dozvolili izgradnju objekta

URA: Luka Bar bez javnog poziva ili tendera zaključila ugovor sa firmom Fab live

Navode da je Fab live započinjanjem gradnje prije dobijanja saglasnosti na elaborat direktno prekršilo Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu i takvo postupanje, tvrde, može povlačiti i odgovornost za krivično djelo Građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje iz Krivičnog zakonika 

9814 pregleda 157 reakcija 9 komentar(a)
Luka Bar, Foto: Anto Baković
Luka Bar, Foto: Anto Baković

Bez obzira na blokade računa i poreski dug, Luka Bar dozvolila je društvu Fab live da, na jednoj od katastarskih parcela, započne izgradnju objekta za komadne robe, iako prethodno nije izrađen elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, niti pribavljena saglasnost Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, saopštili su iz barskog odbora Građanskog pokreta URA.

Tvrde da postoje ozbiljne indicije da to društvo namjerava da koristi izgrađeni terminal suprotno njegovoj namjeni, i objašnjavaju da je Luka Bar bez javnog poziva ili tendera zaključila sa društvom Fab live doo Ugovor o obavljanju djelatnosti u Slobodnoj zoni Luka Bar 6. novembra 2019. godine.

"Shodno ugovoru, Fab live je, kao korisnik dužan da u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima na predmetnoj lokaciji izgradi terminal za komadne robe, ne za rasute terete, radi pretovara paletizovanog cementa i cementa u džambo vrećama“.

Kako upozoravaju iz ovog odbora, društvo Fab live već dugo vremena posluje sa blokadama računa i sa poreskim dugom.

"Tako su, na 28. februar 2021. godine računi ovog društva u blokadi već 469 dana na iznos od preko 405.274eura, dok je poreski dug u oktobru 2020. godine iznosio 1,983,125 eura. Bez obzira na blokade računa i poreski dug, Luka Bar dozvoljava tom društvu da započne izgradnju objekta za komadne robe, iako prethodno nije izrađen elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i pribavljena saglasnost Agencije za zaštitu prirode i životne sredine”, navodi se u saopštenju.

Navode da je Fab live započinjanjem gradnje prije dobijanja saglasnosti na elaborat direktno prekršilo Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu i takvo postupanje, tvrde, može povlačiti i odgovornost za krivično djelo Građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje iz Krivičnog zakonika Crne Gore.

"Međutim, osim što Fab live nije implementirao mjere za zaštitu životne sredine, jer je objekat već bio izgrađen, a mjere su se morale sprovesti prije ili tokom izvođenja radova, postojale su ozbiljne indicije da namjerava da koristi izgrađeni terminal suprotno njegovoj namjeni. Taj terminal se već početkom marta 2021. godine počeo koristiti za pretovar, skladištenje i promet cementa u rasutom stanju, a o čemu je i Luka Bar imala saznanja i odobrila takvo postupanje suprotno pomenutim zakonima”.

U URI smatraju da je veoma jasno da se sračunato od strane Fab live i Luke Bar, odnosno njenog menadžmenta, izigravaju propisi i ugrožava priroda i životna sredina.

"Sada se objekat koristi za pretovar, kako za pretovar cementa u džambo vrećama, tako i za pretovar cementa u rasutom stanju u uz znanje i očiglednu logistiku Luke Bar. Ovakvo ponašanje oba lica ukazuje na mogućnost da postoji neki nezakoniti dogovor između Fab live-a i menadžmenta Luke Bar, jer ne postoji dobar poslovni običaj da se favorizuje i posluje s društvom čiji su računi duže od godinu dana u blokadi i koje ima ogroman poreski dug. Pored toga što favorizovanjem društva koje nelegalno posluje, gradi objekat suprotno propisima i zagađuje životnu sredinu, Luka Bar postupa nezakonito, društvu Fab live se omogućava povoljniji položaj na tržištu u odnosu na druga drustva koja u Luci Bar zakonito obavljaju djelatnosti pretovara cementa u rasutom stanju”, zaključuju iz barske URE.

Preporučujemo za Vas