podnijeta tužba sudu protiv Vlade Crne Gore i protiv HG Budvanske rivijere

Građanska akcija: Očekujemo od predstavnika Vlade da će na sudu priznati da je sporazum o prenosu akcija ništavan

“U razvoj HTP „Budvanske rivijere“, na osnovu odluka SO Budva, opština Budva uložila je državni kapital, zemljište, komunalije, takse, sredstva od samodoprinosa i dr. u iznosu oko 100 miliona eura, što je definisano i ugovorom potpisanim od strane direktora Budvanske rivijere i predsjednika opštine Budva, kao i zapisnikom Narodne banke Jugoslavije”

4957 pregleda 2 komentar(a)
Vujičić, Foto: PR Centar
Vujičić, Foto: PR Centar

Poništenjem Sporazuma o prenosu akcija HTP Budvanske rivijere na Vladu Crne Gore i prenosom akcija na opštinu Budva mogle bi biti izmirene sve obaveze prema Vladi i unaprijeđen kvalitet života lokalnog stanovništva i turista.

To je saopštio predstavnik Građanske akcije Božidar Vujičić navodeći da su podnijeli tužbu sudu protiv Vlade Crne Gore i protiv HG Budvanske rivijere za utvrđenje apsolutne ništavnosti Sporazuma o prenosu akcija HTP Budvanske rivijere na Vladu Crne Gore iz 1997. godine, prenosi PR Centar.

“U razvoj HTP „Budvanske rivijere“, na osnovu odluka SO Budva, opština Budva uložila je državni kapital, zemljište, komunalije, takse, sredstva od samodoprinosa i dr. u iznosu oko 100 miliona eura, što je definisano i ugovorom potpisanim od strane direktora Budvanske rivijere i predsjednika opštine Budva, kao i zapisnikom Narodne banke Jugoslavije”, rekao je Vujičić.

Na osnovu tada važećeg Zakona o lokalnoj samoupravi, kako je pojasnio, lokalna samouprava je imala pravo da raspolaže, koristi i vrši svojinska ovlašćenja nad dobrima u opštoj upotrebi i prirodnim bogastvima na svom području.

“Sporazumom o prenosu akcija HTP Budvanske rivijere na Vladu Crne Gore, akcije koje su predstavljale državni kapital koji je u preduzeće uložila opština Budva, prenesene su suprotno zakonu na Vladu Crne Gore”, rekao je Vujičić.

Kazao je da građani opštine Budva, kao i svi građani ostalih opština, uplaćuju poreze, prireze, takse, naknade i druge obaveze, dio tih sredstava odlazi u budžet opštine dio u budžet Vlade Crne Gore.

“Iz budžeta opštine Budva, na osnovu odluka SO Budva, uplaćivana su novčana sredstva, ustupano građevinsko zemljište, državna imovina, u HTP Budvansku rivijeru, da bi Sporazumom o prenosu akcija ta državna imovina, kojom pravo raspolaganja i korišćenja ima opština Budva, bila prenijeta na Vladu Crne Gore. Vlada je najveći broj hotela rasprodala, novi vlasnici su nerijetko ogradili hotele i javne staze uknjižili kao interne staze tako da su građani Budve izdvajali poreze takse i dr. u budžet opštine da bi na kraju postupkom Vlade Crne Gore izgubili javne puteve”, rekao je Vujičić.

Istakao je da su građani Budve izdvojili ogromna sredstva iz Budžeta opštine za otkup zemlje od vlasnika hotela, za izgradnju bulevara kroz Budvu.

“Vlasnici hotela su građanima Budve skupo prodavali neophodnu zemlju za izgradnju Bulevara, onu istu zemlju koju je opština Budva bez naknade uložila u Budvansku rivijeru. Nezavisno sudstvo bi na prvom ročištu odlučilo da je Sporazum ništav kao i sve pravne posljedice poništavanja sporazuma, ugovori o prodaji hotela u bescijenje, rasprodaja druge imovine i dr”, rekao je Vujičić.

Smatra da bi poništenjem sporazuma o prenosu akcija i prenosom akcija Budvanske rivijere sa Vlade na opštinu Budva, opština lagano izmirila sve obaveze prema Vladi Crne Gore i ostalo bi joj još dovoljno akcija za unapređuje i organizovanje uslova života lokalnom stanovništvu i turistima.

“Građanska akcija očekuje od predstavnika Vlade u odboru direktora HG Budvanske rivijere, koji su po dubinu postavljeni od strane Demokrata i DF, kao i od Vlade Crne Gore da će na sudu priznati da je sporazum o prenosu akcija sa Budvanske Rivijere na Vladu ništavan. Građanska akcija podnijela je istim povodom inicijativu Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije na visokim nivou kao i krivičnu prijavu Specijalnom tužilaštvu protiv lica koja su učestvovala u nezakonitom prenosu akcija sa Budvanske Rivijere na Vladu Crne Gore”, rekao je Vujičić.

Preporučujemo za Vas