USVOJEN PREDLOG ZA FORMIRANJE ODBORA

Vlast i opozicija kreću u izbornu reformu, Bulatović smatra da treba mijenjati Ustav

“Nemamo Ustavom definisano pitanje manjina, manjinskih zajednica itd. Ne pokrećem pitanje da bih zakomplikovao situaciju, ali svi dobro znamo da su izbornom zakonu svi diskirminisani u odnosu na hrvatsku nacionalnu zajednicu..."

12655 pregleda 4 komentar(a)
Sa sjednice Odbora, Foto: Biljana Matijašević
Sa sjednice Odbora, Foto: Biljana Matijašević

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu usvojio je danas jednoglasno Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, koji je podnijela grupa poslanika vlasti i opozicije.

Mišljenje je izdvojio poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović koji smatra da je trebalo ostaviti mogućnost za izmjenu Ustava.

Podsjetio je na primjedbe OEBS-a u vezi sa prebivalištem, kao uslovom za glasanje, a Ustavom nije definisanom kako je rekao, ni mnogo krupnije pitanje, a to je pitanje manjinskih naroda i afirmativne akcije.

“Nemamo Ustavom definisano pitanje manjina, manjinskih zajednica itd. Ne pokrećem pitanje da bih zakomplikovao situaciju, ali svi dobro znamo da su izbornom zakonu svi diskirminisani u odnosu na hrvatsku nacionalnu zajednicu koja sa hiljadu i nešto glasova može da dobije mandat. Vidjeli smo da je ovu parlamentarnu većinu odlučio jedan glas. Mislim da je pitanje i ustavno i ovog odbora da se vidi ko ima pravo da koristi afitmativnu akciju”, rekao je Bulatović.

Dodao je da rješenje ispod 15 odsto ne poznaje nijedan međunarodni dokument koji se bavi pitanjem afirmativne akcije.

“To je truli kompromis koji je napravljen i tu imamo poziciju Bošnjaka, Albanaca... Moje lično mišljenje je da afirmativnu akciju treba koriste Albanci i zbog veličine i drugih stvari. Tako da je za nas važno i da se u ovom djelokrugu napiše i mogućnost promjene Ustava, vezano za izborni ambijet, pravni okvir, itd”, objasnio je Bulatović.

Predsjednik Odbora Momo Koprivica (Demokrate) podsjetio je da je za izmjenu Ustava potrebna dvotrećinska većina u Skupštini, a ova pitanja zahtijevaju I izjašnjenje na referendumu.

Poslanik Danilo Šaranović (Demokrate) obrazložio je predloženu odluku o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu koju su potpisala sva četiri člana radne grupe za izradu predloga i predstavnici svih poslaničkih klubova.

Naveo je da su ključni dva cilja Odbora promjena zakona i uspostavljanje punog povjerenja u izborni proces.

Odbor se formira kao privremeno radno tijelo.

“U odnosu na prethodnu odluku, ova je više tehnička odluka koja obiluje tehničkom preciznošću i isključivo je fokusirana na reformu izbornog zakona”, kazao je Šaranović.

Prethodni Odbor za izbornu reformu, kojim je rukovodio DPS krajem prošle godine je bezuspješno završio rad jer su ga napustile Demokrate nakon što je Vlada usvojila Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti.

U novom Predlogu odluke o formiranju odbora se ne pominje Sudski savjet i mediji.

Šaranović je kazao da, prema novoj odluci, Odbor treba da se fokusira na prihvatanje preporuka Evropske komisije, OEBS/ODIHIR-a, utvrdi predloge zakona o izboru odbornika i poslanika, zakona o biračkom spisku, zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, zakona o registrima prebivalista i boravišta.

Predviđena je i analiza primjene Zakona o ličnoj karti i Zakona o crnogorskom državljanstvu, uz eventualnu pripremu predloga izmjena i dopuna zakona.

Takođe je predviđeno i jačanje kapaciteta Državne izborne komisije, Agencije za sprečavanje korupcije, izmjene rješenja o načinu odžavanja lokalnih izbora i definisanje predloga Kodeksa etičkog ponašanja u izbomim kampanjama.

Predsjednik Odbora biće iz najbrojnijeg kluba poslanika vlasti, a njegov zamjenik iz najbrojnijeg kluba opozicije - što je bio slučaj i u prethodnom odboru kada je Demokratski front imao zamjenika.

Na reformi izbornih zakona insistirala je ranije Delegacija EU u Podgorici.

Predloženo je da u radu Odbora, kao pridruženi članovi, mogu učestvovati i predstavnici nevladinog sektora i akademske zajednice bez prava odlučivanja.

Poslanik SD-a Boris Mugoša kazao je da treba razmisliti o zahtjevu Ženske političke mreže da imaju pridruženog člana u Odboru.

“Treba da im to omogućimo. Mislim da ta organizacija nije klasična politicka organizacija iako su tamo predstavnice političkih partija”, rekao je Mugoša.

Kazao je da ima pripremljen amandman o tome i pozvao članove Odbora da ga poptišu.

Odbor je zaključio i da treba nastaviti izbor članova Sudskog savjeta.

Preporučujemo za Vas