"SAMO POPULISTIČKI ISTUPAJU"

Arsović: Demokrate ne znaju osnove funkcionisanja lokalne uprave

Arsić je kazao da je to zakonska procedura o kojoj "Demokrate ili ne znaju ništa ili je namjerno ignorišu, pokazujuću na taj način da bi, kad bi im moglo biti, njihov gradonačelnik imao neprikosnoveno pravo da sam ucrtava planove i bira šta će i gdje da se radi".
4 komentar(a)
DPS logo, Foto: DPS
DPS logo, Foto: DPS
Ažurirano: 09.02.2018. 14:34h

Demokrate koji se razumiju u sve, od poljoprivrede, preko ekologije, ekonomije, do prostornog planiranja, još jednom su pokazale osnovno nepoznavanje fukncionisanja sistema i zakona ove države, što i ne čudi obzirom na to da se nikada nijesu ozbiljno bavili Glavnim gradom, već su samo populistički istupali bez obzira na štetu koju svojim (ne)činjenjem redovno prouzrokuju, kazao je Vladan Arsović iz DPS-a.

Odbornik DPS-a u skupštini Glavnog grada je dodao i da Demokrate pokušavaju da manipulišu sa činjenicama koje su više puta predočene javnosti.

"Javna raspava za Nacrt Urbanističkog projekta “Kasarna Morača” je završena, a na dokument je iskazan značajan broj primjedbi i sugestija. U okviru javne rasprave primjedbe se dostavljaju u pisanoj formi, koje će nakon završetka javne rasprave biti sastavni dio Izvještaja sa javne rasprave, koju se sačini Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, i dostaviti obrađivaču plana, Republičkom zavodu za urbanizam i porjektovanje a.d. Podgorica, na razmatranje. Obrađivač je u obavezi da odgovori na primjedbe, a shodno Zakonu, odgovori zajedno sa primjedbama i izvještajem sa javne rasprave, biće objavljeni na internet stranici Sekretarijata", kazao je Arsović.

On je dodao i da poslije toga obrađivač Plana nakon razmatranja svih sugestija izrađuje Predlog planskog dokumenta, u kojem će na odgovarajući način ugraditi primjedbe iskazane na Nacrt plana

"Shodno Zakonu, ovakav dokument Predloga plana će biti dostavljen Ministarstvu na davanje saglasnosti, što je preduslov da se ovaj planski dokument predloži odbornicima Skupštine Glavnog grada. Uz Predlog planskog dokumenta, nadležnom Ministarstvu se dostavlja i izvještaj sa javne rasprave Nacrta i odgovori obrađivača plana na primjedbe iskazane u javnoj raspravi. Shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je ovlašćeno da plan vrati na doradu ili da ga odobri davanjem saglasnosti", kazao je Arsić.

Arsović je kazao da je to zakonska procedura o kojoj "Demokrate ili ne znaju ništa ili je namjerno ignorišu, pokazujuću na taj način da bi, kad bi im moglo biti, njihov gradonačelnik imao neprikosnoveno pravo da sam ucrtava planove i bira šta će i gdje da se radi".

"Na sreću građana Podgorice, taj dan nikada neće doći, a Glavni grad će nastaviti da usvaja plansku dokumentaciju, kao i sve druge odluke, u skladu sa zakonom predviđenom procedurom. Što se tiče poziva za državnog tužioca, uprava Glavnog grada je tu i neće nigdje još dugi vremenski period, tako da je sva dokuemtacija dostupna ne samo istražnim nego svim drugim javnostima, stručnim i laičkim. To što su Demokrate sebe stavile na čelo čitave opozicije, to je pitanje za njihove opozicione kolege. Ali javnost nije zaboravila da su ih upravo te njihove kolege prije nekoliko dana opisale riječima: “Ogromne sujete, umišljenost, narasle ambicije bez pokrića, a i politička nezrelost i amaterizam kod pojedinih u samozvanoj građanskoj opoziciji doveli su do nejedinstva opozicije. To je jedinstvo koje nudite građanima Podgorice", kazao je Arsović.

Preporučujemo za Vas