"bila bi pod ingerencijom nuncija u Sarajevu"

Radulović i Pecuto: Otvoriti diplomatsku kancelariju Svete Stolice u Crnoj Gori

Radulović je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), rekao da se značaj dobrih i kvalitetnih veza sa Svetom Stolicom ogleda u činjenici da je Crna Gora prva balkanska, a nakon Rusije, druga zemlja sa većinski pravoslavnim stanovništvom, koja je zaključila Temeljni ugovor sa ovom državom

8856 pregleda 2 komentar(a)
Pecuto i Radulović, Foto: MVP
Pecuto i Radulović, Foto: MVP

U Crnoj Gori bi trebalo otvoriti diplomatsku kancelariju Svete Stolice, koja bi bila pod ingerencijom nuncija u Sarajevu.

To je saopšteno na sastanku ministra vanjskih poslova Đorđe Radulović sa apostolskim nuncijem u Crnoj Gori sa sjedištem u Sarajevu, Luiđijem Pecutom.

Radulović je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), rekao da se značaj dobrih i kvalitetnih veza sa Svetom Stolicom ogleda u činjenici da je Crna Gora prva balkanska, a nakon Rusije, druga zemlja sa većinski pravoslavnim stanovništvom, koja je zaključila Temeljni ugovor sa ovom državom.

„To je i jasan pokazatelj odnosa prema našim građanima katoličke vjeroispovjesti, koji predstavljaju važan činilac u doprinosu bogatom kulturnom nasljeđu Crne Gore“, dodao je Radulović.

On je ukazao na značaj rada Mješovite komisije, kao i da bi, na toj liniji, nivo kopredsjedavajućih tog tijela trebalo podići na rang ministra vanjskih poslova odnosno državnog sekretara u slučaju Vatikana.

“To bi bila snažna poruka da smo spremni da dodatno akcentujemo važnost političkog dijaloga i institucionalne saradnje sa Svetom Stolicom“, naveo je Radulović.

On je istakao značaj rezidentnog predstavljanja Svete Stolice u Crnoj Gori i izrazio spremnost za pružanje neophodne pomoći za otvaranje Papske nuncijature u Podgorici, u cilju daljeg snaženja odnosa.

Prema riječima Radulovića, posjeta državnog sekretara kardinala Pjetra Parolina Crnoj Gori u junu 2018. godine je veoma značajna, kao dodatan impuls sveukupnom dijalogu.

Pecuto je ocijenio da dvije države razvijaju odličnu saradnju, i da postoji potencijal za njeno dalje intenziviranje.

Kada je u pitanju predstavništvo Svete Stolice u Crnoj Gori, Pecuto je predložio da se, za sada, bilateralno dogovori otvaranje diplomatske kancelarije ove zemlje u Podgorici, koja bi bila pod ingerencijom nuncija u Sarajevu.

“Time bi se otvorio prostor za snažnije predstavljanje vatikanskih interesa i produbljivanje odnosa”, rekao je Pecuto.

On se saglasio sa Radulovićem oko značaja rada Mješovite komisije u periodu koji slijedi.

Kako je istakao Pecuto, Sveta Stolica veoma cijeni spremnost i otvorenost crnogorske strane za produbljivanjem i snaženjem saradnje i komunikacije, kao preduslova za realizaciju konkretnih aktivnosti.

Sagovornici su pozdravili uspostavljanje saradnje sa Vatikanskim arhivom u vidu pristupa, sakupljanja, klasifikovanja, a kasnije i izučavanja građe koja se tiče Crne Gore.