Institut alternativa

Poslanici da kontrolišu prekoračenje ovlašćenja policije

Predlozi IA za unapređenje parlamentarnog nadzora, među njima i Odboru za bezbjednost
 

3971 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Imajući u vidu da je prekoračenje policijskih ovlašćenja obilježilo brojne događaje u prethodnom periodu, treba organizovati kontrolno saslušanje u vezi sa primjenom policijskih ovlašćenja. To je jedan od predloga Instituta alternativa koji je upućen ranije parlamentu, a čiji je cilj jačanje njegovog nadzora.

Ova preporuka tiče se Odbora za bezbjednost koji bi, smatra IA, trebalo da se bavi i pitanjem nabavki u bezbjednosnom sektoru koje su u pravnom vakumu.

Institut alternativa (IA) uputio je 22 predloga za rad odbora, među kojima sugestiju o raspravi za izvršenje budžeta tokom godine, veću uključenost Skupštine u praćenje i definisanje reformi i bolju komunikaciju sa institucijama nad kojima se vrši parlamentarni nadzor.

IA je uputio sugestije odborima za ekonomiju, finansije i budžet, za bezbjednost i odbranu, za antikorupciju, za ljudska prava i slobode, i za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Iz ove nevladine organizacije su predložili Odboru za ekonomiju, finansije i budžet da zatraži i razmotri izvještaj o izvršenju budžeta u prvih šest mjeseci 2021. godine.

“Na taj način, Odbor bi spriječio da se o izvršenju budžeta raspravlja prekasno i nedovoljno. Ovaj Odbor smo pozvali i da se detaljnije pozabavi kašnjenjima u uspostavljanju funkcionalnog registra državne imovine i budžetske inspekcije, ali i unutrašnjim finansijskim kontrolama u javnom sektoru. Potrebno je da organizuje i stručnu raspravu sa donosiocima odluka i stručnjacima iz oblasti upravljanja preduzećima u većinskom državnom vlasništvu, koja troše gotovo milijardu eura godišnje, zapošljavaju oko 12 hiljada ljudi uz preko 300 javnih funkcionera”, navodi se u predlogu parlamentu.

Oni su dodali da kako je primjena Programa reforme upravljanja javnim finansijama u velikoj mjeri bila uslovljena projektima finansiranim iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA), pozvali su Odbor za ekonomiju, finansije i budžet da organizuje saslušanje o njihovom sprovođenju.

Iz IA su dodali da bi Odbor za antikorupciju kao matični odbor za rad Agencije za sprečavanje korupcije suprotno dosadašnjoj praksi razmatranja isključivo godišnjeg izvještaja o radu ASK, trebalo da razmatra sve njene kvartalne izvještaje.

“Smatramo da treba da posveti pažnju izvještajima Evropske komisije i tzv. radnim dokumentima (non papers) o poglavljima 23 i 24. Neophodno je i organizovanje niza konsultativnih saslušanja o daljim aktivnostima i planovima u suzbijanju korupcije u visokorizičnim oblastima (javne nabavke, privatizacija, urbanizam, obrazovanje, zdravstvo, lokalna samouprava i policija)”, navode iz IA.

Oni su predložili da Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu ne treba da ostane po strani u daljoj reformi javne uprave i da izmjenu takozvanih tužilačkih zakona.

“Između ostalog, i kroz organizovanje konsultativnog saslušanja pred matičnim odborom. Na drugoj strani, smatramo da bi na dokazima zasnovana diskusija u matičnom odboru doprinijela reformi službeničkog sistema, naročito u svjetlu činjenice da je ovakva diskusija izostala prilikom utvrđivanja posljednih izmjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima u decembru 2020. godine”.

Iz IA su ranije saopštili da Odbor za ljudska prava i slobode treba na posebnoj sjednici da razmotri izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o javnim okupljanjima i priredbama i usvoji zaključke i preporuke u vezi sa primjenom standarda u ovoj oblasti.

Preporučujemo za Vas