skupština crne gore

Od danas predstavke putem internet prezentacije parlamenta

"Saglasno Ustavu Crne Gore, svako ima pravo da se, pojedinačno ili zajedno sa drugim, obrati državnom organu ili organizaciji koja vrši javna ovlašćenja i da dobije odgovor", kazali su iz Skupštine

3291 pregleda 101 reakcija 2 komentar(a)
Skupština Crne Gore, Foto: Zoran Đurić
Skupština Crne Gore, Foto: Zoran Đurić

Od danas je na internet prezentaciji Skupštine Crne Gore, u dijelu Građani, putem podnošenja predstavki otvorena je mogućnost obraćanja parlamentu.

"Skupština kao najviše predstavničko tijelo omogućava aktivno učešće građana u parlamentarnom životu. Zato je rad parlamenta javan i posebna pažnja posvećuje se njegovoj otvorenosti i dostupnosti," saopštili su iz Skupštine Crne Gore.

"Saglasno Ustavu Crne Gore, svako ima pravo da se, pojedinačno ili zajedno sa drugim, obrati državnom organu ili organizaciji koja vrši javna ovlašćenja i da dobije odgovor. Ustavom je, takođe, propisano da niko ne može da bude pozvan na odgovornost, niti da trpi druge štetne posljedice zbog stavova iznijetih u obraćanju, osim ako je time učinio krivično djelo", kaže se u saopštenju.

Oni su objasnili da se građanke i građani se mogu obratiti Skupštini Crne Gore na sljedeći način:

1. dostavljanjem podneska poštom, na adresu Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 10, 81 000 Podgorica;

2. elektronskom porukom na adresu: predstavke@skupstina.me;

3. neposredno u Skupštini, svakim radnim danom od 8 do 16 sati

Dodaju da obraćanje treba da bude jasno i obuhvati sve podatke koji su potrebni da bi se po njemu moglo postupiti i da bi se mogao pripremiti odgovor. Obraćanja, takođe, moraju biti u jasnoj vezi sa nadležnostima Skupštine. U suprotnom, Služba Skupštine će predstavku proslijediti nadležnoj instituciji i o tome obavijestiti podnosioca predstavke.

"Obrazac obraćanja građana Skupštini Crne Gore može se preuzeti na sajtu Skupštine i osmišljen je tako da se njegovim popunjavanjem olakša postupak podnošenja predstavki, ali i efikasnije postupanje po njima od strane nadležnih službi i radnih tijela Skupštine", navodi se u saopštenju.

Dodaju da će Služba Skupštine pripremiti i dostaviti odgovor podnosiocu predstavke u roku od 15 dana.

"U zavisnosti od stvarne nadležnosti povodom teme obraćanja, Služba Skupštine će u roku od pet dana predstavku proslijediti nadležnom radnom tijelu Skupštine radi obrade i pružanja odgovora i o tome obavijestiti podnosioca predstavke", zaključeno je u saopštenju.

Kad podnesak sadrži neki nedostatak zbog koga se po njemu ne može postupiti ili ako je podnesak nepotpun ili nerazumljiv, ovlašćeni službenik će najkasnije u roku od tri dana od prijema predstavke, kontaktirati podnosioca predstavke i poučiti ga da nedostatke otkloni.

Preporučujemo za Vas