"VLADA PREPOZNALA ZNAČAJ RIBARSTVA"

Ministarstvo poljoprivrede: Podrška ribarima od 225.000 eura

Oni su dodali da ova podrška ribarima na moru obezbijeđena je usljed nemogućnosti plasmana ulova, smanjenja prodaje u prosjeku za 56% kao i stvaranja viškova nastalih gubitkom pretežnog tržišta, koji čine restorani i hoteli, odnosno smanjene prodaje kroz turizam

2183 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Kroz Poseban Vladin program podrške poljoprivredi i ribarstvu koji je donešen sa ciljem saniranja posljedica pandemije COVID-19, putem Programa intervencija na tržištu isplaćena je podrška dohotku za 200 ribara koji su nosioci dozvole za obavljanje privrednog ribolova na moru, u iznosu od 224.700 eura, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

"Vlada i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja su i ovoga puta prepoznali značaj ribarstva, te je ova podrška nastavak podrške koja je u maju bila dodijeljena kao jednokratna pomoć za 186 privrednih ribara na moru, u iznosu od 213.300 eura", kaže se u saopštenju.

Oni su dodali da ova podrška ribarima na moru obezbijeđena je usljed nemogućnosti plasmana ulova, smanjenja prodaje u prosjeku za 56% kao i stvaranja viškova nastalih gubitkom pretežnog tržišta, koji čine restorani i hoteli, odnosno smanjene prodaje kroz turizam.

"Podrška je određena na osnovu broja ribolovnih dana koji su privredni ribari ostvarili u 2019. godini, Takođe, prilikom određivanja visine podrške uzeto je u obzir da li je u pitanju veliki ili mali privredni ribolov. Podrška je opredijeljena i za privredne ribare koji imaju minimalan broj unijetih ribolovnih dana, sa željom da se i na ovaj način podrže porodice kojima je to jedini izvor prihoda", kaže se u saopštenju.

Oni su kazali da je visina podrške privrednim ribarima na moru koju je Vlada isplatila za saniranje posljedica pandemije COVID-19, jednaka visini kompletnog prošlogodišnjeg budžeta za ribarstvo.

"Pored ova dva vida podrške, privredni ribari biće u mogućnosti da kroz Vladin treći paket podrške koriste mogućnost reprograma kredita uz subvencioniranje kamate u punom iznosu za vrijeme grejs perioda. Takođe, preko IRF-a obezbijeđena je i nova povoljna kreditna linija za nabavku obrtnih sredstava do maksimalnog iznosa od 20.000 eura, uz kamatu 1,5%, rokom otplate do dvije godine i grejs periodom do jedne godine. Vlada je obezbijedila i subvencioniranje kamate tokom grejs perioda", kaže se u saopštenju.

Oni dodaju da Vlada i ribari, dobrim partnerskim odnosom, postižu rezultate i na međunarodnom nivou.

"S obzirom da su resursi ribe u morskom ribarstvu djeljivi među državama, Crna Gora je uspjela da se na nivou Mediterana izbori da crnogorski sektor ribarstva ima drugačiji tretman u odnosu na ostale članice Generalne komisije za ribarstvo Mediterana, uključujući i države EU", kaže se u saopštenju.

Kako tvrde, u pregovorima sa EU postigli su da pravo na izlov sitne plave ribe sa 40 tona povećamo na nivo od 2.500 tona i mogućnost povećanja kapaciteta flote za izlov bijele ribe za 50% i povećanje broja ribolovnih dana na 3.000.

U okviru projekta MIDAS II , čija je, kako je saopšteno, realizacija u toku, profesionalnim ribarima će biti obezbijeđena mogućnost da apliciraju za podršku za nabavku novih plovila i za druge veće investicije uz bespovratnu podršku od 80% uloženih sredstava. Raspisivanje Javnog poziva za ostvarivanje ove podrške biće u trećem kvartalu.

"Kroz MIDAS II projekat rješava se i višegodišnji problem nedostatka odgovarajuće infrastrukture na obali u vidu ribarskih luka i opremljenih mjesta prvog iskrcaja. Tako su započete sve neophodne aktivnosti po pitanju izgradnje ribarske luke za ribare Ulcinja na Rt Đeran, rekonstrukcija luke za ribare Bara kao i rješavanje luke za ribare Bokokotorskog zaliva", kaže se u saopštenju.

Vlada i Ministarstvo će i dalje sa velikom pažnjom pratiti izazove sa kojima se susreću privredni ribari i nastojati da im u kontinuitetu obezbijede neophodnu podršku, tvrde u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.