PROGRAM PRIVREMENIH MJERA

SO Kolašin usvojila set mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica

Opozicija, smatra da je podrška minimalna, često, neprimjerena i zakašnjela
856 pregleda 0 komentar(a)
SO Kolašin (arhiva), Foto: Dragana Šćepanović
SO Kolašin (arhiva), Foto: Dragana Šćepanović

Kolašinska Skupština opštine (SO) na drugog dana zasijedanja usvojila je i Program privremenih mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica koronavirusa. Odbornici su izglasali i set mejra, kojima će se, kako tvrdi izvšrna vlast, olakšati građanima i svima onima čija je djelatnost bila zabranjena mjerama Nacionalnog koordinacionog tima (NKT).

“Predložne mjere su rezultata brižljivog sagledavanja aktuelne situacije i potreba, na jednoj strni građana i sektora privrede, a, na drugoj strani, relanih mogućnosti lokalne uprave da da doprinos ublažavanju ekonomskih posljedica koronavirusa. Rukovodili smo se principima solidarnosti i ekonomske opravdanosti”, kazao je sekreter za finansije Dragan Bulatović.

Opozicija, smatra da je podrška minimalna, često, neprimjerena i zakašnjela.

“Ovakve mjere danas su zakašnjele i nedovoljne. Opseg mjera je i sa državnog i sa lokalnog nivoa je prilično skroman …Imamo odlaganje obaveze, koje će dospjeti, a preduzetnicima će biti izuzetno otežan rad. Logično bi bilo da se obaveze plaćanja, recimo poreza na nepokretnosti, oslobode oni kojima je bio zabranjen rad, za taj period. Niti je dovoljno niti primjereno što ste samo obustavili prinudne naplate za period zabrane rada. Nije primjereno naplaćivati obaveze onima kojima je zabranjen rad”- kazao je šef odborničkog kluba Socijaldemokratske partije (SDP) Bojan Zeković.

Njegova partijska koleginica Željka Vuksanović rekla je da Program mjera pokazuje brigu o građanima, prema principu “ne lipši magarče dok trava ne ozeleni”.

Amandmanima predsjednika Opštine Milosava Bulatovića izmijenjen je pređašnji predlog Programa mjera, pa će zarade lokalnim funkcionerima, na period od tri mjeseca, biti umanjene 20, a visokorukovodnom kadru 15 odsto. Plate će ostati iste ostalim zaposlenim u lokalnoj upravi.

“Realnim sagledavanjem aktuelne situacije, a i iz koje je proistekla ekonomska kriza, smatramo da bi kategorija funkcionera i visokorukovodnog kadra trebalo da snosi najveći teret. S obzirom da kategorija službenika ima najmanje koeficijente, smanjenjem njihovih zarada se ne bi ostvarila svrha samog Programa. Smanjenjem zarada iskazujemo društvenu odgovornost i solidarnost da građanima”- obrazložio je Bulatović.

Isto smanjenje zarada funkcionerima i visokorukovodnom kadru traženo je amandmanima Demokrata i Grupe birača (GB), koja je dio vladajuće koalicije.

GB, koja je prehodno insistirala da se radnicima lokalne uprave ne smanjuju plate, a da se zarade funkcionerima dodatno smanje, povukla je svoje amandmane, objašnjavajući što da su zadovoljni da što je Bulatović uvažio njihove predloge. Oni su ranije još predložili da opštinskih subvencija budu uskraćeni poslodavci, koji su tokom pandemije koronavirusa otpuštali radnike, to jest, nijesu poštovali preporuke i mjere Vlade i Nacionalnog koordinacionog tima (NKT). Bulatović je amandmanom isto to unio u Program mjera.

Šef odborničkog kluba Demokrata Vladimir Martinović kazao je da je izuzetno nezadovoljan radom pojedinih skupštinskih odbora na kojima se raspravljalo o amandanima. On tvrdi da je “nastao haos” kada je GB, koja je dio kolašinske vlasti, obznanila svoje amandmane, te da danima zbog toga trpe pritisak koalicionih partnera iz Demokratske partije socijalista (DPS). On je tvrdi da predsjednik SO Milan Đukić, načinom na koji void sjednicu, pokušava “ispeglati odnose sa koalicionim partnerom”.

Martinović je podsjetio da su Demokrate prvi tražili visočije umanjenje zarada za funkcionere i visokorukovodni kadar, ali i, između ostalog, oslobađenje poreze na nepokretnosti za ovu godinu za sva fizička i pravna lica. Amandmane Demokrata skupštinska većina je odbila.

Prema riječima Zekovića, umanjenje zarada, kojima će se uštedjeti “ne više od 5.000 eura je lijep gest, ali samo simboličan”.

Kome će se pomagati budžetskom rezervom u izbornoj godini ?

Jedna od mjera iz Programa je i obustava javnih nabavki, ukoliko nije riječ o onima koje su neophodne za funkcionisanje lokalne uprave ili se odnose na prioritetne kapitalne investicije. Takođe, SO je između ostalog, odlučlila da se sredstva iz budžetske reserve troše “za pomoć fizičkim i pravnim licima za saniranje socijalnih i ekonomskih poslejdica koronavirusa”.

Prem ocjenama opozicije, izvršna vlast je zanemarila obavezu da odbornicima predoči kako će ta sredstva biti trošena, prema kojim kriterijumima i za koje kategorija građana su namijenjena.

“ Ta sredstva su samo prenesena u ruke predsjednika Opštine da ih on raspoređuje kako hoće. Nema ni naznake na koji način će biti potrošena. Ova skupština odlučuje kako će i za šta da se koriste budžetska sredstva. Trebalo je odrediti i kriterijume prema kojem dijelu stanovništva će biti usmjeno tih 70.000 eura”- rekla je Vuksanović.

I za Martinovića je problematično što će Bulatović u izbornoj godini sam odlučivati kome i kako će pružati podršku novcem iz budđetskih rezervi.

“Na koji ćete nas uvjeriti da ova sredstva neće biti zloupotrebljena. SO nema jansno definisane uslove pod kojima ćete trošiti ta sredstva”, kazao je on.

Odbornički klub Demokrata, amandmanom koji nije dobio podršku, tražio je da Bulatović SO svakog mjeseca podnosi izvještaj o načinu raspolaganja novcem iz budžetskih rezervi.

U nastavku zasijedanja pred odbornicima će biti i izvještaj o radu predsjednika Opštine za minulu godinu, kao i predlog odluke o Savjetu lokalnog radija.