TOKOM EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Bulatović predložio mjere: Smanjiti za trećinu cijene vode, odvoza smeća, taksi...

On je zatražio da se uputi poziv svim preduzetnicima koji nisu obuhvaćeni trenutnim mjerama NKT, kao što su apoteke, banke, trafike i benzinske pumpe, da se ponašaju odgovorno u skladu sa trenutnom situacijom
4357 pregleda 1 komentar(a)
Bulatović, Foto: Vuk Lajović
Bulatović, Foto: Vuk Lajović

Ukinuti sve dodatne prihoda na zarade u Opštini Budva i lokalnim javnim preduzećima, smanjiti za tećinu cijene vode, odvoza smeća, lokalnih taksi...

To su samo neki od predloga koje je još prije sedam dana uputio potpredsjednik Opštine i lider Crnogorske Vladimir Bulatović gradonačelniku Marku Careviću, Opštinskom timu za zaštitu i spasavanje i Vladi.

Iako su neke od mjera usvojene, one ključne koje se odnose na uštede još se ne primjenjuju.

On je zatražio da se uputi poziv svim preduzetnicima koji nisu obuhvaćeni trenutnim mjerama NKT, kao što su apoteke, banke, trafike i benzinske pumpe, da se ponašaju odgovorno u skladu sa trenutnom situacijom.

“Organizujemo lokalnu samoupravu da u periodu trajanja privremenih mjera tako da svoja preduzeća, prije svega Komunalno, aktivnije i češće sprovode čićenje i dezinfekciju javnih površina (šetalista, parkova, otvorenih igrališta, autobuskih stajališta, ulica i sl.) kao i javnog mobilijara. Staviti na raspolaganje MUP-u i epidemiološkim službama zaposlene, opremu i vozila komunalne policije i cilju efikasnije i brže evidencije osoba koje su pod mjerama samoizolacije i kućnog karantina”, naveo je Bulatović.

Predložio je smanjenje svih lokalnih taksi za 30 odsto.

“Odložiti naplatu naknada za zakup oštinskog zemljišta na period od tri mjeseca. Smanjiti cijene vode i odvoza smeća za 30 odsto. Ukidanje svih vrsta dodatnih prihoda u organima lokalne samouprave i javnim preduzećima (prekovremeni rad, rad u komisijama, naknade za rad obora direktora), te izvršiti preusmjeravanje sredstava u zdravstveni sistem Crne Gore ili u fond namijenjen za krizne situcije. Uraditi projekat za formiranje javne kuhinje u saradnji sa SMŠ “Danilo Kiš” i Crvenim krstom, gdje bi se u periodu nakon izbijanja infekcije moglo pristupiti snabdijevanju hranom finansijski najugroženije populacije. Organizovati rad organa lokalne samouprave na način da u kontaktu sa strankama budu zaposleni mlađi od 40 godina”, kazao je Bulatović.

U zavisnosti od trajanja privremenih mjera, te sveobuhvatne analize uticaja na ekonomiju grada i države, on preporučuje da se mjere mogu pružiti do stabilizacije ekonomske situacije.