ZABRINUTI ZBOG ODLUKA SUDSKOG SAVJETA

I GRECO kritikuje treći mandat

Tijelo Savjeta Evrope istraživalo poslanike, tužioce i sudije u Izvještaju o usaglašenosti za Crnu Goru
4391 pregleda 1 komentar(a)
Sudski savjet dozvolio treći mandat: Vesna Medenica, Foto: Savo Prelević
Sudski savjet dozvolio treći mandat: Vesna Medenica, Foto: Savo Prelević

Grupa zemalja za borbu protiv korupcije Savjeta Evrope (GRECO) zabrinuta je zbog odluka Sudskog savjeta da ponovo imenuje pet predsjednika sudova za najmanje treći mandat, što nije u skladu sa njegovim preporukama.

GRECO je juče objavo drugi Izvještaj o usaglašenosti za Crnu Goru u kojem je konstatovao da nijesu ispunjene preporuke koje se odnose na sprečavanje korupcije među sudijama. „Alarmantna je činjenica je da ne postoji napredak kada su u pitanju sastav i nezavisnost Sudskog savjeta, kao ni u pogledu revidiranja disciplinskog okvira za sudije“, navodi se u izvještaju.

GRECO će, kako se dodaje, biti u obavezi da prati dalje akcije u tom pogledu.

Kada su u pitanju tužioci, napredak se uočava u pogledu informacija koje se tiču disciplinskih postupaka.

GRECO zaključuje da je Crna Gora postupila na zadovoljavajući način primjenjujući osam od ukupno 11 preporuka sadržanih u Izvještaju o četvrtoj rundi evaluacije. Od preostalih preporuka, jedna je djelimično primijenjena, a dvije nisu. I to one koje se odnose na preduzimanje dodatnih mjera za jačanje nezavisnosti Sudskog savjeta, za dalji razvoj disciplinskog okvira za sudije radi jačanja njihove objektivnosti, srazmjernosti i efikasnosti i objavljivanje informacija o primljenim žalbama, preduzetim disciplinskim radnjama i sankcijama protiv sudija, uključujući moguće objavljivanje relevantne sudske prakse, uz poštovanje anonimnosti lica u pitanju.

GRECO je najavio da će se baviti prevencijom korupcije i promocijom integriteta funkcionera na visokim funkcijama u Vladi, kao i agencijama za istragu, odnosno policiji. Delegacija GRECO će ovim povodom boraviti u Crnoj Gori u oktobu 2020.

Djelimično je primijenjena preporuka da se obezbijedi mehanizam koji bi ujedno promovisao Etički kodeks poslanika i podizanje njihove svijesti o standardima koji se od njih očekuju, kao i primjenu takvih standarda gdje se ukaže potreba za tim.

U Izvještaju je naglašeno da Skupština sama treba da uspostavi namjensku obuku za Etički kodeks kojom će se obuhvatiti svi poslanici na redovnoj osnovi. Napomenuto je da, od usvajanja Etičkog kodeksa u decembru 2014, Skupštinski odbor za ljudska prava i slobode je obradio pet žalbi na neodgovarajuće ponašanje poslanika.

Što se tiče sudija i tužilaca, primijećen je napredak kada je u pitanju pružanje usmjeravanja i savjetovanja o primjeni Etičkog kodeksa i konflikta interesa u pravosuđu.

I Evropska komisija je u novembru prošle godine u “non-pejperu” izrazila zabrinutost zbog reizbora predsjednika sudova koji su već odslužili dva mandata i načina na koji je Sudski savjet tumačio Ustav i time dozvolio da predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica bude izabrana po treći put.

U dokumentu se upozorava na kvalitet intervjua koje je Sudski savjet organizovao sa kandidatima za sudije tokom 2019. godine, podsjećajući na optužbe da su pojedini članovi Savjeta bili u konfliktu interesa kada su odlučivali o pojedinim kandidatima. Kako je istaknuto, to ukazuje da postoje izazovi u pogledu transparentnosti i izbora sudija zasnovanog na zaslugama.

Vlada je zaključke GRECO razmatrala na sjednici krajem januara.

GRECO u drugom izvještaju procjenjuje mjere koje su nadležni organi u Crnoj Gori preduzeli u cilju sprovođenja preporuka datih u Izvještaju o četvrtoj rundi evaluacije Crne Gore koja se bavi sprečavanjem korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima. Izvještaj o četvrtoj rundi evaluacije Crne Gore usvojio je GRECO na 68. plenarnoj sjednici 19. juna 2015, a objavljen je 26. avgusta, 2015. godine, nakon odobrenja Crne Gore.