pitanje reforme izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori uvijek aktuelno

Šaranović: Građanima potrebna relaksacija od izbornih kampanja

Šaranović je kazao da su takav predlog Demokrate čvrsto zastupale u prethodnom periodu i da kao odgovoran politički subjekt, čija svrha političkog djelovanja nije puko učešće u izbornim kampanjama, već konkretna saradnja sa građanima i rad u njihovom interesu, smatraju da mora biti usvojen

5512 pregleda 5 komentar(a)
Foto: Demokrate
Foto: Demokrate

Crnoj Gori je potrebna reforma na svim nivoima, a temeljna posvećenost tako složenom procesu moguća je isključivo ukoliko se javnost rastereti od čestih izbornih procesa, ocijenio je poslanik Demokrata Danilo Šaranović.

On smatra da je održavanje lokalnih izbora u jednom danu najbolji doprinos konsolidaciji političkih prilika.

Šaranović je kazao da su takav predlog Demokrate čvrsto zastupale u prethodnom periodu i da kao odgovoran politički subjekt, čija svrha političkog djelovanja nije puko učešće u izbornim kampanjama, već konkretna saradnja sa građanima i rad u njihovom interesu, smatraju da mora biti usvojen.

“Našoj zemlji je potrebna reforma na svim nivoima, a tako složenom procesu se možemo temeljno posvetiti isključivo ukoliko se javnost relaksira od čestih izbornih procesa”, rekao je Šaranović agenciji MINA.

Stoga, kako je naveo, građanima treba relaksacija od izbornih kampanja.

“Što bi bio pozitivan impuls građanima da se svi zajedno uključimo u proces privrednog i društvenog oporavka naše zemlje”, dodao je Šaranović.

Izborna reforma je, kako je kazao, izraz proevropskih opredjeljenja iza kojih Demokrate čvrsto stoje.

Odgovarajući na pitanje da li Demokratska Crna Gora podržava ideju da sprovođenje lokalnih izbora bude uređeno posebnim zakonom, Šaranović je naveo da će put demokratizacije crnogorskog društva podrazumijevati široke društveno – političke konsultacije na ovu temu.

U tom smislu, kako je rekao, svaki dobronamjeran predlog je dobrodošao i garantuju da će biti tema Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu.

“Polazeći od toga da se zakoni koji se odnose na uređivanje pitanja izbornog sistema donose kvalifikovanom većinom, podsjećam na stanovište Demokrata, koje je saopšteno još u vrijeme rada na izbornim reformama u prethodnom sazivu parlamenta”, naveo je Šaranović.

Tada su, kako je podsjetio, kandidovali opciju kodifikacije izbornog zakonodavstva koju poznaje veliki broj razvijenih evropskih zemalja.

“Svakako, ovo je kompleksna tema i nijedno pitanje se ne može posmatrati kao izolovano, jer je dio jednog složenog mozaika kakav jeste izborni sistem”, kazao je Šaranović.

Kako je naveo, pitanje reforme izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori je uvijek aktuelno.

“Kako u prethodnom periodu, tako i do momenta u kojem ćemo svi moći da konstatujemo da je Crna Gora konačno dobila izborno zakonodavstvo u skladu sa evropskim tekovinama, Demokrate će ostati predvodnici izbornih reformi”, poručio je Šaranović.

On je rekao da očekuju da u najskorije vrijeme počne sa radom Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu.

Šaranović je kazao da je za konkretan odgovor na pitanja u vezi sa izbornom reformom neophodno postojanje šireg političkog i društvenog konsenzusa.

“Jer, kao što je poznato, saglasno Ustavu, za sve zakone kojima se uređuju pitanja izbornog sistema potrebna je dvotrećinska većina u parlamentu”, dodao je Šaranović.

Prema njegovim riječima, na putu postizanja većeg učešća građana u demokratskim procesima je mnogo otvorenih pitanja.

Kako je naveo Šaranović, pored nivoa uključenosti građana, posebno je važno i pitanje načina njihovog učešća.

“Čitava crnogorska javnost može posvjedočiti tome da su gotovo svi izborni procesi za nama bili sve suprotno od onoga što bi morali biti – praznik demokratije”, kazao je Šaranović.

Nasuprot tome, kako je naveo, izbore je pratila atmosfera povišenih društveno - političkih tenzija, koje su imale negativne implikacije kako na građane, tako i na privredu.

“Stoga, ukoliko želimo postići veći nivo inkluzivnosti građana u ovim procesima, odgovornost je na svim političkim akterima da svojom odgovornošću u javnom djelovanju zainteresuju građane da budu aktivni učesnici”, poručio je Šaranović.