usvajanje planirano za drugi kvartal ove godine

Izrada registra OSI biće uređena Akcionim planom

Kako su objasnili, za potrebe izrade tog dokumenta angažovan je konsultant u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom i formirana radna grupa koja se sastoji od međuresornih i četiri predstavnika nevladinih organizacija (NVO)
716 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Pixabay, Pixabay
Ilustracija, Foto: Pixabay, Pixabay

Akcionim planom za realizaciju preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom (OSI), čije usvajanje je planirano za drugi kvartal ove godine, trebalo bi da bude uređena izrada registra OSI, kazali su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Iz tog resora rekli su da će usvajanje akcionog plana biti jedna od najznačajnih aktivnosti u domenu zaštite OSI za ovu godinu.

„Vjerujemo da ćemo tim akcionim planom urediti i način izrade registra OSI“, rekli su iz Ministarstva agenciji MINA.

Kako su objasnili, za potrebe izrade tog dokumenta angažovan je konsultant u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom i formirana radna grupa koja se sastoji od međuresornih i četiri predstavnika nevladinih organizacija (NVO).

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja najavili su da do 2022. godine očekuju uspostavljanje jedinstvenog tijela vještačenja invaliditeta, a budžet za realizaciju tog projekta je milion EUR.

„Potpisivanje ugovora sa Evropskom komisijom (EK) očekuje se u martu, a prenos sredstava u aprilu ove godine kada je moguće očekivati početak aktivnog rada na realizaciji tog projekta u saradnji sa UNDP-om“, kazali su iz tog resora.

Kako su naveli, u toku je konstituisanje Savjeta za prava OSI na nivou Vladinog tijela.

„Pet kandidata, predstavnika NVO sa najvećim brojem predloga su Slobodan Vuković, Rasema Hekalo, Mitar Radonjić, Goran Macanović i Milenko Vojičić“, kazali su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su rekli da je urađena Analiza pristupačnosti objekata centara za socijalni rad i projektovana njihova odgovarajuća adaptacija i prilagođavanje prema važećim propisima i standardima.

Urađena analiza, kako su dodali, služiće samo kao polazna osnova, dok je u februaru ove godine Delegacija EU raspisala tender za izradu Analize potreba u svim centrima i za Dječji dom u Bijeloj (izrada glavnih projekata za adaptaciju i rekonstrukciju i nadzor nad radovima).

Kako su naveli iz Ministarstva, raspoloživi budžet za te projekte je oko 400 hiljada EUR.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja kazali su da je u januaru ove godine otpočeta procedura za objavljivanje novog javnog konkursa za finansiranje projekata NVO u oblasti zaštite OSI, za šta je obezbijeđeno oko 400 hiljada EUR.

Kako su podsjetili, u toku prošle godine taj Vladin resor finansirao je 12 projekata NVO koje se bave zaštitom OSI u iznosu od 390 hiljada EUR.

Iz Ministarstva su dodali da su finansirani projekti Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju, Udruženja paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac, Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”, NVU roditelja djece sa teškoćama u razvoju “Zračak Nade”.

Prošle godine finansirani su i projekti Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica, Kulturnog centra Homer, Udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju “Puževa kućica” Budva, Udruženja roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju “Pružite nam šansu”.

„Finansirani su i projekti Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom – Bijelo Polje, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Nova šansa u Novom i Demokratski progres“, naveli su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su rekli da je kroz poziv za dodjelu bespovratne pomoći „Podrška pružanju usluga socijalne i dječije zaštite“, koji se realizuje u okviru „Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu 2015-2017“, koji se finansira iz IPA Fonda, obezbijeđeno oko 2,9 miliona EUR.

Taj novac obezbijeđen je za podršku pružaocima usluga na lokalnom nivou za razvoj usluga socijalne i dječje zaštite koje su u skladu sa potrebama korisnika i lokalnih zajednica, podršku ciljevima deinstutionalizacije i decentralizacije i transformacije rezidencijalnih ustanova.

Kako su kazali iz Ministarstva, taj novac je obezbijeđen i za podršku pružaocima usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou, u ispunjavanju zahtjeva procesa licenciranja.

„Potpisivanje ugovora za projekte čiji je kvalitet zadovoljio kriterijume i prioritete poziva i koji su odabrani za finansiranje, očekuje se krajem februara ili početkom marta ove godine“, dodali su iz Ministarstva.

Crna Gora je Konvenciju o pravima OSI ratifikovala 2009, a u avgustu 2017. godine delegacija Vlade, koju je predvodilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, predstavila je Inicijalni izvještaj Crne Gore o primjeni Konvencije o pravima OSI.

Unapređenje položaja OSI u Crnoj Gori uređeno je Strategijom za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori za period od 2016-2020. godine, kojom koordinira Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Osim te strategije unapređenje položaja OSI propisuje i Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period od 2017-2021. godine, kojom koordinira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja dodali su da se završni izvještaj o primjeni Startegije za integraciju OSI očekuje u prvom kvartalu ove godine.