"DPS ispod radara pristupa prekrajanju izbornog sistema"

Koprivica: I u uslovima pandemije DPS planira izbornu krađu

"Izbori i samo izbori, na prvom mjestu DPS-a i Markovićeve Vlade i u vrijeme pandemije koronavirusa", navodi se u saopštenju
1653 pregleda 49 komentar(a)
Momo Koprivica, Foto: Demokrate
Momo Koprivica, Foto: Demokrate

I u uslovima pandemije, DPS planira izbornu krađu tvrdi potpredsjednik Demokratske Crne Gore, Momo koprivica.

"Osim što u partijskim štabovima skladište tone namirnica za dijeljenje po partijskom spisku i kršenjem mjera, osim što planiraju zloupotrebu budžetskih rezervi za predizborne svrhe, osim što Marković proglašava pandemiju za izborno vrijeme, DPS ispod radara pristupa i prekrajanju izbornog sistema. I umjesto da vlast založi sav trud za obezbjeđenje pomoći svim građanima i za ublažavanje ekonomske i socijalne krize, ona vješto planira zakonodavni inžinjering u izbornoj materiji", navodi se u saopštenju Koprivice.

On objašnjava da se oba zakonodavna predloga Vlade i poslanika vladajuće koalicije, Zakon o finansiranju političkih subjekata i izborne kampanje i Zakon o lokalnoj samoupravi, tiču izbora.

"Izbori i samo izbori, na prvom mjestu DPS-a i Markovićeve Vlade i u vrijeme pandemije koronavirusa", navodi se u saopštenju.

Tako je, objašnjava Koprivica, predlogom dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je podnijelo 7 poslanika vladajuće koalicije, predviđeno i da se mandat lokalnih parlamenata produžava za 90 dana, u slučaju "vanredne situacije", odnosno nakon njenog prestanka, čime se koriguje dosadašnje rješenje prema kojem se mandat produžava samo u slučaju proglašenog vanrednog stanja.

"Međutim, predlagači ove dopune zakona nijesu u obrazloženju naveli da je neophodna 2/3 većina za njeno usvajanje. Naime, članom 91 Ustava Crne Gore, propisano je da Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih poslanika o zakonima kojima se uređuje izborni sistem i imovinska prava stranaca", saopštio je Koprivica.

"U Ustavu (član 113.) utvrđeno je da se: "U lokalnoj samoupravi odlučuje neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika", što znači da građani odlučuju i biranjem na izborima lokalnih organa vlasti. I Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, u članu 3, propisuje da su lokalni parlamenti "sastavljeni od članova izabranih na slobodnim izborima, tajnim glasanjem, na osnovu neposrednog, opšteg, za sve jednakog biračkog prava." Prema tome, norme o izborima za lokalne skupštine su, par ekselans, izborna materija i tiču se uređenja izbornog sistema", navodi se u sopštenju.

Izbori imaju jedino smisao, ukoliko je izabranim predstavnicima mandat vremenski ograničen, saopštava Koprivica, i dodaje da je biranje predstavnika na određeno vrijeme jedan od ključnih aspekta uređenja izbornog sistema.

"Ovo naročito ako se ima u vidu ustavno određenje Crne Gore kao demokratske države (član 1,stav 2 Ustava). Shodno tome, birači biraju svoje predstavnike, na tačno određeno vrijeme i to je jedan od ključnih aspekata uređenja izbornog sistema. Tako je i mandat odbornicima uređen Zakonom o izboru odbornika i poslanika, gdje je u članu 5 utvrđeno: "Mandat odbornika, odnosno poslanika traje četiri godine. Mandat odborniku može prestati i ranije u skladu sa ovim zakonom." Osim toga, u članu 14. Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je i: "Izbori za odbornike i poslanike održavaju se najkasnije 15 dana prije isteka izbornog perioda odbornika, odnosno poslanika kojima teče mandat." Dakle, ovo je klasična izborna materija i kao takva je tretirana u važećem pravnom sistemu Crne Gore", navodi Koprivica.

Stoga je za usvajanje ovih zakonskih normi koje uređuju bitan aspekt izbornog sistema neophodna 2/3 većina svih poslanika u Skupštini, pojašnjava Koprivica, a to poslanici vladajuće koalicije u šturom obrazloženju izostavljaju.

"Računaju da se niko neće dosjetiti, poučeni iskustvima recimo iz 2014. godine kad je poturena laž da su lične karte biometrijske, a nijesu. Očigledno je i sad na djelu, osim nepoznavanja izbornog sistema i ustavnih normi, i pokušaj da se ispod radara prekraja izborni sistem", navodi s u saopštenju.

Koprivica podsjeća da je Ustavni sud prošle godine oglasio za neustavan i ukinuo Zakon o ličnom stečaju potrošača, "upravo iz razloga što nije donijet 2/3 većinom jer pojedine njegove norme, iako ne i zakon u cjelini, tiču se imovinskih prava stranaca, upravo kao što pomenute norme Zakona o lokalnoj samoupravi direktno se tiču uređenja izbornog sistema i stoga se moraju donijeti 2/3 većinom ili će biti neustavne".

Osim navedenog, ovom dopunom zakona, želi se zaobići sistemski izborni zakon, tvrdi Koprivica.

"U finalu apsurda Zakonom o izboru odbornika i poslanika, kao što smo vidjeli, biće uređen mandat odbornika na jedan način, a Zakonom o lokalnoj samoupravi mandat lokalnih skupština (koje su sastavljene upravo od odbornika) biće uređen na sasvim drugačiji način. Dva će zakona različito regulisati jednu istu stvar. Dva različita pravna režima biće o istoj stvari. To je Crna Gora, u viziji DPS-a", navodi se u saopštenju.

Koprivica se pita da li je to pravna sigurnost i da li je to ustavno načelo jedinstva pravnog poretka?

"O načelu jedinstva pravnog poretka Ustavni sud Crne Gore je već sve jasno rekao. U njegovoj Odluci (U-I br. 13/14) od 30.5.2014 godine definisano je: "Ustavni sud, takođe, nalazi da jedinstvo pravnog poretka podrazumijeva međusobnu usklađenost svih pravnih propisa u Crnoj Gori, što načelno isključuje mogućnost da se zakonom, kojim se uređuje jedna oblast, mijenjaju pojedina zakonska rješenja sadržana u sistemskom zakonu koji uređuje tu ili neku drugu oblast." I po ovom osnovu su pojedini zakoni oglašavani za neustavne, pa tako će morati i ovaj, koji je već sadržao neustavna rješenja i neustavno je donijet u ranijem periodu", navodi se u saopštenju.

"Imajući u vidu da se Zakonom o izboru odbornika i poslanika regulišu svi aspekti pravnog položaja odbornika, počev od načina i postupka njihovog izbora, preko karaktera mandata koji im pripada, pa do njegovog trajanja, jasno je da je predložena dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi i u funkcionalnoj, i u pravnologičkoj i pravnosisteskoj vezi sa izbornim zakonom. I to je razlog više za zaključak da DPS želi zaobići sistemski zakon, da bi omogućio manevrisanje terminom lokalnih izbora, ali i da bi se naknadno legalizovala skalamerija od Đukanovićeve odluke o odlaganju lokalnih izbora u Tivtu", tvrdi Koprivica.

"Po ko zna koji put političko manevrisanje DPS-a, završava se pravnom vratolomijom. I još jednom se vidi zašto DPS bježi od fer izbora, zašto je minirao Odbor za izbornu reformu u strahu od 200 rješenja za fer izbore. Jedno od njih je bilo i održavanje svih izbora u jednom danu, i tada ne bi bilo ovih pravnih problema, ni manipulisanja i manevrisanja, ali ni okupacije pojedinih opština od strane funkcionera iz reda DPS-a sa koncentrisanim resursima", zaključeno je u saopštenju.