"MJERE OTVORILE NIZ PROBLEMA"

Krstović: Omogućiti građanima održavanje imanja i objekata koji se nalaze van mjesta njihovog prebivališta

Krstović je kazao da je usljed aktuelne situacije na stotine hektara obradivih površina ostalo zapušteno, a vrijeme za pripremu zemljišta i sjetvu ističe
2519 pregleda 2 komentar(a)
Krstović, Foto: Demokratska Crna Gora
Krstović, Foto: Demokratska Crna Gora
Ažurirano: 11.04.2020. 13:06h

Predsjednik Opštinskog odbora Demokratske Crne Gore Zeta, Luka Krstović poručio je danas da treba omogućiti građanima održavanje imanja i objekata koji se nalaze van mjesta njihovog prebivališta

"Mjere ograničenja kretanja i zabrane međugradskog saobraćaja koje imaju za cilj preventivnu zdravstvenu zaštitu od širenja koronavirusa, otvorile su niz drugih problema. Pored sveukupnih ekonomskih, socijalnih i društvenih poremećaja, na hiljade porodica u Crnoj Gori se suočava sa nemogućnošću održavanja svojih imanja i kuća. Naime, veliki broj građana posjeduje stambene objekte i imanja van mjesta prebivališta, a mnogima je to u okviru djelatnosti, najčešće poljoprivredne ili turističke", istakao je Krstović.

On je dodao da usljed aktuelne situacije i navedenog problema na stotine hektara obradivih površina ostalo je zapušteno, a vrijeme za pripremu zemljišta i sjetvu ističe.

"Veliki broj građana koji se bave pčelarstvom posjeduju košnice koje moraju sačuvati od propasti. Istovremeno brojni stambeni objekti na primoriju koji su namjenjeni izdavanju u zakup turistima ali i za obavljanje privredne djelatnosti i dalje su nepripremljeni za turističku sezonu. Takođe, na hiljade građana koji se nalaze u opisanoj situaciji već duže vrijeme ne mogu da obiđu svoje kuće i posjede", kazao je Krstović.

On je rekao da se sada javlja jedan ozbiljan problem koji nadležni organi moraju veoma brzo da riješe.

"Mora se pronaći rješenje koje će omogućiti svim građanima koji imaju kuće i imanja van mjesta prebivališta, da ista obilaze, održavaju ili ukoliko te nepokretnosti koriste u privrednoj djelatnosti da obave nužne poslove koji će osigurati nesmetano buduće korišćenje u okviru djelatnosti. Sa druge strane, nadležni su u cilju preventivne zdravstvene zaštiti paralelno sa obezbjeđivanjem korišćenja ovog prava, dužni organizovati posebne procedure i zdravstvene mjere pojačanog nadzora", poručio je kKrstović.

Po njegovim riječima, predlog Demokrata je da se građanima koji listom nepokretnosti u odgovarajućoj pojednostavljenoj proceduri dokažu da posjeduju nepokretnosti van mjesta prebivališta, omogući odlazak do njih i povratak.

"Takođe, vrijeme koje bi proveli u mjestu gdje se nalaze nepokretnosti van svog prebivališta, zavisilo bi od svrhe korišćenja tih nepokretnosti. Od jednog dana ako je u pitanju samo obilazak do petnaest dana ako je u pitanju potreba obavljanja poslova na imanju ili održavanju objekata, odnosno njihovoj pripremi". rekao je Krstović.

On je kazao i da je u cilju efikasnog sprovođenja ove procedure, neophodno utvrditi brz i jednostavan administartivni mehanizam.

"Jedan od načina su elektronske prijave lokalnim samoupravama građana čije se nepokretnosti nalaze na njihovim teritorijama. Nakon provjere, građaninu bi se elektronskim putem dostavila potvrda o pravu korišćenja sa naznačenim periodom, a istovremeno spisak odobrenih zahtjeva dostavljao bi se Upravi policije kako bi ti građani mogli nesmetano da odu do odredišta. Dakle, Vlada Crne Gore je prije usvajanja zabrane međugradskog saobraćaja, morala pronaći mjeru između preventivne zdravstvene zaštite građana sa jedne , ali i zaštite njihovih prava i očuvanja njihove imovine sa druge strane", zaključio je Krstović.