Božović: Vukadinović da kaže zašto je izuzeo topovske udare i šok bombe i zašto je automatsko oružje odnio van kasarne

"U više navrata i na više lokacija nezakonito je izdavano automatsko naoružanje, bojeva minicija i druga vojna sredstva"

12526 pregleda 29 reakcija 12 komentar(a)
Božović u Skupštini, Foto: Screenshot
Božović u Skupštini, Foto: Screenshot

Мjesec dana nakon formiranja Vlade pokušavamo uvidjeti kakve su promjene i pomaci učinjeni u Ministarstvu odbrane, saopštila je danas Jelena Božović, poslanica Demokratskog fronta (DF).

"Jedini "pomak" je nagradno penzionisanje pojedinih oficira čiji je rad za Demokratsku partiju socijalista (DPS) i brojne nezakonitosti trebalo preispitati prije nego su poslati u penziju. Sektor odbrane su u prethodnom periodu karakterisale veoma nezakonite i skandalozne aktivnosti, a odnose se na višestruku diskriminaciju, partijska zapošljavanja ali i sumnjive aktivnosti kada je u pitanju upotreba ubojitih sredstava kojima raspolaže vojska", istakla je Božović.

Ona je dodala da su veliki broj pripadnika vojske koji su trpjeli progon prije izbora, kao i javnost i građani očekivali značajnijje i konkretnije rezultate i promjene na ključnim pozicijama u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore koji bi rezultirali smjenama najdogovornijih ljudi za drastična kršenja zakona.

"Jedna od pojava koje su mogle uticati na budućnost Crne Gore je i velom obavijena aktivnost podjele naoružanja i municije kojim raspolaže Vojska Crne Gore licima van sastava Vojske Crne Gore. U više navrata i na više lokacija nezakonito je izdavano automatsko naoružanje, bojeva minicija i druga vojna sredstva. Izdavanje naoružanja i bojeve municije su vršene u kasarnama u Danilovgradu i Maslinama, o čemu je iz DF već govoreno, a velika vjerovatnoća je da je to rađeno u kasaranama u drugim gradovima", kazala je Božović.

Ona je dostavila revers od 14.05.2020. i 9.07.2020. koji, kako tvrdi poslanica DF, potvrđuje njene navode.

revers
foto: Jelena Božović

"U ovim dokumentima se vidi da je robu primio pukovnik Zoran Vukadinović koji je zbog partijskog angažovanja u vojsci, o kojem dosta lica može posvjedočiti, poznat i iz afere "prepoznavanje terena sa Dušicom", kao i koordinacijom aktivnosti izdavanja naoružanja i municije pred izborni dan nagrađen službom vojnog atašea u Ljubljani. U Vojsci Crne Gore bio je glavni i odgovorni za progon svih koji nisu razmišljali na liniji politike DPS jer bi ih poslao ili na prepoznavanje terena, a tu se radi pretežno o vojnicima po ugovoru kao najnezaštićenija kategorija, ili bi "nepodobni" podoficiri i oficiri bili spriječeni u bilo kakvom usavršavanju, napredovanju ili odlasku u međunarodne misije u kojima participira Vojska Crne Gore", poručila je Božović.

Poslanica DF je poručila da bi Vukadinović morao odgovoriti "zašto je, sa kojom namjerom i za koju namjenu izuzeo količinu topovskih udara i šok bombi i veći broj automatskog oružja odnio van kasarne u kojima se ova sredstva čuvaju po strogim propisima i koja se mogu iznijeti samo uz pisana naređenja o vojnim uvježbavanjima ili vježbama?"

"Takvih aktivnosti u proteklom periodu nije bilo. Koliko je poznato automatsko oružje koje koristi Vojska Crne Gore može biti dijelom na upotrebi i to je oružje koje je na ličnom pojedinačnom zaduženju. Ko je izdavao oružje, ko su lica koja su naređivala izdavanja oružja, koji je razlog iznošenja oružja van kasarni posebno na dan ili nekoliko dana prije izbora, ko su nepoznata civilna lica koja su uzimala to oružje i sa kojim ciljem? Vrlo je moguće da je na identičan način i famozno naoružanje kojim je "izveden" još famozniji državni udar izdato upravo od ovih lica. Zbog svega navedenog da se hitno preispita odgovornost Vukadinovića i učešće u ovim akcijama. Takođe se očekuje razrješenje od dužnosti vojnog atašea i odgovornost pred skupštinskim Odborom za odbranu i bezbjednost", kazala je Božović.

Po njenim riječima, postoje saznanja da su prije izbora formirani timovi koji su bili spremni da na dan izbora izvrše dodatno podjelu naoružanja i municije.

"Iz tog razloga na sami dan izbora veći broj pripadnika Vojske Crne Gore je bio angažovan na radnim mjestima među kojima su i rukovaoci magacina u kojima se čuva naoružanje i municija. Neophodno je preispitati ulogu timova koji su trebali vršiti dodatnu podjelu oružja na dan izbora i na taj način doći do lica koja su izdala takvo naređenje i formirali te timove. Od Vlade se očekuje da preispita i hitno smijeni sa dužnost odgovorne koji su bili uključeni u sumnjive poslove, kao i sve partijske vojnike koji su nezakonito učestvovali u sprovođenju partijskih aktivnosti a suprotno članu 18 Zakona o Vojsci Crne Gore. Takođe je potrebno ispitati ulogu komandanata jedinica u Danilovgradu i Maslinama", zaključila je Božović.

Bonus video: