RADNA GRUPA DONIJELA SET MJERA PODRŠKE VRIJEDAN 500.000 EURA

Kašćelan: Vjerovao sam da smo spremni da političke razlike ostavimo po strani u ovakvim situacijama

„U radu Radne grupe, osim predstavnika lokalne uprave i vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata (SD), učestvovala je i opozicija, ali su njeni predstavnici napustili to tijelo prije donošenja mjera, iako je uvaženo, u potpunosti ili djelimično, skoro 80 odsto njihovih zahtjeva“, navodi se u saopštenju Radne grupe
668 pregleda 0 komentar(a)
Radna grupa za procjenu uticaja koronavirusa na privredu Prijestonice Cetinje, Foto: Prijestonica Cetinje
Radna grupa za procjenu uticaja koronavirusa na privredu Prijestonice Cetinje, Foto: Prijestonica Cetinje

Radna grupa za procjenu uticaja koronavirusa na privredu Prijestonice Cetinje donijela je danas set mjera vrijednih oko 500 hiljada eura, koje bi trebalo da pomognu preduzeća i privrednike čije poslovanje je pogođeno pandemijom.

„U radu Radne grupe, osim predstavnika lokalne uprave i vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata (SD), učestvovala je i opozicija, ali su njeni predstavnici napustili to tijelo prije donošenja mjera, iako je uvaženo, u potpunosti ili djelimično, skoro 80 odsto njihovih zahtjeva“, navodi se u saopštenju Radne grupe.

Gradonačelnik Prijestonice, Aleksandar Kašćelan, kazao je da su od dostavljenih predloga koncipirali mjere koje su u ovom momentu moguće, održive i koje neće ugroziti funkcionisanje sistema, odnosno redovno izmirivanje plata i drugih obaveza prema zaposlenima i preduzećima čiji je Prijestonica osnivač.

On je objasnio da je Prijestonica, takvim sastavom Radne grupe, željela da uvaži različita mišljenja i viđenja razvoja grada i da na osnovu zajedničkog rada i usaglašenih rješenja donese mjere koje će biti na korist lokalne privrede i svih građana Prijestonice.

„Vjerovao sam da nam je to svima interes i da smo spremni da političke razlike ostavimo po strani u ovakvim situacijama“, poručio je Kašćelan.

Lokalnoj upravi, a ni vladajućoj koaliciji, nije bio prihvatljiv predlog dijela opozicije da se inicira izmjena Zakona o Prijestonici i novcem opredijeljenim za kapitalne i infrastrukturne projekte finarsiraju socijalna davanja.

„Do kraja maja nas očekuje rebalans državnog, a sasvim izvijesno i lokalnog budžeta. Manji budžet znači i manje novca za Cetinje i projekte planirane Zakonom o Prijestonici. Ne možemo se sada upuštati u donošenje bilo kakvih odluka i mjera, a da ne znamo sa koliko novca raspolažemo. Predložili smo kolegama iz opozicije da o Zakonu o Prijestonici razgovaramo u septembru, kada će sve biti jasnije, ali njima to nije bilo prihvatljivo“, rekao je Kašćelan.

Usvojeni predlog mjera, koji će biti upućen Ministarstvu finansija na odobrenje, podrazumijeva odloženo plaćanje poreza na nepokretnost za sva preduzeća i pojedince po zahtjevu obveznika za prvu ratu do 30. septembra, a za drugu do 30. novembra.

Mjerama je predviđeno i odlaganje plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta uz zahtjev do 31. avgusta, kao i oslobađanje od plaćanje zakupa po obrazloženom zahtjevu za sva preduzeća i pojedince, s tim što se to odnosi isključivo na period kada nijesu mogla da obavljaju djelatnost.

Mjerama je definisano i odlaganje do 30. juna plaćanja zakupa po zahtjevu za sva preduzeća i pojedince, koji su u prostorima zakupa ispunjavali radne obaveze.

Predviđeno je i odloženo plaćanje lokalne komunalne takse po osnovu zauzimanja javne površine, što se odnosi na taksi stajališta, ugostiteljske terase, rashladne i izložbene vitrine, štandove i druge pokretne objekte, po zahtjevu obveznika u periodu od 1. aprila do 31. avgusta.

„Sva preduzeća i pojedinci koji nijesu obavljali djelatnost, u skladu sa odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT), od 19. marta do 30. juna trebalo i da budu oslobađena plaćanja naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta“, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Nacionalnoj turističkoj organizaciji (NTO) preporučeno je da se plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji oslobode obveznici koji su bili zatvoreni i nijesu mogli obavljati djelatnost.

„Mjerama je predviđeno i oslobađanja poreza na nepokretnosti svih registrovanih poljoprivrednih proizvođača, kao i onih koji započnu poljoprivrednu proizvodnju, do kraja godine“, navodi se u saopštenju.

Definisano je i da kompanije Vodovod i kanalizacija i Komunalno od 1. aprila do 31. maja oslobode plaćanja svojih usluga restorane, barove, kafiće, butike i druge objekte koji zbog koronavirusa i privremenih mjera NKT-a ne obavljaju djelatnost.

„Tim preduzećima je preporučeno i da sa građanima sačine sporazume o odloženom plaćanju duga na period od 90 dana, da ne pokreću postupke prinudne naplate, odnosno da traže odloganje već pokrenutih postupaka prinudne naplate za obavljenu uslugu obračuna utroška vode komunalija, kao i da ne obračunavaju zakonske kamate za preduzeća i građane na period od 90 dana“, zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas