za reakciju imao i odgovore predstavnika opozicije

ASK kritikovao Brajovića zbog promocije SD-a na njihovom seminaru

Agencija je u srijedu organizovala seminar za predstavnike političkih partija, na kojem su uvodna izlaganja imali Radulović, Brajović i odlazeća britanska ambasadorka, Alison Kemp

6794 pregleda 29 reakcija 28 komentar(a)
Ivan Brajović, Foto: Socijaldemokrate Crne Gore
Ivan Brajović, Foto: Socijaldemokrate Crne Gore

Predsjednik Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, Momčilo Radulović, kritikovao je Ivana Brajovića jer je to što je pozvan da kao predsjednik Skupštine održi uvodni govor na njihovom seminaru iskoristio za promociju svoje partije - Socijaldemokrata.

"Ono što smo očekvali, to je jedan protokolarni govor. Nažalost, imali smo ipak jedno više partijsko, nego protokolarno, institucionalno obraćanje. Mi ćemo ubuduće, i to vam garantujemo kao Savjet, striktno voditi računa kada budemo komunicirali sa predstavnicama drugih institucija da budemo apsolutno uvaženi i mi i predstavnici drugih institucija," kazao je Radulović na kraju jučerašnje sjednice Savjeta.

Agencija je u srijedu organizovala seminar za predstavnike političkih partija, na kojem su uvodna izlaganja imali Radulović, Brajović i odlazeća britanska ambasadorka, Alison Kemp.

Cilj seminara bio je da se političke partije upoznaju sa svojim pravima i obavezama iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja a u susret parlamentarnim i lokalnim izborima 30. avgusta.

Govor šefa parlamenta je za reakciju imao odgovore predstavnika opozicije. "Tako da je naš seminar imao i taj dio političkog sučeljavanja i međusobnog optuživanja što mi nismo htjeli", istakao je Radulović.

Savjet Agencije razmatrao je na jučerapnjoj sjednici Drugi kvartalni izvještaj o radu i Informaciju o sprovođenju Plana kontrole nadzora za izbore.

Članicu Savjeta Goranku Vučinić zanimalo je kakav je stav Agencije vezano za upotrebu službenih automobila od strane funkcionera koje su štićene ličnosti. Načelnik sektora za kontrolu izbora Dušan Drakić kazao je da oni u skladu sa zakonom koriste vozila i pratnju 24 sata dnevno.

"Takođe, zbog stepena rizika po njihovu bezbjednost, ti njihovi putni nalozi se ne objavljuju. Dostupni su Agenciji za bilo kakvu kontrolu, ali nisu dostupni da se objavljuju i da javnost vrši uvid u njihovo kretanje," pojasnio je Drakić. "Vijesti" su nedavno objavile da je Brajović i dio političkog vrha SD-a otišao službenim automobilom u Plav u razgovoru sa tamošnjim članovima njegove partije.

Člana Savjeta Rifata Hadrovića zanimalo je da li je protiv opština pokrenut postupak jer nisu dostavile izvještaje o isplaćenoj jednokratnoj pomoći u toku izborne kampanje.

Direktorica Agencije Jelena Perović, kojoj je ovo bila prva sjednica od kako je preuzela funkciju, kazala je da su zatražili izjvještaje od svih opština ali rok za odgovor još nije istekao.

"Čim istekne rok, zavisno od činjeničnog stanja u predmetu, biće pokrenut postupak ukoliko nađemo osnov sumnje da je počinjena bilo kakva povreda zakona," kazala je ona.

Draskić je najavio da će Agencija krenuti u terenske kontrole, posebno istakavši Budvi i Kotor, gdje se održavaju i lokalni izbori. Lokalni izbori održavaju se i u Andrijevici, Gusinju i u Tivtu. Kada je u pitanju sprovođenje Plana kontrole i nadzora za predstojeće izbore, opštine su isplatile ukupno 107 socijalnih pomoći u ukupnom iznosu od 17.712 eura.

Od strane Ministarstva finansija i opština dostavljena je 221 odluka, na osnovu kojih su isplaćena sredstva iz budžetske rezerve u iznosu od 10,5 miliona eura. 45.378. Od tog iznosa, Ministarstvo je isplatilo 10,4 miliona dok su opštine isplatile nepunih 14.700 eura.

Iz tekuće budžetske reserve, u periodu od 21. juna do 19. jula isplaćeno je 653 jednokratnih novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 45.909 eura. Predsjednik Savjeta pozvao je još jednom predstavnike NVO da učestvuju u radu radne grupe koja prati izbore.

Kada su u pitanju rezultati u drugom kvartalu, Agencija je dala 22 Mišljenja o postojanju sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, nakon kojih je sedam javnih funkcionera podnijelo ostavke.

Preporučujemo za Vas