"mup nameće rješenja zbog trenutnih političkih i ličnih interesa"

Uprava policije zadržava ime

Tokom javne rasprave o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima stiglo 305 primjedbi i komentara

7423 pregleda 9 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Ako se usvoji Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, Uprava policije će zadržati taj naziv i neće postati Direktorat policije i pored toga što će definitivno ponovo ući u sastav Ministarstva unutrašnjih poslova, piše u odgovoru Radne grupe tokom javne rasprave o ovom zakonu, koji je predložen posljednjeg dana prošle godine.

Kabinet direktora policije u komentaru na novo zakonsko rješenje je naveo da zbog "trenutnih političkih i ličnih interesa, MUP nameće rješenja, koja nijesu u interesu policije i koja ograničavaju njenu operativnu samostalnost i dalju depolitizaciju".

Obrađivač je u odgovoru naveo da policija pod okriljem MUP-a neće mijenjati naziv, te da su vodili računa o značaju ali i o tome da ne dođe do "unižavanja" te organizacije.

Tokom javne rasprave stiglo je 305 komentara i sugestija, a najviše je pitanja stiglo oko načina rada Uprave policije ukoliko se ponovo vrati u sastav MUP-a. Većinu komentara iz kabineta UP, koja je imala zamjerke na gotovo svaki član, Radna grupa nije prihvatila. Uvažene su zamjerke oko toga da i UP pored MUP-a ima uvid u zbirke podataka.

UP je imala i komentar da je za njih neprihvatljiv i diskriminatorski član 119, kojim se predviđa poligrafsko ispitivanje službenika samo za jednu organizacionu jedinicu. Obrađivač je u odgovoru odbio predlog UP i naveo da je poligrafsko testiranje uvedeno samo za službenike, koji se bave poslovima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kako bi nam tim poslovima imali najbolje i najčestitije službenike.

"Samo prihvatanje rada na tako odgovornim poslovima zahtijeva veću kontrolu i nadzor", piše u odgovoru.

Nije prihvaćen ni predlog da radni staž treba da imaju svi policijski sužbenici bez obzira na kojim su radnim mjestima, ali su najavili da će pripremiti spisak radnih mjesta kojima će se radni staž računati sa uvećanim trajanjem. Radna grupa je u odgovorima pojasnila da, ukoliko se usvoji Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, da će budžetska sredstva za rad UP biti u MUP-u, te da će sve nabavke za potrebe policije sprovoditi MUP.

Komentare i sugestije su slali Sindikat UP, gotovo sve organizacione jedinice UP, Unutrašnja kontrola, nekadašnji predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada UP Aleksandar Zeković...