održana prva sjednica radne grupe

Zakonom o Skupštini precizno urediti odnos između različitih grana vlasti

Koprivica Je rekao da je riječ o važnom sistemskom zakonu, koji bi trebalo da uredi veoma značajan obim pitanja

8969 pregleda 20 reakcija 0 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Screenshot/Youtube
Sa sjednice, Foto: Screenshot/Youtube

Zakonom o Skupštini Crne Gore trebalo bi da se jasno utvrde nadležnosti i unaprijedi kontrolna i nadzorna funkcija Parlamenta i izvrši precizno uređenje odnosa između različitih grana vlasti, ocijenjeno je na prvoj sjednici Radne grupe koja radi na izradi nacrta tog dokumenta.

Korodinator Radne grupe, Momo Koprivica (Demokrate) je rekao da je riječ o važnom sistemskom zakonu, koji bi trebalo da uredi veoma značajan obim pitanja, počevši od organizacije i nadležnosti, prava i dužnosti poslanika i da doprinese preciznom uređenju odnosa između različitih grana vlasti i jačanju vladavine prava.

Boris Mugoša (SD) je kazao da ovaj normativni okvir treba da doprinese unapređenju parlamentarne kontrolne i nadzorne funkcije, što bi, kako je rekao, bio dobar osnov za aktivniju predstavničku ulogu poslanika.

Zakon bi, kako je istakao, trebalo i da doprinese adekvatnijem odnosu između različitih grana vlasti, ali i uvođenju sankcija ukoliko predstavnici drugih grana vlasti na dostavljaju poslanicima tražene informacije.

Mugoša je rekao da sada imaju mogućnost da se u zakonskoj ravni razradi i mehanizam poslaničkog imuniteta.

Branka Bošnjak (DF) je istakla da je važno da zakon pravilno definiše poziciju Skupštine u odnosu na ostale grane vlasti:

“Prethodni režim je svojim djelovanjem napravio da se stiče utisak da je izvršna vlast iznad zakonodavne...Čini mi se da je i nova Vlada krenula tim putem, da malo ignoriše Skupštinu. Zato je bitno da se ovaj zakon donese i da se vidi šta je čija uloga i obaveza”, kazala je Bošnjak.

Poslanik SNP-a Dragan Vukić rekao je da mu je drago da poslije 114 godina parlamentarizma po prvi put rade na izradi Zakona o Skupštini, kako bi tim zakonom vratili kontrolni mehanizam koji u potpunosti treba da ima Skupština.

“Skupština treba da ima zakon, ali isto tako i Vlada. Da smo imali zakon o Vladi, ne bi imali 12 ministarstava, nego bi u skladu sa tim zakonom izabrali broj ministara”.

Ervin Ibrahimović (BS) rekao je da vjeruje da će zakon o Skupštini jačati autonomiju Parlamenta i jasno predvidjeti njegove nadležnosti i kontrolne mehanizme.

“Ovo će još više jačati vladavinu prava, koja je izuzetno potrebna za sve ono što dolazi”, rekao je Ibrahimović.

Božena Jelušić (URA) je kazala da bi trebalo da budu opremljeni i uporednim znanjima o tome kako zemlje sa većim stepenom demokratizacije konkretno djeluju u pravcu rodne ravnopravnosti.

Poslanik DF-a Predrag Bulatović je istakao da zbog budućih odnosa u Crnoj Gori treba da naprave zakon sa velikim stepenom saglasnosti, uz uključivanje relevantnih predstavnika NVO sektora i korišćenje već donijetih zakona, poput Zakona o parlamentarnom nadzoru.

Poslanica DPS-a Suzana Pribilović je kazala da u potpunosti podržavaju ideju da se donese Zakon o Skupštini, navodeći da se u prethodne četiri godine, na evropskom putu nigdje izričito nijesu tražili ni spominjali zakoni o Vladi i Skupštini.

“Negdje je to ostavljeno na nivou nacionalnih interesa i opredjeljenja same države”.

Sa odbora je upućeno saopštenje predstavnicima NVO i akademske zajednice i međunarodnim činiocima da se uključe u rad radne grupe.