POZVAO PAŽINA DA MU ODGOVORI

Koprivica: Ćutanje dokaz da Vlada nije sprovela preporuke Venecijanske komisije

On je pozvao Vladu Crne Gore da konačno prestane da okreće glavu i predstavlja se da ne vidi da je na ulicama gradova Crne Gore na desetine i stotine hiljada građana Crne Gore koji ne prihvataju rješenja iz spornog zakona i koji traže da se taj zakon povuče ili izmijeni u spornim odredbama
4139 pregleda 23 komentar(a)
Koprivica na konferenciji, Foto: Demokratska Crna Gora
Koprivica na konferenciji, Foto: Demokratska Crna Gora

Potpredsjednik i poslanik Demokrata, Momo Koprivica saopštio je da mu ministar pravde Zoran Pažin nije odgovorio na  pitanje da li je Vlada Crne Gore dostavila Venecijanskoj komisiji konačnu verziju Predloga zakona o slobodi vjeroispovjesti, nakon dobijanja mišljenja ove komisije i navodnog ugrađivanja njenih Preporuka u tekst Zakona o slobodi vjeroispovijesti.

Koprivica je dodao da je Pažin bio dužan da mu odgovori u roku od 15 dana od prijema zahtjeva i da do danas to nije učinio, te da je odgovor istekao prije 10 dana.  

“Uz nedopustivo ignorisanje prava poslanika od strane ministra pravde i potpredsjednika Vlade, dodatno je za brigu to što ćutanjem žele od mene i javnosti da sakriju činjenice koje su izuzetno bitne za aktuelni društveni trenutak Crne Gore.  Očigledno je da bi saopštavanje istinitog odgovora na moja pitanja do kraja razobličilo neistinu kojom se, i pred domaćom, i pred međunarodnom javnošću služe u nastojanju da prikriju ogromnu neodgovornost i neozbiljnost koju je Vlada Crne Gore demonstrirala u svim fazama pripreme i donošenja Zakona o slobodi vjeroispovjesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica”, kazao je Koprivica.

On tvrdi da ćutanjem kriju činjenicu da Vladina tvrdnja da je u tekstu Zakona ugradila sve preporuke Venecijanske komisije nema nikakve veze sa ocjenom Venecijanske komisije, te da Vlada uopšte nije ni obavijestila Venecijansku komisiju o tome kako su implementirane njene preporuke date u Mišljenju iz juna 2019. godine.

“Dakle Vladina mnogo puta ponovljena tvrdnja da je u tekst Zakona ugradila ,,…sve preporuke Venecijanske komisije” u cjelini je isključivo stav same Vlade, bez ikakvog uporišta u bilo koje i bilo čije relevantno mišljenje da je zaista tako postupljeno. Ovom opasnom, a očigledno lažnom tvrdnjom, Vlada pokušava da svoju nelegitimnu politiku u ovoj oblasti, sakrije i zakloni iza autoriteta Venecijanske komisije, a zapravo Venecijanska komisija nije ni obaviještena o tome kako su sprovedene njene preporuke, a kamoli da je izrekla ikakav stav o tome”, naveo je Koprivica.

Poslanik Demokrata je kazao da je ovo protivpravno ćutanje dokaz da preporuke Venecijanske komisije nijesu sprovedene, da se ona nije saglasila sa usvojenim sadržajem Zakona i da ovaj Zakon nije u skladu sa međunarodnim standardima. “Otkrili smo i dokazali, da Venecijanska komisija nije dala saglasnost na navodnu implementaciju preporuka Venecijanske komisije. Ovo je Zakon zasnovan na institucionalnoj obmani, a Vlada se igra sa autoritetom Venecijanske komisije”, rekao je Koprivica.

On je kazao da  ministar pravde očigledno ne mari što na taj način srozava, ne samo svoj, već  i ugled države Crne Gore.

“I ovom prilikom podsjećamo da Vlada nije realizovala ključne preporuke Venecijanske komisije koje se odnose na obavezu vođenja institucionalnog i inkluzivnog dijaloga sa crkvama i vjerskim zajednicama; poštovanje instituta održaja kao jednog od zakonitih iI međunarodnopravno priznatih načina sticanja svojine na nepokretnostima; garantovanje prava nastavka nesmetanog korišćenja vjerskih objekata; da žalba koju uloži vjerska zajednica i pred upravnim organima i pred sudom, odlaže promjenu titulara u katastru; da obaveza o nadoknadi troškova vjerskoj zajednici u pogledu održavanja i očuvanja predmetne imovine treba da prositiče iz samih odredaba Zakona i da njime bude garantovana; implementaciju zahtjeva prvog protokola uz Evropsku konvenciju o pravu na mirno uživanje imovine i na kraju, da se garantuje isti nivo sudske zaštite koji postoji u građanskom postupku. Dakle, pored ostalih 6 ključnih preporuka VK o svojinskom pitanju nijesu sprovedene”, istakao je Koprivica.

On je pozvao Vladu Crne Gore da konačno prestane da okreće glavu i predstavlja se da ne vidi da je na ulicama gradova Crne Gore, kako je kazao Koprivica, na desetine i stotine hiljada građana Crne Gore koji ne prihvataju rješenja iz spornog zakona i koji traže da se taj zakon povuče ili izmijeni u spornim odredbama.

Dodao je da su u pitanju građani Crne Gore koji su po Ustavu Crne Gore nosioci suvereniteta u Crnoj Gori, a bez ikakve dileme, među njima i značajan broj koji su na prethodnim parlamentarnim izborima glasali DPS.

“Kako režim u Crnoj Gori neprekidno širi dezinformaciju da MCP nema pravi subjektivitet sve sa ciljem da nađu kakav-takav izgovor za skandalozna rješenja u članovima 62., 63., i 64. Zakona, cijenim da je važno da javnosti predočim samo neke od formalnih dokaza koji demantuju manipulativne tvrdnje vlasti a naročito one tvrdnje Mila Đukanovića od 29.02.2020. godine da MCP nikada nije imala svojstvo pravnog lica”, navodi Koprivica.

Koprivca je prezentovao najnoviji dokument Uprave za statistiku od 15.05.2019. godine koji potvrđuju postojanje pravnog subjektiviteta MCP, te da se ona kategoriše i razvrstava kao pravni subjekat i da ima legalne registracione oznake.

On je predstavio i dokument Ministarstva inostranih poslova od 16.01.2003. godine u kojem stoji: “zvanični predstavnik Pravoslavne crkve u Crnoj Gori je Mitropolija crnogorsko-primorska, Islamske vjerske zajednice – Mešihat Islamske vjerske zajednice u Crnoj Gori i Rimokatoličke crkve – Barska nadbiskupija i Kotorska biskupija”.

Takođe, Koprivica je ukazao i na pismo tadašnjeg predsjednika Vlade Crne Gore, FIlipa Vujanovića u kojem se navodi: “državni organi Crne Gore će poštovati svoju dužnost obezbjeđenja Mitropolije crnogorsko-primorske, kao što su u ustavnoj obavezi da obezbijede imovinu svih pravnih i fizičkih lica u Crnoj Gori. 

On je istakao da ovo nijesu akti neke bivše vlasti, već akti i dokumenti državnih organa koje upravo kontroliše ova vlast.

“Ovo su dokazi da MCP ima puni pravni subjektivitet i kapacitet da bude nosilac svih prava i obaveza uključujući i svojinska. MCP kao i Katolička crkva i Islamska vjerska zajednica su svoje na svome u Crnoj Gori i nijesu neformalne organizacije već priznati pravni subjekti. Izjava Mila Đukanovića je izraz namjere DPS-a da kontroliše državne organe kako bi lažirao status Pravoslavne crkve, sa ciljem da je tjera iz pravnog sistema i prikrati u pravima. Upravo kao što i direktor Poreske uprave želi da kompromituje Islamsku zajednicu poturajući medijima podatke o njenom navodnom poreskom dugu”, zaključio je poslanik Demokrata Momo Koprivica.