ENEMO oformio misiju za posmatranje izbora u Crnoj Gori: Nismo ovdje turistički...

Šef misije, Đanluka Pasareli, kazao je da će glavni posmatrački tim biti stacioniran u Podgorici, dok će ostali dugoročni posmatrači biti raspoređeni u četiri tima i nadgledaće izborni proces u svim opštinama

6242 pregleda 71 reakcija 5 komentar(a)
Agaj, Pasareli i Pejtie, Foto: PR Centar
Agaj, Pasareli i Pejtie, Foto: PR Centar

Evropska mreža organizacija za monitoring izbora (ENEMO) akreditovala je šest međunarodnih izbornih stručnjaka i planira da dodatno angažuje osam dugoročnih i 20 kratkoročnih posmatrača za predstojeće parlamentarne izbore u Crnoj Gori.

To je saopšteno na pres konferenciji koju je organizovao ENEMO na kojoj su predstavljeni planovi za međunarodno posmatranje parlamentarnih izbora u Crnoj Gori zakazanih za 30. avgust, prenosi PR Centar.

Šef misije, Đanluka Pasareli, kazao je da će glavni posmatrački tim biti stacioniran u Podgorici, dok će ostali dugoročni posmatrači biti raspoređeni u četiri tima i nadgledaće izborni proces u svim opštinama.

"ENEMO nije ovdje iz turističkih razloga, već će posmatrati, ocjenjivati i izvještavati o ključnim nalazima koji su u sprezi sa praćanjem ukupnog izbornog sistema, a to su praćenje osnovnih ljudskih i političkih prava, kao što su pravo da se bira i da se bude biran, ali i organizacija upravljačkih organa u ovoj sferi, kampanje politikih partija i pojedinaca, prigovore, tužbe, sve ćemo to pratiti, kao i samo glasanje i brojanje glasova tokom izbornog dana"m objasnio je Pasareli.

On je kazao da će ENEMO ocjenjivati izborni proces shodno međunarodnim standardima za demokratske izbore i u skladu sa crnogorskim propisima.

"Već smo počeli da se sastajemo sa ključnim zainteresovanim stranama u ovom procesu uključujući i Državnu izbornu komisiju i Ministrastvo vanjskih poslova Crne Gore, ali se sastajemo i sa međunarodnim stejkholderima kao što su ambasade koje predstavljaju evropske zemlje i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori", kazao je Pasareli.

Stručnjak za izbore – analitičar izborne kampanje, Pjer Pejtie, kazao je da su u ENEMO-u svjesni ograničenja koja nosi organizacija izbora u vrijeme epidemije koronavirusa.

"Svjesni smo da to predstavlja značajan izazov ne samo za upravljačke organe u izbornom procesu već i za glasače, kandidate i ostale zainteresovane strane u procesu. Uprkos tim izazovima ENEMO će posmatrati, ocjenjivati kampanju kao i sve ključne aspekte izbornog procesa u Crnoj Gori", kazao je on.

On je objasnio da ENEMO planira da objavi interim izvještaj prije izbora i preliminarne nalaze i zaključke nakon dana održavanja izbora, koji će biti usmjereni prema domaćoj i prema međunarodnoj javnosti.

"Važno je da naglasim i da će svi izvještaji i zaključci ENEMO-a biti zasnovani na dokazima i da će sadržati nalaze glavnog tima i posmatrača sa terena. Konačni izvještaj nakon samih izbora će dati konkretne preporuke u pravcu potencijalnih unapređenja izbornog procesa u Crnoj Gori,", rekao je Pejtie.

Koordinator dugoročnih posmatrača, Gazmend Agaj, podsjetio je da je ovo 31. posmatračka misija ENEMO-a i prva ENEMO misija u Crnoj Gori.

"ENEMO je započeo svoje aktivnosti 6. jula dolaskom prvih članova glavnog posmatračkog tima u Podgoricu, a misija će ostati u Crnoj Gori najduže mjesec nakon izbora", kazao je Agaj.

On je pojasnio i da je zadatak i obim misije ograničen na praćenje parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, te da neće posmatrati lokalne izbore, koji će se održati istog izbornog dana.

„Međutim, ENEMO može razmotriti izvještaje o različitim aspektima izbora na lokalnom nivou u onoj mjeri u kojoj su oni povezani sa parlamentarnim izborima,“ kazao je Agaj.

On je istakao i da je ENEMO misija u potpunosti prilagođena međunarodnim standardima za posmatranje izbora, te da će rasporediti posmatrače sa ciljem doprinosa transparentnijem izbornom procesu u Crnoj Gori.

Bonus video: