REVIZORI ŠALJU IZVJEŠTAJ PRED POSLANIKE

U Asanovićevoj partiji umjesto plata davali pomoć

U DRI navode da je DSJ članovima partije dala 10.200 eura pomoći, kako bi izbjegla plaćanje poreza za rad zaposlenih
86 pregleda 2 komentar(a)
Radovan Asanović, Janko Vučinić, Foto: Boris Pejović
Radovan Asanović, Janko Vučinić, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 18.01.2018. 21:02h

Državna revizorska institucija (DRI) je da odlučila da, zbog brojnih nepravilnosti, dostavi Skupštini Crne Gore godišnji finansijski izvještaj Demokratske stranke jedinstva (DSJ) za 2016.

DSJ je od revizora dobila negativna mišljenja na godišnji finansijski izvještaj i na reviziju pravilnosti.

Revizori su utvrdili da je partija Radovana Asanovića, između ostalog, prekršila zakone o radu, o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja, porezu, obligacionim odnosima i o računovodstvu.

Kako se navodi, DSJ je članovima isplatila pomoć u vrijednosti od 10.200 eura, ali revizori sumjaju da je to bio samo način “kako za njihov rad u partiji ne bi morali da plaćaju porez”.

“Revizijom je utvrđeno da je isplata vršena shodno odlukama Predsjedništva Stranke u kojim nije precizirana svrha odobrenih pomoći, a takođe se ni u postupku revizije nije moglo isto utvrditi, jer osim odluka nije bilo dodatne dokumentacije za pravdanje ovih troškova. Shodno navedenom može se konstatovati da se radi o isplaćenim naknadama za obavljanje partijskih aktivnosti na koje je shodno odredbama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica trebalo obračunati i platiti poreske obaveze”, navodi se u izvješaju.

Iz DRI ističu da su funkcionerima DSJ isplaćene naknade od 10.200 eura i da su oni plaćani za aktivnosti koje spadaju u redovan rad partije, zbog čega je sa njima trebalo zaključiti ugovor o radu.

Partija je iskazala prihode od malo više od 103.000, rashode od nepunih 70.000, zbog čega je prošlu godinu završila u plusu gotovo 34.000 eura.

Iz DRI su krikovali DSJ i zato što su više od 61 odsto ukupnih troškova isplatili gotovinski, a ne sa žiro- računa. Revizori su odbacili većinu primjedbi partije na nalaz.

Sporna i potraživanja Juškovića

Revizijom je utvrđeno i da je stranka u poslovnim knjigama evidentirala 91.197 potraživanja, od kojih se nepunih 70.000 eura odnosi polugodišnji period 2015. kada je partijom upravljao Nebojša Jušković. Asanović i Jušković sporili su se oko toga ko je pravi predsjednik DSJ.

Malo više od 20.000 eura odnosi se na odliv sredstava usljed prinudne naplate od strane javnih izvršitelja.

“Za koje subjekt revizije osim izvoda iz banke nije prezentirao druge dokaze na osnovu kojih bi se utvrdio osnov prinudne naplate (rješenja o izvršenju, sporazumi, ugovori, sudska dokumenta i sl.),” stoji u nalazu vrhovne revizije.

U izvještaju DRI se navodi i da su potraživanja u iznosu od 14.450 eura iskazana po osnovu datih pozajmica. Iznos od 6.450 odnosi se na prenešena potraživanja iz 2015. po osnovu pozajmica fizičkim licima, dok se iznos od 8.000 odnosi na potraživanja po osnovu datih pozajmica Demosu.