"NIJESU TREPNULI, A SAOPŠTILI SU LAŽ"

Čađenović: Gradska uprava Podgorice nikako da utekne od prevarantskog manira

"Vjerovatno su mislili da sa svakim novim gradonačelnikom iznova počinje istorija Podgorice. Ne vidimo drugog opravdanja za ovako krupnu laž plasiranu građanima, jer kada se vratimo 10 godina unazad možemo vidjeti da je Budžet za 2009. godinu bio veći od ovog koji će se krajem decembra naći pred Skupštinom Glavnog grada"
1539 pregleda 0 komentar(a)
Čađenović, Foto: Demokratska Crna Gora
Čađenović, Foto: Demokratska Crna Gora

Vladimir Čađenović, predsjednik Odbora Demokratske Crne Gore Glavnog grada, saopštio je danas da gradska uprava Podgorice nikako da utekne od prevarantskog manira.

"Nijesu trepnuli, a saopštili su laž da će Budzet za 2020. godinu biti najveći u istoriji Podgorice. Vjerovatno su mislili da sa svakim novim gradonačelnikom iznova počinje istorija Podgorice. Ne vidimo drugog opravdanja za ovako krupnu laž plasiranu građanima, jer kada se vratimo 10 godina unazad možemo vidjeti da je Budžet za 2009. godinu bio veći od ovog koji će se krajem decembra naći pred Skupštinom Glavnog grada", istakao je Ćađenović.

On je dodao da ono što je evidentno kada se analizira Nacrt budžeta za 2020.godinu jeste težnja da se po svaku cijenu dođe do neke "istorijske" cifre.

"Čak i kada su uvidjeli da ne mogu stići do cifre iz 2009. godine od silne želje koja vjerovatno nije posledica samo toga što je naredna godina izborna na nivou države, već stvar možda i nekih kompleksa, a vjerovatno i pretjerane ambicije izgradnje autoriteta, čak su posegli za tim da na zvaničnoj web prezentaciji Glavnog grada objave naslov "Predloženi budžet Glavnog grada najveći u istoriji Podgorice-u narednu godinu sa 93,7 miliona eura". Kako su se cifre pumpale najbolje pokazuje planirano povećanje prihoda od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 74,5% u odnosu na 2019.godinu, a još se nije desilo u proteklom periodu da se čak značajno manje planirani prihod od prodaje nefinansijske imovine ostvari", rekao je Čađenović.

On je kazao da kako se dobro i domaćinski upravlja novcem građana Podgorice najbolje se utvrđuje iz činjenice da će se Glavi grad u 2020.godini zadužiti preko devet miliona eura.

"A svake godine imamo prikaz prenosa neutrošenih sredstava iz prethodne godine. Tako je i nacrtom budžeta prezentovano da će se iz 2019. godine prenijeti sredstva od oko 7,5 miliona. Je li logično da se neko iz godine u godinu kreditno zadužuje i plaća ogromne iznose po osnovu kamata, a ta sredstva ne potroši već ih svake godine prenosi. Tako će biti i 2020.godine kada ćemo podići kredite od oko devet miliona, a prenosimo iz prethodne godine oko 7,5 miliona, iako smo se i 2019.godine kreditno zaduživali. Nažalost u nacrtu budžeta za 2020.godinu nema ničeg istorijskog, već značajno uvećanje budžeta je iz sredstava dobijenih Ugovorom o prosleđivanju kreditnih i garant sredstava za projekat Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici", zaključio je Čađenović.