KONTROLA DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prekršajni postupci protiv 18 političkih subjekata

Za pet političkih subjekata Agencija je ranije uputila zahtjev Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija za pokretanje postupka utvrđivanja činjenica, odnosno njihovo eventualno brisanje na osnovu Zakona o političkim partijama

2147 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Agencija za sprečavanje korupcije će pokrenuti prekršajne postupake protiv 18 političkih subjekata koji nijesu dostavili godišnje finansijske izvještaje u roku propisanim Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

"Kao i izreći mjere obustave prenosa budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ili mjere gubitka tih sredstava političkim subjektima koji nijesu dostavili izvještaje, a imaju osvojene mandate na državnom ili lokalnom nivou," navodi se u saopštenju Agencije.

Zakonom je propisano da politički subjekti završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj podnose organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji, najkasnije do 31. marta.

Prema Zakonu, za političke subjekte koji to nisu uradili u zakonskom roku propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 eura.

Obveznici dostavljanja izvještaja su politički subjekti evidentirani u Registru političkih partija, i koji po osnovu mandata na lokalnim ili parlamentarnim izborima ostvaruju pravo na budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada - njih 65.

U zakonom predviđenom roku na adresu Agencije dostavljeno je 48 izvještaja, od kojih se jedan odnosi na partiju izbrisanu iz Registra, Državna revizorska institucija je primila 44, a Uprava prihoda i carina 46 izvještaja.

Poređenjem podataka, Agencija je utvrdila da svoju zakonsku obavezu nisu izvršila 23 politička subjekta - GB Bokeški forum, Bošnjačka demokratska partija, Centralna albanska partija za integracije, Demokratska stranka jedinstva, Demokratska partija Roma, Demokratska zajednica Muslimana i Bošnjaka, GB Biram Plav, GB Slobodni građani, GB Slogom do pobjede, GB Šule i Mikan, GB Izbor, Narodna stranka, Novska lista, Partija udruženih penzionera i invalida, Partija za Gusinje, Patriotsko Komitski savez, Srpska alternativa, Srpska lista, Srpska radikalna stranka, Stranka pravde i povjerenja, Stranka srpskih radikala, Zelena partija i GB Civis.

"Za pet političkih subjekata (Demokratska zajednica Muslimana i Bošnjaka, Narodna stranka, Partija udruženih penzionera i invalida, Stranka srpskih radikala i Zelena partija), Agencija je ranije uputila zahtjev Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija za pokretanje postupka utvrđivanja činjenica, odnosno njihovo eventualno brisanje na osnovu Zakona o političkim partijama," navodi se u saopštenju.