MINISTARSTVO PRAVDE radi na prevazilaženju v.d. stanja u vrhovnom sudu

Pripremljene izmjene sudskih zakona

"Predloženim zakonskim izmjenama propisuje se, uz puno poštovanje ustavnih ovlašćenja Opšte sjednice Vrhovnog suda, da predlog za izbor predsjednika Vrhovnog suda sadrži tri kandidata, umjesto sadašnjeg rješenja koje propisuje da taj predlog sadrži samo jednog kandidata"

45425 pregleda 831 reakcija 75 komentar(a)
Ministar pravde: Vladimir Leposavić, Foto: Skupstina.me
Ministar pravde: Vladimir Leposavić, Foto: Skupstina.me

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava izradilo je i uputilo u zakonodavnu proceduru Predlog Zakona o izmjenama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Predlog Zakona o izmjenama Zakona o sudovima.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava zakona je prevazilaženje v.d. stanja u Vrhovnom sudu i stvaranja mogućnosti da novi predsjednik najviše sudske instance bude izabran na period od pet godina u postupku koji će, kako ističu, "biti u potpunosti usklađen sa Ustavom i evropskim standardima, kao i sa zahtjevima stručne i šire javnosti".

"U proteklom periodu, za vrijeme trajanja v.d. stanja na čelu Vrhovnog suda, nijedan od dva raspisana javna oglasa Sudskog savjeta nije doveo do izbora predsjednika ovog suda, što se, pored ostalog, negativno reflektuje na rad Sudskog savjeta i cjelokupnog sudstva, a time i na vladavinu prava u Crnoj Gori. Prema sadašnjim zakonskim rješenjima, čija se izmjena predlaže, uloga Sudskog savjeta je marginalizovana i gotovo obesmišljena zbog toga što Opšta sjednica Vrhovnog suda Crne Gore predlaže samo jednog kandidata Sudskom savjetu. Na taj način, Sudski savjet praktično nema mogućnost da bira predsjednika Vrhovnog suda, osim da se saglasi ili ne saglasi sa predlogom koji dobija od tog suda, a čime se dovodi u pitanje nadležnost Sudskog savjeta da bira predsjednika Vrhovnog suda koja je izričito propisana članom 128 Ustava Crne Gore", navodi se u saopštenju.

Predloženim zakonskim izmjenama propisuje se, kako se dodaje, uz puno poštovanje ustavnih ovlašćenja Opšte sjednice Vrhovnog suda, da predlog za izbor predsjednika Vrhovnog suda sadrži tri kandidata, umjesto sadašnjeg rješenja koje propisuje da taj predlog sadrži samo jednog kandidata.

"Takođe, predviđeno je da se predlog kandidata za izbor predsjednika Vrhovnog suda utvrđuje običnom, a ne dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja sudija Vrhovnog suda. Normirana je i pravna situacija za slučaj da se na listi kandidata nađu tri ili manji broj kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor. Predložene izmjene su u saglasnosti i sa odredbom člana 22 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koja propisuje da se sudije Evropskog suda za ljudska prava biraju većinom glasova sa liste od tri kandidata. Predložene zakonske izmjene jednoglasno su podržane od svih članova Sudskog savjeta. Važno je istaći da je Sudski savjet, osim prethodno datog pozitivnog mišljenja, donio odluku da zastane sa objavljivanjem odluke o raspisivanju novog oglasa za izbor predsjednika Vrhovnog suda, uz opravdano očekivanje da će predložene izmjene u najkraćem roku biti razmatrane i usvojene u Skupštini Crne Gore. Shodno tome, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava predložilo je da ove zakonske izmjene stupe na snagu danom objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas