U penziju otišlo 23 sudija

Konstatovan je prestanak funkcija sudijama Vrhovnog suda Crne Gore Stanki Vučinić, Branimiru Femiću, Dušanki Radović, Svetlani Vujanović, Lidiji Ivanović i Petru Stojanoviću

22767 pregleda 528 reakcija 16 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Boris Pejović
Ilustracija, Foto: Boris Pejović

Sudski savjet danas je na sjednici konstatovao prestanak sudijske funkcije za 23 sudija koji ispunjavaju uslove za penziju.

„Na osnovu člana 121 stav 2 Ustava Crne Gore, a u vezi sa članom 17 st.1 i 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Sudski savjet je na osnovu dostavljenih obavještenja predsjednika sudova, konstatovao prestanak sudijske funkcije sudijama koji ispunjavaju uslove iz gore navedenog člana Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju“, navedeno je u saopštenju Sudskog savjeta.

Prema član 17 Zakona o PIO osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 66 godina života (muškarac), odnosno 64 godine života (žena) i najmanje 15 godina staža osiguranja i kad navrši 40 godina staža osiguranja i 61 godinu života.

Konstatovan je prestanak funkcija sudijama Vrhovnog suda Crne Gore Stanki Vučinić, Branimiru Femiću, Dušanki Radović, Svetlani Vujanović, Lidiji Ivanović i Petru Stojanoviću.

Sudije Upravnog suda koje idu u penziju su Gordana Pot i Biserka Bukvić, a iz Privrednog suda to su Nataša Sekulić, Milica Popović i Senada Hasanagić. Prestanak sudijske funkcije konstatovan je i Dragici Vuković i Miljani Pavlićević, sudijima Višeg suda u Podgorici, zatim Zahitu Camiću, predsjedniku Osnovnog suda u Rožajama, Vesni Pavišić, sudiji Osnovnog suda na Cetinju i Milovanu Jokoviću, sudiji Osnovnog suda na Žabljaku.

U penziju će i Ajša Međedović, sudija Osnovnog suda u Beranama, Koviljka Đačić, predsjednica Suda za prekršaje Budva, Dragici Stojanović, Dragici Kovačević i Vesni Šćepanović, sudije Višeg suda za prekršaje, Milanka Kaluđerović, sudija Suda za prekršaje Podgorica i Milutin Božović, sudija Suda za prekršaje u Bijelom Polju.

Savjet je na sjednici donio odluku da se za kandidate za sudije osnovnih sudova izaberu Tijana Badnjar, Mirko Kojović, Miloš Jokanović, Ivana Žujović Ivana Radović, Ana Rovčanin, Miloš Moračanin, Milica Ćetković, Hasire Bećović, Sanela Efović, Artan Kroma, Darko Božović, Tanja Kuburović Radusinović, Vera Femić i Jelena Jablan.

„Saglasno članu 59 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, izabrani kandidati će biti upućeni na inicijalnu obuku u Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu“, navodi se u saopštenju.

Savjet je na osnovu izvještaja Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, utvrdio ocjene za osam kandidata za sudije osnovnih sudova, za vrijeme trajanja inicijalne obuke, i donio odluku o izboru Vladimira Bulatovića, Nede Vukoslavčević, Vladane Raičević, Krsta Pejovića, Ane Krkeljić Milić, Milene Marković Vujanović, Luke Radulovića i Jelene Đukanović Perović. Istovremeno novoizabrane sudije su raspoređene na rad u Osnovni sud u Nikšiću, Baru, Kotoru i Bijelom Polju.

Ove sudije anas su položile svečanu zakletvu pred Sudskim savjetom. Takođe, na osnovu već utvrđene ocjene tokom inicijalne obuke Savjet je donio odluku o izboru i raspoređivanju Miloša Bakrača u Sud za prekršaje u Bijelom Polju.

“Nakon ponovljenog javnog oglasa, za izbor predsjednika Vrhovnog suda, Savjet je utvrdio listu kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor, i ista će biti dostavljena Opštoj sjednici Vrhovnog suda na dalje postupanje. Kandidatkinje koje ispunjavaju uslove su Milenka Seka Žižić, sutkinja Apelacionog suda Crne Gore i Ana Vuković, sutkinja Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici”, piše u saopštenju.

Sudski savjet je na osnovu člana 32 stav 6 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu i obavljenog intervjua odredio Sonju Cvetičanin sutkinju Višeg suda u Podgorici za zamjenika člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita, nakon ponovljenog javnog poziva. Na sjednici je dato mišljenje na broj utvrđenih radnih mjesta u Predlogu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Danilovgradu.

Donijeta je odluka o izmjeni i dopuni Pravila za ocjenjivanje sudija i predsjednika sudova.

Donijeta je odluka da se raspiše javni oglas za popunjavanje tri sudijska mjesta u višim sudovima.

Bonus video: