"OBAVIJESTITE NAS ŠTA STE PREDUZELI"

Konjević pisao Simoviću: Nedopustivo je da Vlada dozvoljava da zakon ne važi za pojedine funkcionere DPS

"Imajući u vidu da javnost nije obaviještena da je Vlada razmatrala ovu problematiku, a u cilju zaštite zakonitosti obraćamo Vam se pisanom inicijativom smatrajući da zakon treba jednako da važi za sve pa i one funkcionere koji pripadaju vladajućim političkim partijama", istakao je Konjević u pismu Simoviću

10147 pregleda 3 komentar(a)
Konjević, Foto: Boris Pejović
Konjević, Foto: Boris Pejović

Zamjenik predsjednika Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević poručio je potpredsjedniku Vlade Milutinu Simoviću, da je ta partija nedavno, tokom sjednice Skupštine Crne Gore, javno zatražila da Vlada razmotri i u cilju javnog interesa ispita da li je u privrednim društvima Plantaže AD i Montenegro airlines AD koji su u većinskom državnom vlasništvu, došlo do kršenja Zakona o zaradama u javnom sektoru, posebno članova 2, 24 i 41.

"Imajući u vidu da javnost nije obaviještena da je Vlada razmatrala ovu problematiku, a u cilju zaštite zakonitosti obraćamo Vam se pisanom inicijativom smatrajući da zakon treba jednako da važi za sve pa i one funkcionere koji pripadaju vladajućim političkim partijama", istakao je Konjević u pismu Simoviću.

Simović
Simovićfoto: Savo Prelević

Konjević je poručio Simoviću da Zakon o zaradama u javnom sektoru u čl. 2 stav 1, tačka 5) propisuje da je zaposleni u javnom sektoru u smislu ovog zakona i "zaposleni u agenciji, privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu države ili u drugom pravnom licu čiji je osnivač država ili vrši javna ovlašćenja".

Konjević je Simoviću takođe kazao da isti zakon u članu 41 kao uslov za izuzeće od primjene propisuje da privredno društvo "ostvaruje dobit u poslovanju i uredno izmiruje sve svoje obaveze".

"Pretpostavljam da znate da ova društva ne ostvaruju taj uslov budući da jedno zvanično negativno posluje, dok drugo se nalazi na crnoj poreskoj listi. U cilju zaštite zakonitosti tražimo da Vlada razmotri ovu inicijativu, jer je nedopustivo da zakon ne važi jednako za sve, odnosno da Vlada, bez čije formalne saglasnosti ovakvo ponašanje nije moguće, dozvoljava da zakon ne važi za pojedine fukcionere Demokratske partije socijalista (DPS)", poručio je Konjević u pismu.

Zamjenik predsjednika SDP je rekao da ta partija očekuje da ih shodno članu 50 Poslovnika Skupštine Crne Gore, a imajući u vidu da Skupština shodno Ustavnom ovlašćenu obavlja kontrolnu i nadzornu ulogu nad radom Vlade, Simović obavijesti šta je preduzeo da se "zaustavi kršenje zakona i prekine praksa enormnih primanja u državnim kompanijama koje su ili "gubitaši" ili poreski dužnici".