IZVJEŠTAJ DRI O HERCEGNOVSKOM "IZBORU"

Dušan Radović Krušo poslovao sa samim sobom

U izvještaju DRI se navodi da fakture operatera od 2.800 glase na TV Boku, čiji je vlasnik lice koje zastupa Udruženje "Izbor"
503 pregleda 11 komentar(a)
Dušan Radović Krušo, Foto: Slavica Kosić
Dušan Radović Krušo, Foto: Slavica Kosić
Ažurirano: 27.01.2018. 14:53h

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je da je grupa građana "Izbor" 2016. poslovala sa kompanijom koja je u vlasništvu njenog čelnika Dušana Radovića Kruša.

"Izbor" je do 2017. godine imao devet odbornika u Skupštini opštine Herceg Novi i sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) dijelio vlast u tom gradu. 

U izvještaju DRI se, između ostalog,  navodi  da je “Izbor” koristio više hiljada eura od odborničkih naknada.

"Navedenim uplatama je zatvoren dio potraživanja od lica koji zastupa Udruženje, po osnovu plaćenih troškova usluga mobilnih telefona. Uvidom u prezentiranu dokumentaciju utvrđeno je da fakture operatera u iznosu od 2.800 glase na TV Boku, čiji je vlasnik lice koje zastupa Udruženje", stoji u nalazu DRI.

TV Boka više ne postoji. Državni revizori su "Izboru" dali uslovno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj, a negativno mišljenje na reviziju pravilnosti. Oni su, između ostalog, utvrdili kršenje više zakona i pravilnika. Revizori su utvrdili da je član “Izbora” sam sebi potpisao zajam.

"Pozajmica u iznosu od 5.000 isplaćena je shodno zaključenom Ugovoru o zajmu od 27.12.2016, kojim je utvrđena obaveza korisnika da ugovoreni iznos vrati u roku od tri mjeseca od dana potpisivanja Ugovora. Uvidom u prezentirani ugovor, utvrđeno je da je lice koje je odobrilo pozajmicu, ujedno i korisnik iste", stoji u nalazu.

U "Izboru" su  u poslovnim knjigama naveli  troškove električne energije i vode od 4.500 eura koji se odnose na 2015.

Revizijom je utvrđeno da su ti troškovi nastali u restoranu “Belvedere”, koju je “Izbor” uzeo u zakup krajem 2013. “Izbor” je zatim restoran iznajmio trećoj strani na pet godina.

"Ugovorom je definisano da se predmetna nepokretnost izdaje u podzakup bez nadoknade, a da poreske obaveze po osnovu izdavanja u podzakup snosi podzakupac, kao i troškove električne energije, vode i telekomunikacionih usluga. Budući da podzakupac nije ispoštovao ugovorene obaveze, subjekt revizije je izvršio plaćanje navedenih troškova. Preporučuje se subjektu revizije da iskoristi zakonsko pravo u cilju refundacije sredstava od podzakupca zbog nepoštovanja obaveza utvrđenih Ugovorom",  stoji u nalazu DRI.

U izvještaju se navodi i da je "Izbor" 2016. godinu završio u plusu nepunih 26.000 eura. Ističe se da je ta grupa građana  2016.  prihodovala nepunih 47.500 eura,  dok su  troškovi su iznosili gotovo 21.500 eura.

Preporučujemo za Vas