održana sjednica nakon dva neuspjela pokušaja

Dabović umjesto Nrekića, Sulejmani mijenja Čapunija

"Odbor je kompletiralo materijal za sjednicu Skupštine Opštine. Sada ostaje da se materijal prevede, podijeli odbornicima i sazove sjednica", kazao je Čapuni Vijestima.

20094 pregleda 27 reakcija 4 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Nakon dva neuspješna pokušaja, Odbor za izbor i imenovanje SO Ulcinj, danas je konstatovao prestanak mandata predsjedniku Opštine Ljoru Nrekiću i ostavku predsjednika Skupštine Ilira Čapunija, saznaju Vijesti.

Na sjednici su utvrđeni i predlozi novih kandidata za visoke funkcije- glavni gradski arhitekta Aleksandar Dabović trebalo bi da zamijeni Nrekića na funkciji predsjednika Opštine dok je za nasljednik Čapunija predložen Hadži Sulejmani.

Predsjednik Odbora Sabri Salaj kazao je da će Skupštini materijal za sazivanje sjednice, dostaviti tokom naredne sedmice.

"Odbor je kompletiralo materijal za sjednicu Skupštine Opštine. Sada ostaje da se materijal prevede, podijeli odbornicima i sazove sjednica", kazao je Čapuni Vijestima. Naveo je da je sa Nrekićem dogovorio da sjednicu sazove čim to dozvoli njegova zdravstvena situacija.

"Neumjesni su zahtjevi iz aktuelne većine za ubrzanje okončanja mandata osobe koja se bori sa CoVID19 virusom", kazao je Čapuni.

Nrekić je 30.januara 2021, napunio 67 godina života i više od 15 godina staža, čime je stekao uslove za starosnu penziju.

Čapuni je ostavku na mjesto predsjednika SO ponudio nedavno, nakon što je Forca napustila koaliciju sa DPS i njegovim partnerima na državnom i lokalnom nivou- DP, DUA, SD i BS.

U Zakonu o lokalnoj samopuravi, u članu 66 stoji da u slučaju prestanka mandata predsjednika Opštine, izbor njegovog nasljednika mora biti završen u roku od 30 dana. Ukoliko se to ne desi, na predlog Vlade ili jedne trećine odbornika, Skupština donosi odluku o skraćenju mandata.

U Zakonu o radu u članu 164, stavu 1, piše "da radni odnos prestaje po sili zakona kad zaposleni navrši 67 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, danom dostavljanja konačne odluke zaposlenom".

U Statutu Opštine Ulcinj u članu 87 stoji da se prestanak mandata predsjedniku Opštine, ostavkom i po sili zakona, konstatuje aktom Skupštine.

Svi odbornički klubovi u Skupštini opštine Ulcinj u Odboru za izbor i imenovanje, koji broji sedam članova, imaju po jednog predstavnika.

Preporučujemo za Vas