Raspravljaće se na sjednici Zakonodavog odbora

Poslanici vlasti predložili amandmane na izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima i namještenicima

Prvim amandmanom predlažu da za starješinu organa uprava može biti imenovana osoba koja pored VII1 nivoa kvalifikacije obrazovanja ima i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima

10202 pregleda 36 reakcija 2 komentar(a)
Zgrada Skupštine Crne Gore, Foto: Zoran Đurić
Zgrada Skupštine Crne Gore, Foto: Zoran Đurić

Grupa poslanika vladajuće koalicije predložila je danas amandmane na izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima i namještenicima koje su predložili 11. decembra.

Prvim amandmanom predlažu da za starješinu organa uprava može biti imenovana osoba koja pored VII1 nivoa kvalifikacije obrazovanja ima i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima.

Predlogom zakona koji su prvobitno podnijeli Skupštini i koji je u skupštinskoj proceduri, grupa poslanika je tražila da za starješinu organa uprave može biti imenovana osoba koja ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja, a da se iz važećeg zakona briše ostatak rečenice koji je predviđao da pored tog uslova kandidat može imati "ili devet godina radnog iskustva na drugim poslovima, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano".

Amandmane su dostavili predsjednici poslaničkih klubova vladajuće većine - Branko Radulović (Deokratski front-PzP), Slaven Radunović (DF-NSD, DNP, UCG, RP), Dragan Ivanović (SNP), Boris Bogdanović (Demokrate-Demos) i Miloš Konatar (Crno na bijelo).

Drugim amndmanom predlažu da visoki rukovodni kadar mora imati najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva.

Visoki rukovodni kadar su sekretar ministarstva i generalni direktor u ministarstvu, pomoćnik starješine organa uprave, pomoćnik starješine službe Vlade i pomoćnik direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Fonda za zdravstveno osiguranje, Zavoda za zapošljavanje, Fonda rada i Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova…

Prvobitnim predlogom izmjena Zakona poslanici su tražili da ovaj kadar ima tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja.

Važećim zakonom, koji je usvojila bivša vlast, je predviđeno da te poslove mogu obavljati osobe koje imaju tri godine iskustva na poslovima rukovođenja ili osam godina na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta za koje je objavljen konkurs, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Grupa poslanika je podnijela i treći amandman kojim predlažu da se osoba koja vrši poslove u okviru kategorije ekspertsko - rukovodni kadar, na svim nivoima zvanja (nivo 1- načelnik, rukovodilac, drugo odgoovarajuće zvanje, glavni inspector, glavno ovlašćeno službeno lice i rukovodilac nacionalne kacelarije, nivo 2- šef, koordinator ili drugo odgovarajuće zvanje i zvanje inspektor koordinator) mora imati najmanje četiri godine radnog iskustva. Predlogom Zakona koji su podnijeli početkom desembra grupa poslanika je za te pozicije tražila dvije godine radnog iskustva.

Četvrtim amandmanom su predložili i da se u slučaju prestanka mandata starješini organa uprave , odnosno službe ili lucu koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra može odrediti vršilac dužnosti do imenovanja odnosno postavljenja u skladu s azakonom, najduže godinu dana.

Predlogom Zakona poslanici su tražili da se vršilac dužnosti može odrediti najduže do šest mjeseci.

Poslanici petim amandmanom traže i brisanje odredbi člana 12 Predloga zakona koji su predložili ranije, a koji se odnosi na prestanak mandata imenovanog, odnosno, postavljenog iica.

Amandmanom predlažu da ostane postojeće rješenje iz važećeg Zakona, kojim je utvrđeno da osobi koja vrši poslove visokog rukovodnog kadra prestaje mandat ako se državni organ ukine ili ako se ukine dio poslova koji ne prelaze u djelokrug drugog državnog organa , ako njegovo radno mjesto bude ukinuto donošenjem novog ili izmjenom postojećeg akta o unutrašnjoj organizaciji ili sistematizaciji…

O izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima danas će se raspravljati na sjednici skupštinskog Zakonodavog odbora.