"Mir je naša nacija": Poigravanje sa 20,6 miliona eura državnog novca

“Sigurni budite da ako je u nečemu izvor finansiranja državni novac, a ugovorne strane predstavljaju donatori DPS-a, a kredit daje Acova banka, a sudi Blažo Jovanić, znajte da to nije poslovni projekat, već klasična prevara”, kazao je Koprivica

13779 pregleda 29 reakcija 10 komentar(a)
Sa pressa, Momo Koprivicia
Sa pressa, Momo Koprivicia

Dok raspiruje podjele, poslednja diktatura pokušava da otme 20,6 miliona eura od građana, za nepostojeći posao u Nikšiću, u blizini kuće odlaćeg diktatora, kazao je na danas održanoj pres konferenciji koalicije "Mir je naša nacija" kandidat za poslanika Momo Koprivica.

“Sigurni budite da ako je u nečemu izvor finansiranja državni novac, a ugovorne strane predstavljaju donatori DPS-a, a kredit daje Acova banka, a sudi Blažo Jovanić, znajte da to nije poslovni projekat, već klasična prevara”, kazao je Koprivica.

On je istakao da se radi o projektu Gornja Zeta, odnosno, izvođenje radova na prevođenju rijeke Zete u Krupac i spajanju akumulacija Krupac i Slano. Rekao je da će ovaj projekat ostati upamćen po tome što je izvođač radova, bez ijednog radnog sata, tražio da mu naručilac (Elektroprivreda Crne Gore-EPCG) isplati 7,1 milion eura.

“Ugovor o izvođenju radova, sklopljen je 11. oktobra 2016. godine, između EPCG i konzorcijuma koji predvodi "Mehanizacija i programat", firma u vlasništvu of šor kompanije sa Gibraltara koja je otela nekad moćnu građevinsku firmu iz Nikšića, i 13% vlasništva funkcionera i donatora DPS-a gospodina Dušana Đurovića. Ugovor je sklopljen bez ispunjenja zakonskih uslova. I menadžmenti obje firme su od starta to znali jer je zakon javna stvar. Nakon zaključenja ugovora ništa nije urađeno. Iako menadžment "Mehanizacije i programat" nije ispunio tri bitne zakonske i ugovorne obaveze, podnose tužbu protiv EPCG zbog neuvođenja u posao i navodne izmakle dobiti. Prvostepeni sud, tj. Privredni sud, presudom, koga drugog, do Blaža Jovanića, usvaja tužbeni zahtjev MP protiv EPCG i dosuđuje joj odštetu u visini 7,1 milion eura, na ime izmakle dobiti. Repriza Limenke! Fingiranje spora i odštete, bez i jednog radnog sata, do višemilionske sume. Demokrate su objelodanile sve i ukazali na manjkavosti te presude”, kazao je Koprivica.

Koprivica je ukazao i na nekoliko "indikatora prevare", ugovor o kreditu za finansiranje radova, zaključen je prije zaključenja ugovora o radovima.

"Kako se unaprijed i sa sigurnošću znalo ko će biti izvođač radova? Ako se ima u vidu da je kredit u visini 3 miliona eura zaključen sa Prvom bankom, ništa više nije ni čudno ni nepoznato. Drugo, urbanističko-tehnički uslovi traženi su čak 9 mjeseci nakon zaključenja ugovora, tačnije tek 17.7.2017 godine. Ovo je skandalozno ako se ima u vidu da po zakonu o uređenju prostora: objekat se može graditi na osnovu građevinske dozvole i tehničke dokumentacije (a koja se izrađuje na osnovu urbanističko-tehničkih uslova), kao i da građenje objekta može započeti na osnovu građevinske dozvole i revidovanog glavnog projekta, čega takođe ne može biti bez dobijenih urbanističko-tehničkih uslova. Treće, iako menadžment MP tvrdi da su pokazali ozbiljnost da izvrše posao kupovinom mašina i opreme, pojedine najvrednije stvari su kupili čak 9 mjeseci nakon zaključenja ugovora iako je datum početka radova bio 15 dana od dana potpisivanja ugovora. I četvrto, iako je datum početka radova trebao biti 15 dana od potpisivanja ugovora, podizvođački ugovor je skloljen čak 4 mjeseca kasnije. Ostaje otvoreno pitanje da li je naručilac EPCG obaviještena i da li je dala saglasnost na izbor i angažovanje podizvođača? To je inače po zakonu nužno”, istakao je Koprivica.

On je prikazao Rješenje Apelacionog suda kojim se ukida prvostepena presuda i vraća predmet istom sudu na ponovno suđenje. Utvrđeno je da je u postupku učestvovalo lice koje ne može biti stranka u postupku, misli se na konzorcijum koji po zakonu nema stranačku sposobnost. Koprivica je upitao kakav je to predsjednik privrednog suda koji ne zna ko može, a ko ne može biti stranka u postupku?

“U ovom postupku EPCG zastupa pet advokata iz Beograda, znači li to da EPCG nema kvalifikovan pravnički kadar, a Crna Gora da nema adekvatnih advokata da zastupaju najveću državnu kompaniju? Ono što je najvažnije jeste da se u ovom Rješenju ukazuje na skandaloznu činjenicu na koju smo od starta ukazivali. Sad je sve izvedeno na čistac. Prevara se sad vidi i iz aviona. Na strani 7 tog Rješenja, pored ostalog, stoji:"Pobijana presuda nema razloga o tome na osnovu koje tehničke dokumentacije je sačinjen predmetni ugovor". U nastavku Apelacioni sud postavlja pita ono što se trebao potati i Blažo Jovanić, a nije, kad je dosudio po receptu iz Limenke odštetu od 7,1 milion eura na štetu državne firme. A to glasi: "na osnovu koje tehničke dokumentacije Naručioca je tužilac sačinio i dostavio ponudu u postupku javne nabavke, te su stranke zaključile Ugovor"”, ističe Koprivica.

On je naveo da se tu dolazi do pravog skandala, odnosno, da u članu 5 Ugovora stoji od čega se sve ugovor sastoji – od 6 djelova.

“Peti dio je tehnička dokumentacija naručioca! A nje nema! Niti je može biti jer nijesu izdati urbanističko tehnički uslovi koji su osnov za njenu izradu, a oni su traženi 9 mjeseci nakon zaključenja ugovora, i uz to je odbijen zahtjev da se isti izdaju! To je akt bez presedana. Postavljaju se pitanja:

1. Gdje je dio ugovora, ugovora čija je cijena, bez PDV-a, 20.624.040 eura državnog novca, odnosno novca najveće državne kompanije? Gdje je tehnička dokumentacija koja čini peti dio ugovora?

2. Na osnovu koje tehničke dokumentacije je zaključen ugovor 11.19 2016 godine?

3. Na osnovu koje tehničke dokumentacije je ponuđač (menadžment firme "Mehanizacija i programat") koji se pravi naivan i oštećen, sačinio i dostavio ponudu? Na osnovu čega su dali ponudu? Kako su htjeli da uđu u radove bez ispunjenja zakonskih uslova? Neznanje zakona škodi, stara je maksima. Niko nema izgovor da ne zna zakon, a ponajmanje firma koja se bavi ovom vrstom posla. To blefiranje može se samo kreirati u krrditnom birou "prvog bankara".

Ovo je poigravanje sa 20,6 miliona eura državnog novca. Ovo je primjer zakulisne igre i pokušaj dovođenja države pred svršen čin”, rekao je Koprivica.

On je postavio pitanje i kako je moguće da se posao, kojim se raspolaže sa 20,6 miliona eura državnog novca, sklapa bez ispunjenja zakonskih uslova i sklapa na način da ugovor visi bez ključnog dijela.

“Ako se gradi državnim novcem, kreditira parama Acove banke, parafira rukom donatora DPS-a onda Zetom može poteći samo Limenka. Umjesto prevođenja vode, dobija se presipanje para. Umjesto spajanja Slanog i Krupca, spojeni su bruka i šteta, bezakonje i neodgovornost, organizovanje kriminalne grupe i prevare. Želimo ukazati na dublju kriminalnu pozadinu i stvarnog sponzora prevare. U Registru zaloga privrednog suda u Podgorici Prva banka je 21. 11. 2019. godine, podnijela prijavu da registruje zalogu na potraživanjima firme Mehanizacija i programat od EPCG. Iz pomenutog dokumenta se vidi da postoji ugovor o zalozi na potraživanjima sa tačno navedenim brojevima između Mehanizacije i programata i EPCG. Sve je uređeno tako da prvi bankar crpi svoja tri sigurna miliona eura kredita datog firmi Mehanizacija i programat, a koji se prema dokazima iz spisa predmeta tiče ne samo kreditiranja datog projekta već i izmirenja ranijih kreditnih obaveza firme Mehanizacija i programat prema Prvoj banci, a koje nemaju nikakve veze sa ovim projektom. Neka javno izađe gospodin Đoko Krivokapić, predsjednik OD EPCG i neka pokaže sva potraživanja i ugovore koji se pominju u Registu zaloge privrednog suda u Podgorici. Sad se jasno vidi da je presuda Blaža Jovanića zapravo instrument Aca Đukanovića da on dođe do državnog novca, odnosno novca EPCG”, kazao je Koprivica.

On je dodao da će tužilaštvo nakon sigurne smjene vlasti 30. avgusta i uspostavljanja pravne države dati precizan odgovor na pitanje da li je Aco Đukanović organizovao kriminalnu grupu, sačinjenu od predsjednika Privrednog suda, pojedinih članova menadžmenta dvije firme i pojedinih vještaka da bi došao do novca EPCG.

“U ovom vrzinom kolu sve je isprepleteno, a na štetu državnog interesa. Prvo, u menadzmentu EPCG i Mehanizacije i programat sjede funkcioneri i donatori DPS-a partije kojoj je predsjednik brat Aca Đukanovića. Drugo, EPCG je spornim poslovima postala vlasnik 19% kapitala Prve banke. Spornim, politički dirigovanim poslovima. Treće, predsjednik OD EPCG je ujedno i član OD Prve banke, a to je Đoko Krivokapić, koji suprotno Zakonu o sprečavanju korupcije, po osnovu obje funkcije, prima enormno visoke plate, odnosno naknade. Da se prevare najbolje kriju drskošću vidi se i po poslednjem informativnom listu EPCG iz jula 2020. kojem jedan od rukovodilaca EPCG i donator DPS-a Ivan Mrvaljević kaže: ,,Građevinski radovi su inače trebalo da počnu sredinom prošle godine, ali je projekat zastao zbog protivljenja dijela NVO sektora i lokalnog stanovništva". Kakva drskost i licemjerje. Svaljuje se neosnovano krivica na građanje i NVO sektor, a izbjegava se i riječ reči o sudskom sporu nepoštovanju Zakona, pravnom zamešeteljstvu. Srećom za sedam dana su izbori, diktatura sigurno odlazi u neslavnu prošlost, a sve kriminalne prevare će se suočiti sa licem nepristrasne pravne države”, zaključio je Momo Koprivica.

Bonus video: