Barska URA: Omogućiti ravnopravan položaj u pogledu finansiranja sportskih klubova u gradu

Odluku o sufinansiranju u izuzetnim slučajevima donosi predsjednik Opštine, nakon pribavljenog mišljenja od strane organa lokalne uprave nadežnog za sport“ što ukazuje na mogućnost da se određeni klubovi mogu finansirati i na osnovu posebnih odluka”, navode iz barske URA-e

3438 pregleda 181 reakcija 11 komentar(a)
Bar, Foto: Anto Baković
Bar, Foto: Anto Baković

Zbog opšte dobrobiti sporta u Baru potrebno je finansirati masovnost sporta uz omogućavanje ravnopravnog tretmana svim klubovima, naveli su danas iz Opštinskog odbora URA Bar.

“Ovogodišnjih 417.000 eura koje su raspoređene na profesionalne sportske klubove sa povlašćenim statusom mogu se bolje uložiti u izgradnju i rekonstrukciju objekata za bavljenje sportom (poligoni, biciklističke staze, bazeni, avanturistički parkovi za djecu itd), organizaciju sportskih manifestacija (gradovi na vodi, amaterska takmičenja na nivou opštine u najpopularnijim sportovima, međunarodna takmičenja sa gradovima pobratimima). Ovo su samo neke od ideja kako bi se postiglo ravnopravnije uključivanje svih klubova koji su ostvarili najvažniji rezultat - animirali djecu i uspjeli da ih zadrže”, navode iz barske URE.

Ona napominju da je u Strateškom planu Opštine, koji je usvojen u junu 2020. godine, naznačeno da je slabost razvoja sporta u Baru „nepostojanje sistematskog pristupa u razvoju sporta i fizičke kulture“.

“Nakon donošenja Pravilnika u julu 2019. godine Opština Bar je u januaru 2020. godine usvojila i Odluku o finansiranju sporta i na taj način pravno zaokružila model za finansiranje sportskih klubova u opštini. U članu 8 Odluke navedeno je „izuzetno, može se bez raspisivanja konkursa sufinansirati program koji je od značaja za uspješno predstavljanje Opštine na domaćoj i međunarodnoj sceni. Odluku o sufinansiranju u izuzetnim slučajevima donosi predsjednik Opštine, nakon pribavljenog mišljenja od strane organa lokalne uprave nadežnog za sport“ što ukazuje na mogućnost da se određeni klubovi mogu finansirati i na osnovu posebnih odluka”, navode iz barske URA-e.

Dalje navode da je Opština Bar 16.09.2020. godine donijela Odluku o sufinansiranju sporta za 2020. godinu.

“Na osnovu te odluke podijeljeno je ukupno 70.199 eura, i to najviše Karate klubu Bar (23.976 eura), a najmanje Klubu praktičnog streljaštva „Antivari“(69,97 eura) kao podrška za ostvarene rezultate u prethodnom periodu. Omladinski odbojkaški klub „Mrkojevići“ koji je podržan sa 144,61€ za 2020. godinu javno se u medijima žalio na neravnopravan tretman ocijenivši Odluku kao „još jedan u nizu pokušaja da se kao i prethodnih godina klubovi razvrstavaju na podobne i nepodobne, velike i male“. Međutim, novac koji se izdavaja na osnovu konkursa je samo manji dio budžeta za sport opštine Bar. Odlukom o budžetu opštine Bar za 2020. godinu (i naknadnim rebalansom budžeta u oktobru) planirano je da se za finansiranje sportskih klubova potroši 500.000 eura. Na javnom konkursu klubovima je podijeljeno 70.199,99 eura, a šta je sa preostalih 429.800,01 eura?”, pitaju iz ove partije u Baru.

Pojašnjavaju da je veći dio tog novca podijeljen na tri kluba: FK "Mornar" 160.000 eura, KK "Mornar" 160.000 eura i RK "Mornar 7" 77.000 eura.

“Bitno je istaći da je FK "Mornar" u cjelosti u vlasništvu Opštine dok su KK "Mornar" (30% udio Opštine u vlasništvu kluba) i RK "Mornar" 7 (70% udio Opštine) privatni klubovi u kojima je opština Bar stekla vlasnički udio iz nepoznatih razloga. Krajem 2018. godine Odlukom o visini vlasničkog udjela Opštine Bar u Rukometnom klubu “Mornar 7” i košarkaškom klubu „Mornar“ Opština Bar je povećala vlasničko učešće u pomenutim klubovima. Odluke su opšteg karaktera i iz njih se ne može zaključiti razlog zbog kojeg bi Opština favorizovala jedan profesionalni klub u odnosu na drugi”, napominju oni.

Iz barske URA-e kažu da je činjenica da profesionalni sport predstavlja grad Bar na nacionalnom i međunarodnom nivou ali isto tako može se postaviti pitanje, dodaju oni, kako opština Bar finansira posebnom odlukom RK „Mornar 7“, a u Javnim konkursom za tekuću godinu i dodijelila je i 111,95 eura rukometnom klubu „Mornar“, odnosno koja je razlika između ta dva kluba?

“Osim toga nije moguće utvrditi koji su kriterijumi po kojima FK "Mornar" i KK "Mornar" dobijaju identičan iznos iz opštinskog budžeta iako je FK "Mornar" 100% u vlasništvu Opštine dok Opština participira sa 30% u vlasništvu KK Mornar. Da li možemo očekivati da će se udio vlasništva Opštine u ovim i ostalim klubovima i dalje povećavati i kakve će to posljedice imati na gradski budžet u periodu COVID 19 krize?”, zaključuju u saopštenju.

Bonus video: