Upućen sporazum o postizbornoj koalicionoj saradnji

Carević nudi Demokratama da zakopaju ratne sjekire

Predloženo da se vlast dijeli po broju osvojenih glasova i da gradska uprava traje do 2024. Carević isključio Socijalističku narodnu partiju i Pravu Budvu

23294 pregleda 208 reakcija 41 komentar(a)
Foto: Vuk Lajović
Foto: Vuk Lajović

Gradonačelnik Budve i lider opštinskog Demokratskog fronta Marko Carević uputio je juče Demokratama predlog sporazuma o postizbornoj koalicionoj saradnji, konstitutisanju, organizaciji i vršenju vlasti u Opštini Budva, ponudivši im da zajedno formiraju gradsku upravu u punom trajanju mandata, do 2024.

To je potvrđeno “Vijestima” iz više izvora bliskih Demokratskom frontu.

Time je Carević jasno stavio do znanja da je iz svoje dosadašnje koalicije Za budućnost Budve isključio Socijalističku narodnu partiju i Pravu Budvu, ali i da ne isključuje da u vlasti učestvuju i druge partije koje dijele iste ili slične stavove i principe političkog djelovanja, bez ucjena u bilo kom segmentu i pravcu djelovanja.

Predlog sporazuma potpisali su predstavnici članica Demokratskog fronta - Nove srpske demokratije, Pokreta za promjene i Demokratske narodne partije, koji broje u lokalnom parlamentu 11 odbornika. Sa šest odbornika Demokrata, buduća koalicija bi imala 17, odnosno većinu od 33 odbornička mjesta koliko broji budvanski parlament.

“Potpisnici Sporazuma se obavezuju da će pružati jedinstvenu podršku izabranom predsjedniku Opštine Budva Marku Careviću i predsjedniku Skupštine Opštine Budva Krstu Radoviću u punom trajanju mandata lokalne vlasti, kao i drugim izabranim i imenovanim javnim funkcionerima”, navodi se u predlogu sporazuma za koji se čeka odgovor Demokrata.

Predlogom sporazuma, budvanski DF koji je prethodno zaključio sporazum o zajedničkom djelovanju i konslidovao redove unutar svoje koalicije, pokušava da riješi političku krizu u gradu koja praktično traje punih godinu od lokalnih izbora i zakopa ratne sjekire sa Demokratama.

“Predlog sporazuma se dostavlja na razmatranje i eventualno potpisivanje, ukoliko ste saglasni sa predloženim. Sačinjen je u najboljoj namjeri regulisanja odnosa u vladajućoj koaliciji koja je uspostavljena nakon održanih lokalnih izbora. Članice DF u Budvi potpisale su sporazum o jedinstvenom djelovanju u punom trajanju manadata”, naveo je Carević u dopisu upućenom Demokratama u koji su “Vijesti” imale uvid.

Predlogom sporazuma, koji su aminovale sve tri članice Demokratskog fronta navodi se da je cilj uspostavljanja demokratske, odgovorne i transparentne vlasti u Opštini Budva, koja će se vršiti na zakonit način uz puno poštovanje vladavine prava i u interesu svih građana.

“Potpisnici Sporazuma konstatuju da se vlast konstituiše uz postojanje potpunog legitimiteta i legaliteta koje su članice koalicije ostvarile na istorijskim izborima održanim 30. avgusta 2020, za šta postoji nesporno utvrđena volja velike većine građana Budve. Vlast u Opštini Budva uspostavlja se na osnovu temeljnih načela demokratije, Ustava Crne Gore, Zakona o izboru odbornika i poslanika, Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta Opštine Budva i drugih pozitivno-pravnih propisa, uz poštovanje principa izborne volje građana i proporcionalno broju osvojenih glasova i odborničkih mandata”, navodi se u predlogu sporazuma.

Sporazum predviđa da se budvanska vlast uspostavlja na sljedećim osnovama - Demokratski front, 11 odborničkih mandata i učešće u vlasti sa 64,7 odsto i Demokratska Crna Gora (šest odborničkih mandata i učešće u vlasti sa 35,3 odsto).

“Vlast u Opštini Budva uspostavlja se na period punog trajanja mandata, odnosno na period četiri godine od dana posljednjih održanih izbora za izbor odbornika u Skupštini opštine Budva. Potpisnici Sporazuma ostaju otvoreni za participaciju drugih političkih subjekata u vlasti koji dijele iste ili slične stavove i principe političkog djelovanja bez ucjena u bilo kom segmentu i pravcu djelovanja. Potpisnici Sporazuma se obavezuju da u skupštinskom radu koordiniraju rad klubova odbornika radi postizanja što većeg stepena saglasnosti po svim pitanjima koja spadaju u djelokrug rada Skupštine Opštine Budva kao i izvršne vlasti. Obavezuju se i da poštuju princip jedinstvenog djelovanja i glasanja u Skupštini Opštine Budva za odluke za koje je zakonom i Statutom Opštine Budva predviđeno da se odlučuje većinom glasova od ukupnog broja odbornika”, navodi se u predlogu Sporazuma.

Takođe, kako se navodi, potpisnici Sporazuma obavezuju se da će održavati redovne koalicione sastanke, najmanje jednom mjesečno i uvijek po iskazanoj potrebi jednog od koalicionih partnera na kojima će se usaglašavati stavovi o funkcionisanju vlasti, radu izvršne i zakonodavne vlasti.

“Obavezuju se i da će održavati koalicione sastanke pred zakazivanje i pred održavanje sjednica Skupštine opštine Budva radi usaglašavanja i predlaganja dnevnog reda, kao i radi usaglašavanja u djelovanju njihovih odborničkih klubova. Vlast u Opštini Budva uspostavlja se na period punog trajanja mandata, odnosno na period četiri godine od dana posljednjih održanih izbora za izbor odbornika u Skupštini opštine Budva. Potpisnici Sporazuma se obavezuju da ni na koji način neće dovesti u pitanje trajanje mandata uspostavljene vlasti niti će sa drugim političkim subjektima inicirati skraćenje mandata niti vršiti opstrukciju u radu lokalne vlasti kako bi se stekli uslovi za njeno razrešenje”, piše u tekstu sporazuma.

Sporazum se, kako je predloženo, može mijenjati i dopunjavati posebnim aneksom.

Bilo kakva saradnja sa DPS-om ne dolazi u obzir

Sporazum se naglašava da se budući koaliconi partneri obavezuju na potpuno poštovanje izborne volje građana Budve.

“Da neće sarađivati i djelovati u bilo kom obliku sa Demokratskom partijom socijalista koja je najveći krivac za opšte stanje u kojem se nalazi Opština Budva i njeni građani, niti će sarađivati i praviti neprincipijelne dogovore sa drugim partijama koje su u političkom smislu sarađivale i dijele političku i drugu odgovornost sa Demokratskom partijom socijalista. O svim pitanjima članice koalicije će se dogovarati po principu punog uvažavanja i poštovanja stavova i usaglašeno djelovati, uvažavajući princip jačine učešća u vlasti. U funkcionisanju vlasti poštovaće se princip realizacije ideja i stavova političkih subjekta koji je proporcionalan broju osvojenih mandata, odnosno procentualnom učešću u vlasti”, navodi se u tekstu sporazuma.