o navodima da inspekcija rada ne obavlja svoj posao

Međedović: Tvrdnje URA-e proizvoljne i netačne

"Na koncu, proizvoljne tvrdnje Marije Kandić odbacujemo kao najblaže rečeno neutemeljene i nepotkrepljene konkretnim činjenicama, a njoj, kao i svim građanima, dostupni smo za informacije o postupanju ove inspekcije u zaštiti prava zaposlenih i za svaku dilemu koja se tiče zaštite tih prava", kazala je glavna inspektorka rada Angelina Međedović

5062 pregleda 16 komentar(a)
Međedović, Foto: Printscreen YouTube
Međedović, Foto: Printscreen YouTube

Iz Uprave za inspekcijske poslove nazvali su proizvoljnim i netačnim tvrdnje članice Glavnog odbora Građanskog pokreta URA Marije Kandić, da mnogi poslodavci, van pravnih okvira, svojim radnicima umanjuju zarade i do 50 odsto, a da Inspekcija rada ne preduzima ništa da to spriječi i sankcioniše.

U demantu koje potpisuje glavna inspektorka rada Angelina Međedović, ističe se da "nikakve 'šeme' između inspektora i poslodavaca nema.

Ona je reagovala na rečenicu iz saopštenja Kandićeve da postoji 'uigrana i poznata šema daje mogućnost poslodavcima da nesmetano i nekažnjeno prolaze'".

"To može biti samo neprimjerena floksula i nepoznavanje zakonske regulative koja se odnosi na način vršenja inspekcijskog nadzora. Naime, inspektori primjenjuju u svom radu zakon koji propisuje da je inspektor naročito obavezan da "obavijesti odgovorno lice subjekta nadzora o početku obavljanja inspekcijskog pregleda, osim ako smatra da bi obavještenje umanjilo efikasnost inspekcijskog nadzora", što znači da inspektor mora voditi računa da se ne umanji efikasnost nadzora i na taj način ne pruža nikakvu "zaštitu" poslodavcu, niti ga oslobođa od odgovornosti za eventualno utvrđene nepravilnosti", objasnila je ona u svom saopštenju.

Smatra da navodi iz samog naslova da "Poslodavci smanjuju plate za 50 odsto, Inspekcija rada ne obavlja svoj posao" mogu se smatrati "najblaže rečeno proizvoljnim i prije svega nepotkrepljenim konkretnim slučajevima ili dokazima."

"Naime, Inspekcija rada je reagovala po osnovu svih pristiglih inicijativa, pa i onog malog broja njih koje su se odnosile na isplaćivanje zarade ispod minimalne ili ispod zarade utvrđene ugovorom o radu. Pri tom, inspektori posebno kontrolišu redovnost isplate zarada preko tekućeg računa zaposlenog i uručivanje obračunske liste, koja ima karakter javne isprave", kazala je Međedović.

Navod iz saopštenja Kandićeve da "Inspekcija rada rade do 13:00 časova ocjenjuje neistinitim, jer kako kaže, "ta inspekcija organizuje svoj rad ne samo u prijepodnevnim časovima, već tokom cijelog oba dana i noći kao i neradnim danima i praznicima, a svojim radom utiče da se uvedu u zakonske okvire neprijavljeni radnici, da se transformiše radni odnos sa određenog na neodređeno vrijeme, da se regularno isplate zarade i naknade zarada, te da se uveća zarada po osnovu prekovremenog, prazničnog i noćnog rada, i obezbjedi poštovanje ostalih prava iz radnih odnosa"

"Krajnje negativan kontekst prikazivanja rada ove inspekcije se može opovrgnuti konkretnim rezultatima ove inspekcije: samo u 2020. godini Inspekcija rada je izvršila 8874 kontrola, što kroz redovne kontrole po službenoj dužnosti, što po brojnim inicijativama građana (1569). Po svim inicijativama je postupano stručno i blagovremeno, čime se doprinijelo zaštiti korpusa prava zaposlenih i njihovom radno-pravnom statusu", navela je ona.

Saopštila je da je bilo neosnovanih inicijativa, ali da je Inspekcija rada postupala po svakoj od njih, uključujući i one anonimne.

"Ishod inspekcijskog nadzora po pojedinim inicijativama nije uvijek zadovoljio očekivanja podnosilaca, ali je inspektor sigurno preduzeo sve iz okvira svoje nadležnosti, obzirom da je svakom inspektoru svojevrsna satisfakcija kad svojim djelovanjem postigne da se pravo i pravda podudare", napisala je Međedović u saopštenju.

Mišljenja je da sve veći priliv inicijativa ukazuje na to da su se radnici ohrabrili da se sve više i glasnije bore za svoja prava preko institucija sistema, a da Inspekcija rada svojim djelovanjem jača povjerenje građana u svoj rad.

"Na koncu, proizvoljne tvrdnje Marije Kandić odbacujemo kao najblaže rečeno neutemeljene i nepotkrepljene konkretnim činjenicama, a njoj, kao i svim građanima, dostupni smo za informacije o postupanju ove inspekcije u zaštiti prava zaposlenih i za svaku dilemu koja se tiče zaštite tih prava. Napominjemo, samo kroz sinergiju državnih institucija i odgovornih građana može se unaprijediti poštovanje zakonskih propisa nad čijom primjenom je nadležna Inspekcija rada", saopštila je ona.

Preporučujemo za Vas