Vlada podržala Zakon o amnestiji

Predloženo rješenje “ima za cilj da doprinese prevenciji unošenja i širenja koronavirusa u zatvore”
4341 pregleda 7 komentar(a)
Podržali predlog kolega: Duško Marković, Foto: Boris Pejović
Podržali predlog kolega: Duško Marković, Foto: Boris Pejović

Vlada Crne Gore podržala je predloženi Zakon o amnestiji kojim je predviđeno skraćenje kazne zatvora osobama koje su pravosnažno osuđene za pojedina krivična djela.

Amnestija, koju su predložili poslanici vladajuće koalicije, navodi se kao nužna mjera u aktuelnoj situaciji epidemije koronavirusa radi “rasterećenja zatvora i smanjena broja radno angažovanih službenika”. Vlada, na čijem je čelu Duško Marković, je u mišljenju, koje je dostavljeno Skupštini, obrazložila da predloženi zakon ima za cilj da doprinese prevenciji unošenja i širenja koronavirusa u zatvore. Obrazlaže se da je Komitet Savjeta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, izjavom o principima vezanim za tretman lica lišenih siobode u kontekstu pandemije koronavirusa, svim državama članicama preporučio da više koriste preinačenje kazni, raniji otpust ili probaciju.

U mišljenju Vlade se navodi da to “svakako omogućuje institut amnestije u skladu sa našim krivičnim zakonodavstvom”.

Predlogom zakona predviđeno je skraćenje kazne zatvora 15 odsto za pojedina krivična djela osobama koja su pravosnažno osuđena i nalaze se na izdržavanju kazne. Za osobe koje su pravosnažno osuđene za pojedina krivična djela, a nijesu počela izdržavanje kazne zatvora, predlogom Zakona o amnestiji njeno skraćenje je predviđeno za 10 odsto.

Amnestija na važi za najteža krivična djela - ratne zločine protiv civilnog stanovništva, terorizam i trgovinu ljudima, silovanje, pranje novca, kriminalno udruživanje i stvaranje kriminalne organizacije, zlostavljanje maloljetnog lica, nasilje u porodici.

Od amnestije su izuzete osobe koje su osuđene na 40 godina zatvora i za kojima je izdata potjernica. Predlog zakona o amnestiji, koji je na dnevnom redu tekuće sjednice, podnijeli su poslanici Miloš Nikolić, Andrija Popović, Genci Nimanbegu, Ervin Ibrahimović, Adrijan Vuksanović, Danijel Živković i Jovanka Laličić.