RADILA U MINISTARSTVU

Ko je Zorka Kordić, nova glavna pregovaračica sa EU

Kordić je bila generalna direktorica za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike

77320 pregleda 1596 reakcija 86 komentar(a)
Zorka Kordić, Foto: Gov.me
Zorka Kordić, Foto: Gov.me

Zorka Kordić je nova glavna pregovaračica sa Evropskom unijom, saopštio je premijer Zdravko Krivokapić na sastanku sa šeficom Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oanom Kristinom Popom..

Kordić je bila generalna direktorica za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike.

Na sajtu vlade se navodi da je rođena u Kotoru 1981. godine.

"Master studije za međunarodne odnose i međunarodnu zaštitu ljudskih prava pohađala je na Italijanskom institutu za međunarodne organizacije SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione internazionale) u Rimu. Četvorogodišnji studij engleskog jezika i književnosti, s italijanskim kao drugim jezikom, završila je 2005. na Filozofskom fakultetu u Nikšiću s prosječnom ocjenom 9,28. Diplome o poznavanju italijanskog jezika na nivou maternjeg stekla je u Rimu 2004. (D.A.L.I. - Diploma avanzato di Lingua italiana “Firenze”) i na Italijanskom institutu za kulturu u Briselu 2016. (CELI C2). Diplomu o poznavanju ruskog jezika na naprednom nivou (TORFL 3) stekla je 2006-2007. godine na Ruskom univerzitetu prijateljstva naroda (РУДН -Российский университет дружбы народов) u Moskvi", piše na sajtu Vlade.

Dodaje se da je za generalnog direktora za koordinaciju strategija u Ministarstvu evropskih poslova imenovana je aprila 2017, nakon dvije godine diplomatske službe u Misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji na poziciji II sekretara u Kancelariji glavnog pregovarača.

"Sastavni dio poslova na toj poziciji, pored podrške realizaciji aktivnosti glavnog pregovarača, ogledao se u koordinaciji pozicije Crne Gore s institucijama EU u odnosu na pravnu tekovinu EU u finansijsko-ekonomskim poglavljima, te oblastima infrastrukturnih projekata i zaštite životne sredine, kao i dijalog s diplomatama država članica EU angažovanih u Radnoj grupi za za proširenje EU i zemlje koje pregovaraju za članstvo - COELA.

U Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore radi od 2010. godine, čemu je prethodio jednogodišnji angažman u Službi za međunarodne odnose Više škole državne uprave pri Predsjedništvu savjeta ministara Republike Italije (S.S.P.A. Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione-Presidenza del Consiglio dei Ministri) u Rimu i polugodišnje stažiranje u Ambasadi Crne Gore u Rimu.

Rad u Ministarstvu vanjskih poslova započela je u Generalnom direktoratu za konzularne poslove i dijasporu, uz angažman u Ambasadi Crne Gore u Londonu na mjestu III sekretara za konzularne poslove u periodu jun-septembar 2012. Po formiranju strukture za pregovore s EU, angažovana je kao sekretar radnih grupa za vođenje pregovora s Evropskom unijom za 17. poglavlje Ekonomska i monetarna unija i 9. poglavlje.

Finansijske usluge i rad nastavila u Kancelariji glavnog pregovarača u okviru Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija do aprila 2015. godine.

Prevođenjem se bavi u slobodno vrijeme – februara 2015. je postavljena za stalnog sudskog tumača za engleski, italijanski i ruski jezik. Pored toga, tečno govori francuski jezik, uz posjedovanje osnovnog znanja njemačkog jezika", piše u zvaničnoj biografiji Kordić.