predlažu strože kazne za nezakonito finansiranje kampanja

CDT predložio izmjene zakona: Zatvorske kazne za sumnjive donacije

U CDT-u smatraju da novčanom ili kaznom zatvora do tri godine moraju biti kažnjeni oni koji tajno doniraju novčana, nenovčana ili druga sredstva koja potiču iz zabranjenih izvora ili tajno doniraju sredstva u iznosu koji prelazi zakonom propisani maksimum
1823 pregleda 4 komentar(a)
Koprivica, Foto: Boris Pejović
Koprivica, Foto: Boris Pejović

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) tražio je da se kriminalizuje krivotvorenje finansijskih izvještaja partija i prikupljanje donacija iz crnih fondova. Izmjenama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Krivičnog zakonika, koje je CDT predložio Odboru za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, traže se zatvorske kazne za nezakonito finansiranje izbornih kampanja.

“Odgovorno lice u političkom subjektu, koje prihvati materijalnu, finansijsku pomoć i nenovčani prilog od anonimnih darodavaca, javnih ustanova, pravnih lica i privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, sindikata, vjerskih zajednica i organizacija, nevladinih organizacija, kazina, kladionica i drugih priređivača igara na sreću, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Odgovorno lice u političkom subjektu, koje prihvati materijalnu, finansijsku pomoć i nenovčani prilog od drugih država, privrednih društava i pravnih lica van teritorije Crne Gore, fizičkih lica i preduzetnika koja nemaju biračko pravo u Crnoj Gori, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine”, navodi se u predlogu koji je dostavio priduženi član Odbora Dragan Koprivica.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja su za nezakonito finansiranje kampanja predviđene prekršajne kazne. Važećim zakonom su predviđene kazne od 10 do 20 hiljada eura za partije koje, između ostalog, prikupe donacije veće od dozvoljenog limita, prihvate finansijsku pomoć od nepoznatih donatora ili vrše pritisak na pravna i fizička lica kao i privredna društva i fizička lica prilikom prikupljanja donacija. “Takva kaznena politika nije odvraćajuća, jer se i za kršenja zakona vrijedna milione eura može dobiti samo maksimalna novčana kazna za prekršaj od 20.000 eura”, navode u CDT-u.

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) je u februaru kaznila Demokratsku partiju socijalista (DPS) sa 20 hiljada eura zbog nezakonitog finansiranja parlamentarnih izbora 2016. godine. Agencija je tada od vladajuće partije tražila i da uplati u budžet 47.500 eura koje nisu kao donacije prijavili u finansijskom izvještaju. ASK je reagovao nakon što je objavljen video-snimak na kojem odbjegli biznismen Duško Knežević daje kovertu tadašnjem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stijepoviću sa, kako je kazao, novcem za kampanju DPS-a. Knežević je tada izjavio i da je predsjednik DPS-a Milo Đukanović od biznismena tražio da uplaćuju priloge za izbornu kampanju, što je Đukanović kasnije demantovao.

“Predlažemo da se za društveno najopasnija kršenja zakona propiše krivična odgovornost i to uključuje vršenje pritiska na fizička i pravna lica prilikom prikupljanja priloga za finansiranje kampanja i partija, prihvatanje ili davanje donacija koje potiču iz nedozvoljenih izvora i sastavljanje neistinitih izvještaja o finansiranju kampanje tj. davanje lažnih podataka o prihodima i rashodima, lažno prikazivanje ili prikrivanje činjenica o donacijama”, predlaže CDT.

U izmjenama Krivičnog zakonika predlaže se da kaznom zatvora bude sankcionisana povreda slobode opredijeljena pri finansiranju kampanje. U slučaju da to učini javni funkcioner, kako se ističe, kazne treba da budu od tri mjeseca do pet godina zatvora.

“Ko silom ili prijetnjom prinudi drugog ili na drugi protivpravan način na njega utiče da da novčani ili nenovčani prilog političkom subjektu ili na drugi način materijalno podrži izbornu kampanju političkog subjekta, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine”, navodi se u predlogu.

Spriječiti donacije kriminalaca

U CDT-u smatraju da novčanom ili kaznom zatvora do tri godine moraju biti kažnjeni oni koji tajno doniraju novčana, nenovčana ili druga sredstva koja potiču iz zabranjenih izvora ili tajno doniraju sredstva u iznosu koji prelazi zakonom propisani maksimum. U toj NVO smatraju i da kazne zatvora do dvije godine treba da budu predviđene za prihvatanje priloga pribavljenih kriminalnom djelatnošću.

“Odgovorno lice u političkoj partiji ili drugom političkom subjektu koje u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za politički subjekat sastavi izvještaj o sredstvima prikupljenim i utrošenim za izbornu kampanju neistinite sadržine, lažno prikaže ili prikrije činjenice o prihodima i rashodima, neistinito prikaže stanje ili kretanje sredstava kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina”, predlaže CDT.