Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Zakazana saslušanja kandidata za Tužilački savjet

Na konkurs za četiri mjesta iz reda uglednih pravnika u novom Tužilačkom savjetu, koji je trajao do 1. jula, konkurisalo je 16 kandidata

3988 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Screenshot
Foto: Screenshot

Skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu 20. jula počeće konsultativno da saslušava kandidate iz reda uglednih pravnika, koji su se prijavili za članstvo u Tužilačkom savjetu.

Na konkurs za četiri mjesta iz reda uglednih pravnika u novom Tužilačkom savjetu, koji je trajao do 1. jula, konkurisalo je 16 kandidata.

Paritetna Komisija, koja je bila sastavljena od po dva člana vlasti i opozicije, utvrdila je da svi kandidati ispunjavaju zakonom tražene uslove i da su dostavili potpunu dokumentaciju.

U utorak će biti saslušani Marica Babović, Danijela Bulatović, Nikola Bulatović, Nevenka Božović - Jovović, Miloš Vuksanović i Siniša Gazivoda.

Narednog pred Odborom će biti Balša Dragović, Borivoje Đukanović, Maja Zeković, Filip Jovović i Dalibor Kavarić.

Članovi toh skupštinskog tijela narednog četvrtka saslušaće Elvisa Durakovića, Nikolau Medojevića, Zdenku Perović, Jovana Poleksića i Sava Šofranca.

Članovi tog Odbora na sjednici su donijeli odluku da upute zahtjev vršiocu dužnosti vrhovnog državnog tužioca Draženu Buriću za dostavljanje posebnog izvještaja o radu u vezi sa javnim oglasima za izbor rukovodilaca državnog tužilaštva.

Protiv su glasali poslanici DPS-a Miloš Nikolić i Dragutin Papović. Odbor očekuje da im VDT dostavi izvještaj u roku u narednih pet dana.

Tu inicijativu je podnio poslanik Demokratskog fronta (DF) Predrag Bulatović 12.jula, koji je naveo da bi se poseban izvještaj odnosio na informaciju u vezi raspisivanja javnih oglasa za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u državnom tužilaštvu, kao i za rukovodioce državnih tužilaštava u periodu nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu.

Izvještaj bi trebalo da sadrži i informacije koje se odnose na prestanak funkcije državnih tužilaca zbog ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju i prestanak funkcije rukovodioca državnih tužilaštava prestankom tužilačke funkcije.

Bulatović je na Odboru rekao da su prelaznim odredbama Zakona o tužilaštvu, između ostalog, prelaznim odredbama definisali da se prije stupanja na snagu zakona obustave po sili zakona svi započeti procesi koji se odnose na izbore u tužilaštvu.

Istakao je da su usvajanjem izmjena Zakona o državnom tužilaštvu željeli da novi VDT i TS pristupe kadrovskom popunjavanju u tužilaštvu u cjelini.

“Treba zatražiti da se definiše da li su nakon stupanja na snagu ovoga zakona, raspisani javni oglasi za rukovodioce državnih tužilaštava, da li je raspisan za VDT-a...i da li su raspisani konkursi za izbor državnih tužilaca”, rekao je Bulatović.

Odbor je usvojio i inicijativu za upućivanje zahtjeva vršiocu dužnosti VDT-a da im se u roku od pet dana dostavi poseban izvještaj o radu, shodno članu 147, stav 5 Zakona o državnom tužilaštvu , a u vezi sa primjenom člana 184 a tog zakona. To je takođe predložio Bulatović, koji je naveo da Odbor treba da dobije izvještaj kako bi se vidjelo šta je urađeno u tužilačkoj organizaciji za izbor članova Tužilačkog savjeta iz njihovih redova. I protiv ove inicijative glasali su poslanici DPS-a.

Koprivica je istakao da član 184 a predviđa da se predlaganje kandidata i sačinjavanje liste za izbor članova Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca izvrši u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

“Taj rok je već prošao, tako da je potpuno legitimno da mi kao nadležno radno tijelo steknemo informaciju u kojoj fazi je primjena toga zakona”, rekao je Koprivica.

Preporučujemo za Vas