ODBOR ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Radunović, Pejović i Martinović završili posjetu Islandu: Upoznavanje delegacije sa enegetskom politikom

Na sastanku je razgovarano i o mehanizmima države za upravljanje lokalitetima od posebne turističke i prirodne važnosti, kao i za kontrolu i sprečavanje negativnog uticaja industrija i investicija na životnu sredinu. Strategija i posebno metodologija za mjerenje uticaja
3168 pregleda 4 komentar(a)
U posjeti Islandu: Marinović, Pejović, Radunović, Foto: Odbor za evropske integracije
U posjeti Islandu: Marinović, Pejović, Radunović, Foto: Odbor za evropske integracije

Zvanična posjeta delegacije Odbora za evropske integracije Islandu završena je susretom sa ekspertima iz Ministarstva za industrije i inovacije i obilaskom dva energetska postrojenja.

U islandskom Ministarstvu za industrije i inovacije, sa delegacijom Odbora za evropske integracije su se sastali Sigrun Brunja Ejnarsdotir (Sigrún Brynja Einarsdóttir), generalna direktorica Direktorata za turizam i inovacije, i Ingvi Mar Palson (Ingvi Már Pálsson), generalni direktor Direktorata za energetiku, industriju i biznis. Sa njima je razgovarano o politikama i strategijama održivog korišćenja prirodnih potencijala i energetskih resursa Islanda, te dobrim praksama za procjenu uticaja projekata na održivi razvoj zemlje.  

Predstavnici islandskog ministarstva su parlamentarcima predstavili svoju Strategiju održivog razvoja turizma do 2030. godine, koja je fokusirana na postizanje ravnoteže između konzervacije prirodnih resursa i njihove eksploatacije u svrhu razvoja zemlje. Oni su predstavili i metodologiju za procjenu uticaja turizma na životnu sredinu, ekonomiju, infrastrukturu i društvo, te indikatore koji su razvijeni za svaki od ovih aspekata. Oni su ocijenjeni kao veoma inovativni, konkretni i mjerljivi, te je iskazano posebno interesovanje za razvijanje slične metodologije i u crnogorskom kontekstu. Na sastanku je razgovarano i o mehanizmima države za upravljanje lokalitetima od posebne turističke i prirodne važnosti, kao i za kontrolu i sprečavanje negativnog uticaja industrija i investicija na životnu sredinu. Strategija i posebno metodologija za mjerenje uticaja  

Jedan od ciljeva sastanka je bilo i bliže upoznavanje delegacije Odbora za evropske integracije sa energetskom politikom Islanda. Predstavnici ministarstva su govorili o bogatim energetskim potencijalima zemlje, posebno u oblasti hidro i geotermalne energije, kao i o njihovom korišćenju za transformaciju Islanda sa zemlje zavisne od uvoznih fosilnih goriva, kakva je bila sedamdesetih godina prošlog vijeka, na danas vodeću zemlju u svijetu po korišćenju domaćih obnovljivih izvora energije. Island danas električnu energiju dobija 100% iz obnovljivih izvora, i to 75% iz hidroenergetskih i 25% iz geotermalnih izvora; ovako proizvedenom električnom energijom snabdijevaju se kako domaćinstva tako i veoma razvijena aluminijumska industrija Islanda. Na sastanku je razgovarano i o Master planu Islanda za korišćenje obnovljivih izvora energije, koji je izrađen na inicijativu Parlamenta i kojim se analiziraju ukupni energetski zahtjevi i mogućnosti korišćenja energetskih potencijala zemlje.  

U cilju upoznavanja sa energetskim miksom i politikom Islanda u ovoj oblasti, predsjednik i članovi Odbora za evropske integracije posjetili su hidroelektranu Ljósafoss, gdje su im predstavljeni energetski potencijali Islanda i njegovi obnovljivi i održivi načini za generisanje električne energije.  

Osim toga, delegacija Odbora je posjetila i treće najveće postrojenje geotermalne energije na svijetu Hellisheiði, te razgovarala sa ekspertima programa CarbFix, čiji je konačni cilj smanjenje ukupne emisije ugljen-dioksida i pronalazak najefikasnijih metoda za njegovo pretvaranje u stabilne minerale.  

U delegaciji Odbora za evropske integracije u zvaničnoj posjeti Islandu, realizovanoj na poziv predsjednice Odbora za vanjske poslove Parlamenta Islanda, bili su predsjednik Odbora Slaven Radunović i članovi Odbora Daliborka Pejović i Momčilo Martinović.  

Preporučujemo za Vas