Korona ukida zabrane isplate socijala u izbornoj godini

Formirana radna grupa koja priprema paket mjera podrške privredi i građanima. Na spisku promjena i zakon o finansiranju partija koji ne dozvoljava korišćenje državnih resursa u izbornoj godini, pa ni pomoć građanima
20268 pregleda 5 komentar(a)
Premijer najavio, vladajuća koalicija spremna da u parlamentu podrži mjere, Foto: Bojana Ćupić
Premijer najavio, vladajuća koalicija spremna da u parlamentu podrži mjere, Foto: Bojana Ćupić

Predlog izmjena Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kojim bi se državnim organima ukinula zabrana socijalnih isplata u izbornoj godini, biće dio ukupnog paketa mjera koje Vlada planira za preduzeća, građane i privatnike u ublažavanju ekonomskih posljedica pandemije, potvrđeno je “Vijestima”.

Premijer Duško Marković je u subotu pozvao poslanike i Skupštinu da provjere cjelishodnost zabrane dodjele finansijske pomoći građanima, a zatim je juče, kako je saopšteno iz Vlade, na koordinaciji njenih ekonomskih resora formirao radnu grupu za pripremu predloga novog paketa mjera podrške privrednim društvima, preduzetnicima i građanima.

U izjavi “Vijestima” šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević pozdravio je “odgovoran pristup predsjednika Vlade”, navodeći kako je “evidentno da Vlada i svi državni organi rade odličan posao u aktuelnim okolnostima”.

Šef Posebnog kluba poslanika Aleksandar Damjanović ocijenio je pozitivnom najavu premijera da sa parlamentom kreira ambijent za nove hitne ekonomske mjere, navodeći da sve odluke moraju imati zakonski osnov, u situaciji neproglašenog vanrednog stanja.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja zabranjuje da se šest mjeseci prije roka predviđenog za održavanje parlamentarnih ili lokalnih izbora iz tekuće budžetske rezerve sa državnog i sa lokalnog nivoa isplaćuju socijalna davanja. To je jedna od više ograničene upotrebe državnih resursa u kampanji.

Premijer je u subotu iskazao uvjerenost da sadašnja “situacija nameće potrebu izmjene odgovarajućih normi Zakona... i ukidanje ograničenja za vrijeme ugroženosti javnog zdravlja”.

DPS je ranije najavio da bi u parlamentu trebalo mijenjati set zakona koji se tiču aktuelne situacije, navodeći da bi se on ticao i zarada zaposlenih u zdravstvu. Nikola Rakočević rekao je juče da “zakonski okvir treba da stvori pretpostavku da se pomogne socijalno najugorženijim građanima, zaposlenima i privredi” i da je “onda sasvim sigurno da će Klub poslanika DPS-a biti tu da podrži predlog Vlade ili zajednički, sa ostalim klubovima poslanika, u komunikaciji sa Vladom, predloži zakonska rješenja”.

“Ovo nije vrijeme za partijska nadmetanja i politička utrkivanja. Zrelo i odgovorno pristupamo potrebi da se kreiraju mjere za odgovor na, nesumnjivo, negativne posljedice koje će pandemija ostaviti na socio-ekonomski ambijent u Crnoj Gori.

Potrebna su cjelovita rješenja na osnovu homogenog političkog pristupa svih aktera i u Vladi i u parlamentu. Upravo je takav dogovor postignut na Kolegijumu predsjednika Skupštine. Nijedan pokušaj predlaganja populističkih mjera, bez adekvatnih analiza, ne doprinosi kvalitetnom rješenju zajedničkog problema”, kaže šef kluba DPS.

Aleksandar Damjanović podsjeća da je ukazivao da mjere za saniranje teških ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa moraju imati zakonski osnov: “Da li u vidu izmjena velikog broja zakona ili donošenja posebnog lex specialisa, ostaje da se procijeni. Smatram da je pozitivna najava predsjednika Vlade da zajedno sa parlamentom kreira ambijent za nove hitne ekonomske mjere, jer su prvobitno donesene samo kap u moru. To važi i za izmjene, inače jednostrano donesenog zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, naročito članova 38 i 40, koji definišu socijalne transfere u izbornoj godini”, rekao je on.

Poslanik navodi i da socijalno ugroženi, sektori maloprodaje, ugostiteljstva, preduzetnici treba da imaju podršku države, kao i hiljade onih čija su radna mjesta ugrožena, bez njihove krivice.

Poslanik i predsjednik Liberalne partije, Andrija Popović, kazao je “Vijestima” da ta partija očekuje da Vlada hitno dostavi parlamentu predloge Izmjena i dopuna Zakona za ublažavanje ekonomskih posljedica koronavirusa i izmjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

“Jasno je i parlamentarnoj većini i manjini da se mora spašavati ekonomska supstanca Crne Gore i da nije vrijeme za bilo kakvu politizaciju. Naravno, mora se obezbjediti i pojačan nadzor da ne bi došlo do eventualne zloupotrebe”, ocijenio je Popović.

Socijaldemokratska partija je u subotu odgovorila Markoviću da je zakon čiju izmjenu priziva krajem decembra 2019. usvojen upravo glasovima partije čiji je on zamjenik predsjednika i njegovih koalicionih partnera, mimo opozicije i dogovora sa opozicijom. “Te stoga od premijera očekujemo da bude precizan u političkim pozivima, jer u protivnom poziv bi mogao da ima neke druge namjere i konotacije. Podsjećamo i da je Vlada Ustavom ovlašćena da predlaže zakone Skupštini, obrazloži cjelishodnost i razloge predlaganja”, naveo je SDP.

IA: Socijalna pomoć da ide preko centara i bude transparentna

Institut alternativa upozorio je na važnost transparentnog raspolaganja budžetskim sredstvima i pravednost raspodjele: “Omogućavanje Vladi da kroz tekuću budžetsku rezervu odgovori na zahtjeve građana za materijalnom pomoći u ovom periodu učvrstiće praksu vansistemske dodjele socijalne pomoći uz diskreciono i netransparentno odlučivanje. Preusmjeravanjem ili rebalansom budžeta potrebno je prebaciti novac iz tekuće budžetske rezerve na budžet Ministarstva rada i socijalnog staranja, odnosno, centre za socijalni rad. Na taj način bi se omogućilo da jednokratna davanja prolaze proceduru propisanu zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti i podzakonskim aktima, kao i da osobe a koja traže i dobiju pomoć budu uključene u informacioni sistem socijalnog staranja”, upozorila je Alternativa povodm najave premijera o potrebi pomoći građanima iz tekuće budžetske rezerve.

Iz IA podsjećaju da su se godinama zalagali da zabrana socijalnih davanja sa tekuće rezerve u izbornoj godini važi tokom cijelog mandata Vlade, te da su bezuspješno pokušavali da dođu do podataka o trošenju novca sa te budžetske stavke na osnovu odluka užeg kabineta Vlade koje su proglašene tajnim. Ukazuju da je ovogodišnjim budžetom planirano 2,2 miliona za jednokratnu socijalnu pomoć, iako zakon o finansiranju političkih paritja to ne dozvoljava u izbornoj godini.

Paket podrške za građane i privredu do 6. aprila

Cilj novog Vladinog paketa mjera je da se obezbijedi pomoć građanima, privredi i preduzetnicima da sačuvaju resurse, zaposlene i djelatnost, saopšteno je juče, nakon koordinacije finansijsko-ekonomskih resora Vlade.

Predlozi Radne grupe koju je premijer formirao je, kako se navodi, treba da budu formulisani do 6. aprila, odnosno u roku od 5 do 7 dana. Prije nego što ih Vlada usvoji objašnjava se da “treba da budu sagledani u dijalogu sa socijalnim partnerima”. Prve mjere su, između ostalog, podrazumijevale odlaganje otplate kredita do 90 dana, odloženo plaćanje poreza i doprinosa za plate na 90 dana, povoljniji kredit IRF-a...

Na sastanku je konstovano i da su se državni organi i zdravstveni sistem do sada uspješno suprotstavili pandemiji koronavrusa, da je spašavanje zdravlja i života građana prioritet, ali da je potrebno već sada pokrenuti procese koji će odgovoriti na ekonomski aspekt pandemije, saopštila je Vlada.

SD i LP podržavaju plan dok je u službi zaštite građana

Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović izrazio je očekivanje da se premijer “kao jedan od najodgovornijih u lancu organizacije, prevencije i zaštite prije svega zdravstvenog, socijalno-ekonomskog položaja građana” rukovodio potrebom zaštita zdravlja i života građana. “Dok god Vlada nije iskoristila svoje ustavno pravo da predlaže zakone Skupštini, premijerovu izjavu doživljavam kao odgovoran poziv na dodatnu pozornost i mobilnost građana i cjelog društva. Skupština svakodnevno prati situaciju i u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima preduzima i spremna je da preduzme aktivnosti kada procijeni da je to cjelishodno”, rekao je poslanik BS “Vijestima”.

Šef kluba Socijaldemokrata i LP Boris Mugoša kaže da su na posljednjem proširenom kolegijumu sugerisali Vladi da inicira donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona koji bi omogućili uspješno suočavanje države sa epidemijom koronavirusa”. Navodi da je jedna mogućnost bila “donošenje opšteg zakona, odnosno leks specijalisa, koji bi obuhvatio sve potrebne mjere za suzbijanje koronavirusa i njegovih posljedica i ostavio prostor Vladi da definiše aktivnosti i u narednom periodu”. “Cijenimo opravdanim sagledavanje potrebe izmjene navedenog i drugih zakona, koje će omogućiti lakše suočavanje građana i privrede sa negativnim posljedicama epidemije”, rekao je.

Bonus video: