"BS će inicirati podršku realizaciji proširenja i rekonstrukcije magistralnih puteva"

Mustafić: BS će se zalagati za punu valorizaciju kulturnih i turističkih potencijala Starog Bara i Mrkojevića

Napomenuo je da će BS takođe inicirati podršku projektu, sanacije proširenja i rekonstrukcije putnog pravca Bar-Sutorman-Virpazar, kao alternativnog putnog pravca koji povezuje Bar i Podgoricu

3799 pregleda 4 komentar(a)
Foto: BS
Foto: BS

Bošnjačka stranka će se založiti za afirmaciju i realizaciju ključnih razvojnih prioriteta u Baru, koji se nalaze i u njenom izbornom program, poručio je politički direktor Bošnjačke stranke i poslanički kandidat Suljo Mustafić.

On je istakao da će BS inicirati podršku realizaciji proširenja i rekonstrukcije magistralnih puteva u ovoj opštini, a fokus će biti i na valorizaciji kulturnih i turističkih potencijala Starog Bara i Mrkojevića.

“Bošnjačka stranka će, kroz sredstva iz kapitalnog budžeta, inicirati podršku projektu proširenja i rekonstrukcije regionalnog i medjunarodnog putnog pravca Bar–Skadar, dionica preko Mrkojevića. Riječ je o veoma prometnom putnom pravcu preko Mrkojevića koji povezuje Bar i Crnu Goru sa Albanijom. Potrebo je uraditi projekat rekonstrukcije, finansirati eksproporijaciju zemljišta i uraditi njegovo proširenje i sanaciju. Projekat otvara novu perspektivu turističkog i poljoprivrenog razvoja Mrkojevića i ukupno bolje povezanosti Bara sa Skadrom”, saopštio je Mustafić.

Napomenuo je da će BS takođe inicirati podršku projektu, sanacije proširenja i rekonstrukcije putnog pravca Bar-Sutorman-Virpazar, kao alternativnog putnog pravca koji povezuje Bar i Podgoricu. Kako je istakao, projekat je važan i za saobraćajno povezivanje i valorizaciju turističkih potencijala ruralnog područja Bara.

“Iniciraćemo i punu valorizaciju kulturnih i turističkih potencijala Starog grada i Starog Bara. Tražićemo prioritetno donošenje novih prostorno-planskih dokumenata i otvaranje mogućnosti za oživljavanje i revitalizaciju Starog grada. Smatramo da treba omogućiti potencijalnim investitorima da ulože sredstva u obnovu pojedinih repernih objekata i njihovo stavljanje u turističku funkciju. Podržaćemo te incijative uz insistiranje na očuvanju svih vrijednosti ambijenta i stručnoj obnovi arhitektonskog nasljeđa – mediteranske i orijentalne arhitekture”, rekao je Mustafić.

U oblasti poljoprivrede, Bošnjačka stranka će, kako tvrde, podržati još veća ulaganja, posebno kada je u pitanju maslinarstvo.

“Radićemo na jačanju kapaciteta maslinarskih udruženja, formiranju klastera, unaprijeđenju tehnologije, proizvodnje, pakovanja i prerade. Iniciraćemo izgradnju putne infrastrukture u maslinjacima i njihovu punu zašttitu. Podržaćemo projekat dovršetka Kuće maslina u Starom Baru i davati punu podršku turističkim i poljoprivrednim manifestacijama, kao što je “Maslinijada”, sa ciljem promocije poljoprivrede, turizma i kulturnog nasljeđa”, poručuje Mustafić.

Takođe, navodi da će Bošnjačka stranka podržavati projekat izgradnje islamskog vjerskog objekta-džamije u Novom Baru. Preko naših predstavnika iniciraćemo određivanje lokacije i dobijanje građevinskih i svih drugih neophodnih saglasnosti za izgradnju ovog objekta bitnog za zadovoljenje vjerskih potreba više hiljada muslimana koji žive na području Novog Bara”, zaključio je Mustafić.

Preporučujemo za Vas