Savjet Evrope prenio stav Venecijanske komisije

Nije dobro odmah mijenjati članove Tužilačkog savjeta, ali može dio zbog sukoba interesa

"Međutim, postupci za imenovanje i izbor pravnika u TS trebali bi se poboljšati kako bi se dodatno ublažili rizici njegove politizacije. Osim toga, trenutna smijena svih sadašnjih članova Vijeća ne bi bio opravdan"

16526 pregleda 14 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Revidirani nacrt izmjena i dopuna Zakona o Državnom tužilaštvu Crne Gore predstavlja značajan napredak, navodi se u stavu stručnog tijela Savjeta Evrope - Venecijanska komisija u objavljenom hitnom mišljenju, saopšteno je iz SE.

U saopštenju se navodi da su neke ključne preporuke iz nedavnog stava VK potpunosti adresirane, a neke djelimično.

"Međutim, postupci za imenovanje i izbor pravnika u TS trebali bi se poboljšati kako bi se dodatno ublažili rizici njegove politizacije. Osim toga, trenutna smijena svih sadašnjih članova Tužilačkog svajeta ne bi bila opravdana," dodaje se.

U hitnom mišljenju pripremljenom na zahtjev potpredsjednika Vlade Crne Gore Dritana Abazovića, Venecijanska komisija, kako piše, pozdravlja konstruktivan pristup vlasti Crne Gore i njihovu spremnost za dijalog, kao i činjenicu da je pripremu ovih revidiranih amandmana propraćena konsultacijama sa civilnim društvom, čak i ako je taj proces mogao biti širi i duži.

VK podstiče, navodi se, crnogorsku Vladu i parlament da sprovode otvoren i transparentan postupak javnog savjetovanja.

Venecijanska komisija je pozdravila činjenicu da se odustalo od prijedloga za zamjenu Specijalnog državnog tužilaštva novim „Tužilaštvom za organizovani kriminal i korupciju“ i uklanjanje GST.

Revidirani nacrt, dodaje se u saopštenju, više ne pokušava ukloniti odredbu da tužioci, uključujućči i GST, mogu biti smijenjeni samo zbog izvršenog krivičnog djela, uz propisan postupak i pravo na žalbu.

"Što se tiče članova iz redova uglendih pravnika, revidirani nacrt tvrdi da se njihov broj povećava na pet i da se njihov izbor vrši natpolovičnom većinom. Venecijanska komisija ponavlja da je potrebno osigurati da se TS ne politizuje. Izbori u parlamentu natpolovičnom većinom nisu pogodni za političku neutralnost ili barem pluralizam i mogu se prihvatiti samo ako su povezani s dodatnim čvrstim garancijama i zaštitnim mjerama. Nacrt sadrži dva prijedloga čiji je cilj ublažiti rizik politizacije i sukoba interesa. U prvom redu, uvodi se novi kriterijum za neprihvatljivost za članove pravnike - a takođe i za članove tužioce - Tužilačkog savjeta. Ovi novi kriterijumi stvaraju "sigurnosnu distancu" između pravnika i stranačke politike, što će Tužilački savjet učiniti politički neutralnijim, pa su dobrodošli. Treba izraditi postupak kako bi se potvrdilo da li se ti kriterijumi nastavljaju ispunjavati tokom cijelog mandata," prenosi se u saopštenju stav VK.

Podsjeća se da će prema revidiranom nacrtu, jednog od članova TS iz reda uglednih pravnika imenovati odabrane nevladine organizacije, a parlament će ga odobriti.

Kandidat koji su predložile ove nevladine organizacije ne bi trebao da budu dio glasnja za ostale članove iz redova pravnika. Parlament bi trebalo odvojeno odlučivati o kandidatu NVO, smatra VK.

"Komisija smatra pozitivnim što revidirani nacrt uvodi neke objektivne kriterijume, zaštitne mjere i pragove kako bi se osiguralo da kandidat zaista predstavlja "civilno društvo", čak iako je teško reći jesu li oni realni u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Reprezentativnost bi se povećala kad bi se napustio kriterijum formalne ravnopravnosti svih NVO-a, a najiskusnije i starije NVO-e mogle bi predstaviti više kandidata. Zakon bi trebao sadržavati mehanizam za odabir kandidata... Izbor bi trebao ostati na nevladinim organizacijama i ne bi trebao biti prepušten diskreciji parlamenta," prenosi se stav VK.

"Revidirani nacrt zadržava odredbu o trenutnoj zamjeni svih trenutno članova TS nakon stupanja na snagu zakona, odnosno prije isteka njihovog mandata, početkom 2022. Uprkos nekoliko pozitivnih obilježja koja potencijalno mogu ublažiti rizik politizacije do kojeg su donijeli izbori natpolovičnom većinom, VK ne smatra da bi prestanak mandata svih sadašnjih članova TS bio opravdan. To bi predstavljalo ozbiljno kršenje njegove nezavisnosti. Međutim, VK smatra da bi kriterijumi za neprihvatljivost uvedeni nacrtom trebali postati odmah primjenjivi na sve članove TS, te bi trebalo osmisliti postupak za procjenu njihove moguće neprihvatljivosti u svjetlu tih kriterijuma," navodi se u saopštenju.

Što se tiče imenovanja v.d dužnosti VDT-a, VK kaže da bi moglo doći do "slijepe ulice" i da bi "prelazni aranžman mogao biti potreban". "Postoji jak argument za izbor privremenog v.d. iz redova postojećih najviših tužilaca. Komisija uprkos tome naglašava da ovi prelazni aranžmani ne predstavljaju rješenje ozbiljnog pitanja potrebe za pronalaženjem širokog političkog konsenzusa o sljedećem glavnom tužiocu. Konačno, zakon bi trebao izričito naznačiti da obaveza dvoje glavnih tužilaca da dostavljaju posebne izvještaje Skupštini i njegovim odborima ne uključuju pojedinačne slučajeve koji su u toku ili dovršeni i / ili da bi trebalo biti moguće dati opravdanje za neuspjeh ili odbijanje da to učine," piše u saopštenju VK. U svojim komentarima na nacrt hitnog mišljenja, dodaje se, vlasti su izrazile zadovoljstvo zbog priznanja Komisije da revidirane izmjene i dopune predstavljaju poboljšanje u odnosu na prethodnu verziju. Priznali su, kako se navodi, da se postupak savjetovanja može poboljšati.

"Što se tiče preporuka Komisije, oni su izjavili da će ih vlasti razmotriti, iako su zadržale svoje stavode o potrebi zamjene svih članova TS i mogućnosti izbora prelaznog roka TS od tužilaca. Vlasti su takođe izrazile svoju predanost političkom dijalogu kako bi se izabrao novi VDT. Napokon su izrazili otvorenost prema preporuci Komisije da pojedinačne slučajeve izuzme iz obveza prijavljivanja najviših tužilaca. Venecijanska komisija pozdravlja napore crnogorskih vlasti da pronađu rješenje u skladu s evropskim standardima i podržava ih da nastave s takvim naporima," navodi se u saopštenju SE.