da ambasada u Rimu prekorači limit za 5.160 eura. Ministarstvo je dozvolilo prekoračenje limita ambasadi u Vatikanu za iznos od 2.912 eura i Generalnom konzulatu u Frankfurtu u iznosu od tri hiljade eura”, navode u DRI.