Bošković, Foto: Ministarstvo odbrane

ministar o učešću vojnika u misijama, kako se NATO snašao sa kovid-19...

Bošković za "Vijesti": Spremali smo se za najgore, možemo da budemo ponosni

Ozbiljne zemlje, kakva jeste Crna Gora, uvijek se pripremaju za najgori mogući scenario i uporedo sa tim rade sve da do njega ne dođe
17050 pregleda 22 komentar(a)
Bošković, Foto: Ministarstvo odbrane
Bošković, Foto: Ministarstvo odbrane
Ažurirano: 22.05.2020. 16:09h

Zarade pripadnika Vojske Crne Gore prije svega zavise od održivosti javnih finansija, kazao je ministar odbrane Predrag Bošković na pitanje da li će i oni, poput zdravstvenih radnika i pripadnika policije, očekuju bonusi zbog angažmana u cilju suzbijanja daljeg širenja koronavirusa.

“Pripadnicima VCG bila je čast da pomognu civilnim institucijama, prije svega zdravstvenim radnicima i policiji. Svjesni činjenice da su upravo zdravstveni radnici i pripadnici UP bili svakodnevno u punom kapacitetu na prvoj liniji fronta i sam sam bio za to da se u ova dva mjeseca pandemije nagrade zaposleni u te dvije djelatnosti”, kazao je Bošković.

Ministar u intervju govori i o učešću pripadnika VCG u misijama širom svijeta, kako se NATO snažao sa izazovom kao što je COVID-19, kao i to da li će Crna Gora zbog očekivanog pada BDP-a moći da do 2024. godine izdvoji dva odsto na odbranu.

Pored zdravstvenih radnika i policajaca, najveći angažman u cilju suzbijanja širenja koronavirusa imali su pripradnici Vojske Crne Gore. Učestvovali su u čuvanju karantina, dekontaminaciji, ali i prevozu pacijenata. U međuvremenu su plate zdravstvenih radnika i policajaca zbog njihovog angažmana povećane. Da li možemo očekivati i povećanje njihovih primanja?

Strategijom odbrane koju je Skupština donijela u 2019. godini definisano je da je jedna od tri misije Vojske Crne Gore „Podrška drugim institucijama“. To podrazumijeva da će Vojska svojim kapacitetima i sposobnostima, kada god to zatreba, pružati podršku drugim državnim institucijama i stanovništvu prilikom suprotstavljanja različitim vrstama izazova, rizika i prijetnji nevojne prirode. Tako je bilo i ovog puta. Pripadnici Vojske Crne Gore, u skladu sa odlukama Nacionalnog koordinacionog tijela, u punom kapacitetu su se angažovali u borbi protiv virusa COVID-19, prevashodno kroz angažovanje na obezbjeđenju karantina, dekontaminaciji javnih i bolničkih površina i transportu pacijenata vazdušnim putem. Na ovim zadacima dnevno je bilo angažovano oko 200 pripadnika Vojske i pri tome je do sada dekontaminirano gotovo 800 vozila i 570. 000 metara kvadratnih površine, dok su pripadnici Vazduhoplovstva imali osam medicinskih helikopterskih transporta lica i sredstava do i iz država u okruženju (Republika Kosovo, Republika Srbija, Republika Hrvatska, Republika Slovenija i Republika Austrija).

Pripadnicima VCG bila je čast da pomognu civilnim institucijama, prije svega zdravstvenim radnicima i policiji. Svjesni činjenice da su upravo zdravstveni radnici i pripadnici UP bili svakodnevno u punom kapacitetu na prvoj liniji fronta i sam sam bio za to da se u ova dva mjeseca pandemije nagrade zaposleni u te dvije djelatnosti. Mi kao Ministarstvo u kontinuitetu radimo na poboljšanju statusa svih zaposlenih, prevashodno kroz stvaranje uslova za adekvatno rješavanje njihovih stambenih pitanja. U tom cilju, u završnoj su fazi radovi na izgradnji 68 stambenih jedinica u Danilovgradu. Takođe u planu je izgradnja stambenih jedinica za zaposlene u MO i VCG u Pljevljima i Nikšiću, a početak radova se očekuje ove godine. Zarade pripadnika VCG i svih korisnika budžeta prije svega zavise od održivosti javnih finansija.

U Crnu Goru je evakuisan službenik Ministarstva odbrane, kod kojeg je potvrđena korona. Kako je stanje službenika? Da li se on nalazi na kućnom liječenju?

Zdravstveno stanje službenika Ministarstva odbrane koji je 25. aprila dovezen u Crnu Goru je dobro. On je izliječen i uskoro će se vratiti svojim redovnim obavezama.

Da li će pandemija korona virusa i očekivani pad BDP-a uticati na ispunjavanje obaveze od izdvajanja dva odsto BDP-a na odbranu, što se očekivalo do 2024. godine?

U skladu sa odlukama sa samita NATO u Velsu 2014. godine i mini samita NATO u maju 2017. godine, Crna Gora je izrazila spremnost i prihvatila obavezu povećanja izdvajanja za odbranu do 2 odsto BDP-a, do kraja 2024. godine. U skladu sa navedenim, u svim strateškim dokumentima koja su usvojena i donesena od strane Vlade i Skupštine Crne Gore jasno je iskazana posvećenost realizaciji ove obaveze i pri tom je precizno definisana dinamika rasta procenta budžetskih izdavanja za odbranu do 2024. godine.

Nesporno je da će pandemija koronavirusa, kako u drugim državama svijeta tako i u Crnoj Gori, dovesti do pada BDP. U ovom trenutku rano je govoriti o preciznim brojkama. Sigurno je da će Vlada Crne Gore i Ministarstvo odbrane nastaviti posvećeno i odgovorno da ispunjavaju preuzete međunarodne obaveze, vodeći računa o ukupnoj ekonomskoj situaciji u zemlji, ali i o bezbjednosti zemlje i njenih građana. To znači da ćemo uložiti maksimalne napore da izdvajanje za sektor odbrane do 2024. godine dostigne ciljanih 2% BDP, što je u skladu sa planom. S obzirom na to da su u protekloj godini potpisani značajni ugovori za nabavku savremene vojne opreme i naoružanja, čija isporuka počinje već u drugoj polovini ove godine, značajno je napomenuti da modernizacija i opremanje Vojske teče planiranom dinamikom, što je od velikog značaja u procesu ispunjavanja preuzetih obaveza.

Ovo je prvi put u istoriji da su sve zemlje članice NATO imale potrebu za pomoći. Kako mislite da će se ova kriza odraziti na rad Alijanse?

Događaji koju su za nama, potvrdili su važnost ujedinjenog pristupa svih saveznica, koje su pokazale solidarnost kroz upućivanje konkretne podrške u vidu medicinske opreme. Takođe, Alijansa je stavila na raspolaganje svoje kapacitete kako bi pružila podršku pri transportu nepohodnog materijala i opreme, a iskazana je i pomoć u vidu medicinskog osoblja. Kriza je pokazala i da je Alijansa sposobna da nesmetano, odgovorno i uspješno sprovodi predviđene zadatke u cilju očuvanja bezbjednosti svoje teritorije i građana, budući da se sve misije i operacije, kao i aktivnosti koje se sporovode na istočnim granicama, odvijaju planiranom dinamikom. To je i pravi pokazatelj da je NATO sposoban da se uspješno prilagođava novonastalim bezbjednosnim izazovima i pruži adekvatan odgovor. Takođe, proces donošenja odluka na nivou Saveza ni u jednom momentu nije doveden u pitanje, budući da su redovno održavani sastanci putem zaštićenih video-konferencija. Svakako da će se po završetku pandemije raditi detaljne analize koje će imati za cilj da Alijansa u budućnosti bude još spemnija za izazove ovog tipa.

Crna Gora je uputila zahtjev za pomoć preko Evroatlantskog centra za koordinaciju odgovora na katastrofe (EADRCC). Ko je radio na tom zahtjevu? Ispostavilo se da je Crna Gora tražila mnogo više nego pojedine članice koje su bile više pogođene pandemijom.

Ozbiljne zemlje, kakva jeste Crna Gora, uvijek se pripremaju za najgori mogući scenario i uporedo sa tim rade sve da do njega ne dođe. Tako je NKT u cilju zaštite stanovništa, a prateći razvoj situacije u okruženju, preduzelo niz mjera kako bi se ublažile eventualne posljedice novonastale krize izvane koronavirusom. Pored brojnih donacija koje su upućene našoj zemlji, zahvaljujući odličnoj bilateralnoj saradnji, na osnovu preporuka NKT, zahtjev za pomoć je upućen i NATO. Zahvaljujući odgovornom pristupu i dobroj procjeni, uspjeli smo da održimo epidemiološku situaciju pod kontrolom i danas smo zemlja sa najmanje oboljelih u regionu. Dakle, odrađen je sjajan posao, na koji svi možemo da budemo ponosni. Zahvalnost dugujemo i našim građanima koji su shvatili ozbiljnost situacije, pridržavali se preporuka NKT i ispoštovali sve donesene, često i nepopularne mjere. Srećni smo što su naše pravovremene reakcije bile dovoljne da ne aktiviramo naše zahtjeve prema NATO, osim kada je riječ o transportu medicinske opreme. Takođe, ova kriza je pokazala i jedinstvo svih saveznica, koje su kroz upućivanje pomoći iskazale međusobnu solidarnost i posvećenost očuvanju zajedničkih vrijednosti.

Prema Vašem viđenju stvari, kad bi mogli biti raspisani izbori i šta bi ih eventualno mogli odložiti? Potencijalni drugi talas virusa korona, na primjer?

Kao što je javnosti poznato, 2020. godina je izborna godina. I pored proglašenja pandemije COVID-19, nema sumnje da će se izbori ove godine raspisati i održati u skladu sa Ustavom i u roku predviđenim Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

Odlazak u Irak zavisi od korone

Pretpostavljam da će pandemija uticati i na slanje pripadnika VCG u trening misiju NATO u Iraku. Da li se to očekuje? Da li će to uticati i na druge misije u kojima učestvuju naši vojnici?

Odluka o upućivanju pripadnika VCG u misiju u Iraku biće donijeta kada Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore procijene da postoje uslovi za to, uzevši u obzir situaciju vezanu za pandemiju koronavirusa. Pripreme za misiju odvijaju se planiranom dinamikom.

Pripadnici Vojske Crne Gore u drugim misijama i aktivnostima van naše zemlje nesmetano obavljaju svoje obaveze, poštujući mjere koje je propisalo Ministarstvo zdravlja Crne Gore, kao i one koje su utvrdile komande misija.

Vojska Crne Gore ostaje posvećena međunarodnim misijama, pa i misiji u Iraku, kako bi sa oružanim snagama savezničkih i partnerskih zemalja pružila doprinos očuvanju mira i stabilnosti u svijetu.