"odlazeća Vlada stvorila problem građanima"

Vukčević: Nezaposlenost je gorući problem u Crnoj Gori, ne može se riješiti privremenim moratorijumima

„Prema najnovijim podacima, više od 15 hiljada građana je ostalo bez posla u periodu od marta do danas. Taj alarmantan problem još više otežava činjenica da se broj nezaposlenih stalno povećava“, naveo je Vukčević u saopštenju

1972 pregleda 72 reakcija 5 komentar(a)
Vukčević, Foto: Prava Crna Gora
Vukčević, Foto: Prava Crna Gora

Nezaposlenost je gorući problem u Crnoj Gori, koji se ne može riješiti privremenim moratorijumima, već zahtijeva donošenje nove strategije razvoja, saopštio je član Prave Crne Gore, Ivica Vukčević.

On je kazao da je odlazeća Vlada stvorila problem građanima sa pogrešnim mjerama protiv koronavirusa, koje su dovele do kolapsa ekonomije.

„Prema najnovijim podacima, više od 15 hiljada građana je ostalo bez posla u periodu od marta do danas. Taj alarmantan problem još više otežava činjenica da se broj nezaposlenih stalno povećava“, naveo je Vukčević u saopštenju.

On je podsjetio da je Centralna banka (CBCG) zato uvela novi moratorijum na otplatu kredita građanima koji su ostali bez posla.

Jedna od mjera uvedenih novim moratorijumom omogućava kreditno zaduženim građanima da odlože za šest mjeseci svoje kreditne obaveze prema bankama, mikrofinansijskim institucijama i lizing kompanijama.

Druga mjera, kako je rekao Vukčević, omogućava građanima čija je plata zbog koronakrize smanjena za više od deset odsto, da na osnovu podnijetog zahtjeva dobiju odobrenje za produženje roka otplate kredita.

„Građani koji podnesu zahtjev za odlaganje kreditnih obaveza, treba da imaju u vidu da im se obračunava redovna kamata tokom perioda trajanja moratorijuma. Ove mjere se odnose samo na građane, koji su izgubili posao nakon 31. marta“, dodao je Vukčević.

On tvrdi da su navedene mjere samo privremeno odlaganje kreditnih obaveza zaduženih građana za šest mjeseci, koje ne rješava njihov problem vraćanja kredita.

„Posebno je važno napomenuti da je i opstanak pojedinih banaka ugrožen ovakvom situacijom, koja će postajati sve teža ako se broj zaduženih, a nezaposlenih građana bude dalje povećavao“, smatra Vukčević.

Prema njegovim riječima, ovakva situacija zahtijeva hitnu intervenciju države u oblasti zapošljavanja.

„Država mora pronaći način da se trend povećanja broja nezaposlenih zaustavi. To se može postići samo ako se ukinu postojeće i ne uvedu nove mjere zatvaranja preduzeća zbog koronavirusa. Neophodno je pronaći neki drugi način za zaustavljanje pandemije. U suprotnom će Crna Gora potpuno bankrotirati, a to će skupo da nas košta“, upozorio je Vukčević.

On je saopštio da je koronakriza ujedno i šansa da se promijeni politika u oblasti zapošljavanja.

„Nova Vlada ima istorijsku šansu da stvori uslove za otvaranje više novih radnih mjesta u sektorima, koji su do sada bili nedovoljno razvijeni. Nove okolnosti otvaraju prostor za razvoj trgovine i usluga putem interneta, a samim tim i za zapošljavanje u tim oblastima“, rekao je Vukčević.

Kako je kazao, neophodno je stvarati uslove i za otvaranje novih radnih mjesta u proizvodnim djelatnostima, kao što su poljoprivreda, ribarstvo, prerađivačka industrija i slično.

„Rast cijena hrane na svjetskom nivou, zbog pandemije koronavirusa, ukazuje na neophodnost ulaganja u razvoj domaće poljoprivredne proizvodnje. Moraju se stvoriti uslovi da manje zavisimo od uvoza hrane, koju možemo sami proizvoditi. Prema tome, treba poboljšati uslove za zapošljavanje u mliječnoj i mesnoj industriji i slično“, dodao je Vukčević.

Formiranje robnih rezervi i organizovanog otkupa viškova poljoprivrednih proizvoda pod određenim cijenama, bi, kako smatra, podstaklo razvoj poljoprivrede.

„Na taj način bi se osiguralo snabdijevanje građana prehrambenim proizvodima u kriznim periodima i omogućilo da se bavljenje poljoprivredom više isplati“, naveo je Vukčević.

Ulaganjem u industriju namještaja i u druge prerađivačke kapacitete, mogla bi se bolje iskoristiti sirovinska baza i otvoriti nova radna mjesta.

„Novca za ulaganje ima dovoljno, samo ga treba usmjeriti u razvoj poljoprivrede i drugih privrednih grana. Navedeno potvrđuje izgradnja velikih građevinskih objekata, koji niču po Crnoj Gori“, zaključio je Vukčević.

Preporučujemo za Vas