Odbor EP razmatrao izvještaj Tonina Picule

Boriti se protiv zamora proširenja, ohrabriti Crnu Goru

Ocijenjeno da je tranzicija vlasti nakon crnogorskih izbora prošla glatko, ali ostaje problem kohabitacije

8549 pregleda 6 komentar(a)
Posebno je naglasio područje slobode i nezavisnosti medija koje zabrinjava: Picula, Foto: AFET
Posebno je naglasio područje slobode i nezavisnosti medija koje zabrinjava: Picula, Foto: AFET

Članovi Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta (AFET) složili su se juče da je Crna Gora daleko odmakla u pregovorima sa EU i da prema njoj treba iskazati pozitivan stav kako bi joj ova godina bila uspješnija.

Oni su, razmatrajući izvještaj izvjestioca EP za Crnu Goru Tonina Picule, poručili da se treba boriti protiv zamora od proširenja koji je prisutan u EU.

“Imamo novu Vladu u Podgorici koja je spremna da pokrene reforme. Nadamo se da će ova godina biti uspješnija za proširenje posebno za Crnu Goru. Treba da se borimo protiv umora proširenje”, kazao je član AFET-a Andor Deli (Mađarska).

Klemen Grošelj (Slovenija) ocijenio je da je tranzicija vlasti u Crnoj Gori prošla dosta glatko, ali tu je problem kohabitacije.

“Postoje problemi i sa demokratijom jer nova Vlada pokazuje namjere da neka osnovna prava neće poštovati. Tu imamo i neke vanjske aktere, kao na primjer Kinu, koja je prisutna u Crnoj Gori, koja sve više zavise od nje”, rekao je Grošelj.

Tomas Vajc (Austrija) kazao je da nema pretjeranih napetosti između pojedinih etničkih grupa u Crnoj Gori.

“Šteta što nema dovoljno predstavnika manjina u Vladi, ali ih ima u parlamentu. Situacija u Crnoj Gori nije izenenađujuća s obzirom na to da je jedna partija bila na vlasti 30 godina. U Francuskoj se pokazalo da kohabitacija može dobro da funkcioniše”, naveo je Vajc.

Vladimir Bilčik (Slovačka) smatra da zahvaljujući visokoj podršci građana procesu pristupanja EU, političari moraju pospješiti proces pristupanja EU i početi sa zatvaranjem pregovaračkih poglavlja. Crna Gora je ušla u devetu godinu pregovora sa EU, otvorila je sva 33 poglavlja, a nije još zatvorila nijedno.

“Reforme su veoma važne, naročito u pravosuđu. Zakone o tužilaštvu treba usvojiti u skladu sa preporukama Venecijanske komisije”, rekao je Bilčik. Izmjene Zakona o državnom tužilaštvu i Predlog zakona o tužilaštvu za organizovani kriminal trebalo je da razmatra Skupština 18. februara, ali je to odloženo nakon reakcija međunarodnih partnera. Zatraženo je mišljenje Venecijanske komisije, koje se očekuje sredinom marta.

Predstavnik EK Tomas Haglajtner rekao je na sjednici AFET-a da početak mandata nove Vlade nije bio lak i sada treba zadržati sve što je ostvareno, naročito po pitanju vladavine prava koja će određivati ritam pregovora sa EU.

“Spremni smo pomagati Crnoj Gori, smatramo da je to važno kako bi se podstakle reforme”, poručio je Haglajtner.

On je istakao jasnu poruku Evropske komisije da je sada važno ne nazadovati u ranijim dostignućima, posebno u oblasti vladavine prava koja nastavlja da određuje ukupan tempo pregovora.

"Kao rezultat sprovedenih reformi, Crna Gora ima uspostavljena tijela i mehanizme koji osiguravaju nezavisnost i odgovornost sudija i tužilaštava. Mi ohrabrujemo Crnu Goru da dosljedno koristi ovaj mehanizam za nadogradnju postignutog u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala", rekao je Haglajtner.

Dodao je da predložene izmjene zakona o tužilaštvu, koje se odnose na ukidanje Specijalnog tužilaštva "nisu od pomoći", te da ne bi trebalo da budu usvojene bez odgovarajućih konsultacija.

"Smatramo da je Vlada prihvatila ovaj savjet i zatražila mišljenje Venecijanske komisije o predloženim izmjenama i da parlament nije požurio sa usvajanjem", kazoa je Haglajtner.

Dodao je da u EK očekuju vjerodostojan odgovor na nedavna dešavanja u vezi sa Specijalnim tužilaštvom, uključujući i navode o politički motivisanim postupcima i nezakonitom prisluškivanju.

Predsavnik evropske komisije ne naveo i da je važno poštovati dogovorene principe reforme javne uprave u pogledu profesionalne i na zaslugama zasnovane državne službe, kako bi se brzo obnovile pregovaračke strukture, što je ključno za napredak ka EU.

Haglajtner je naglasio da je prethodna godina za Crnu Goru bila izuzetno teška, budući da je situacija sa koronavirusom u zemlji među najgorim u Evropi. Konstatnovan je i pad ekonomskih pokazatelja, usljed velikog oslanjanja na turizam, zbog čega je EU pružila značajna sretstva u paketu odgovora za Crnu Goru.

Članovi AFET-a najavili su amandmane na izvještaj Picule koje mogu dostavljati do 1. mart. Glasanje na AFET-u planirano je april, dok bi izvještaj trebalo da bude usvojen na zasjedanju EP u maju.

Picula je u izvještaju naveo da će cjelokupni napredak Crne Gore zavisiti od napretka u vladavini prava.

“Upravo to je jedna od glavnih poruka izvještaja koje predstavljam - potcrtavanje ograničenog napretka koji je Crna Gora postigla u pravosudnoj reformi i poziv vlastima da se u najskorijem roku uhvate u koštac s pitanjima nezavisnosti, profesionalnosti, efikasnosti i odgovornosti sudija, u skladu s preporukama GRECO. Crna Gora već posjeduje mehanizme potrebne za osiguravanje kako sudske, tako i tužilačke nezavisnosti, ali ih treba primjenjivati i nadograđivati”, kazao je Picula.

Posebno je naglasio područje slobode i nezavisnosti medija koje zabrinjava.

“Najoštrije osuđujem sve napade na novinare i pozivam na hitnu istragu i kažnjavanje počinilaca. Upravo je sloboda medija jedna od temeljnih vrijednosti EU, pa će ovo pitanje biti jedno od okosnica crnogorskog pretpristupnog puta”, rekao je Picula.

Nadaju se da će izbori u Nikšiću proći bez stranog uticaja

Članovi AFET-a su pomenuli i izbore u Nikšiću, a Bilčik je rekao da se nada da će proći bez stranog uticaja.

Picula je, predstavljajući izvještaj rekao da lokalni izbori u Nikšiću još jednom ističu izrazito polarizovanu političku scenu u Crnoj Gori i uzrokuju dodatne nestabilnosti.

kazao je da sve nepravilnosti i sumnje valja što prije otkloniti, a vrijedi razmotriti i mogućnost da se lokalni izbori u svim jedinicama održavaju u isto vrijeme.