nanijeta šteta kompaniji od nekoliko desetina hiljada eura

Bez centa i evidencije, sto dana u najskupljem apartmanu

Nova uprava utvrdiće odgovornost bivšeg menadžmenta “Budvanske rivijere” koji je omogućio koordinatoru DPS-a za Budvu da bez evidencije boravi u najskupljem apartmanu u hotelu “Aleksandar”

67848 pregleda 1458 reakcija 163 komentar(a)
Andrija Nikolić (arhiva), Foto: Luka Zeković
Andrija Nikolić (arhiva), Foto: Luka Zeković

Odbor direktora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” jednoglasno je izglasao odluku o formiranju Komisije za ispitivanje poslovanja, čiji će osnovni zadatak biti ispitivanje brojnih sumnjivih poslova koje su bivša rukovodstva ove najveće hotelske kompanije iz redova Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokratske partije (SDP), a potom i Socijaldemokrata (SD) sklapala tokom minule decenije i po.

Petočlani odbor, koji prije desetak dana nije odobrio formiranje komisije, sada je bio saglasan da se na njenom čelu nađe Ninoslav Kaluđerović, aktuelni načelnik Službe za naplatu komunalije Opštine Budva, kadar Demokrata.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, jedan od prvih zadataka komisije biće utvrđivanje odgovornosti bivšeg menadžmenta Hotelske grupe koji je u vrijeme prošlogodišnjih tromjesečnih dešavanja u Budvi i nasilne smjene opštinske vlasti uz političku korupciju, omogućio koordinatoru DPS-a za Budvu i poslaniku Andriji Nikoliću da bez evidencije boravi u najskupljem apartmanu 3230 u hotelu “Aleksandar” u okviru kompleksa na Slovenskoj plaži više od 100 dana, čime je nanijeta šteta kompaniji od nekoliko desetina hiljada eura.

Da li je i koliko plaćen smještaj: Slovenska plaža
Da li je i koliko plaćen smještaj: Slovenska plažafoto: Vuk Lajović

”Vijesti” su početkom ove godine zatražile od tadašnjeg menadžmenta Hotelske grupe da dostavi podatke ko je i koliko platio smještaj policijskih snaga u hotelskim kapacitetima “Budvanske rivijere” tokom političkog prevrata u Budvi, ali i ko je platio smještaj Nikoliću u apartmanu, ali je kao odgovor navedeno da je riječ o poslovnoj tajni.

Nakon što je sredinom juna imenovan novi odbor direktora, u kome većinu od tri člana čine predstavnici državnog kapitala koje je imenovala nova Vlada, uslijedila je i promjena na mjestu izvršnog direktora. Iz Vlade je odmah pozvana nova uprava da se formira Komisija koja će ispitati poslovanje te sada finansijski posrnule hotelske kompanije.

”Vijestima” je rečeno da, iako su zaposleni morali odmah nakon avgustovskih izbora da potpišu da ne smiju da odaju tajne iz hotelske kompanije, počev od rukovodstva pa do onih radnika na recepcijama i u restoranima, ipak, kako je Vijestima rečeno, nekoliko zaposlenih već se obratilo novom rukovodstvu da su spremni da svjedoče da je Nikolić minulog ljeta bio u luksuznom apartmanu.

Bivše rukovodstvo Hotelske grupe se pozvalo na domaće i međunarodne propise, prema kojima su boravak policijskih snaga i poslanika u njihovom hotelskim kapacitetima minulog ljeta - poslovna tajna.

”Imajući razumijevanja za Vaša pitanja i principe istraživačkog novinarstva, a cijeneći transparentnost rada našeg društva, informišemo Vas i Vaše čitaoce da je zaštita podataka o hotelskim gostima predmet regulisanja domaćih i međunarodnih propisa i uzansi. To podrazumijeva da je Hotelska grupa ‘Budvanska rivijera’ AD Budva, kao i ostala društva koja pružaju hotelske usluge, u obavezi da bez izuzetka strogo poštuje postupke registracije gosta i čuvanja/neodavanja podataka o njima, odnosno da iste tretira kao poslovnu tajnu. Takođe, podrazumijeva da su svi gosti koji su boravili u kapacitetima Hotelske grupe tu uslugu uredno i platili”, odgovoreno je tada iz službe za odnose s javnošću.Policijske snage iz drugih gradova upućene su u Budvu sredinom juna, kada je uz njihovu asistenciju Upravna inspekcija nasilno smijenila legalno izabrana vlast. Uslijedili su nemiri u metropoli turizma, praćeni slučajevima brutalnog prebijanja građana na ulicama, a neki od tih slučajeva su i procesuirani.

Na sjednici odbora direktora donijeta je i odluka da se preduzmu pripremne aktivnosti potrebne za izradu i realizaciju projekta rekonstrukcije “Slovenske plaže” i podizanja standarda soba kategorisanih sa 3* na standard soba kategorisanih sa 4*. Odlučeno je da 50 djece iz Novog Sada, čiji roditelji nisu u mogućnosti da im obezbijede ljetovanje na moru, besplatno borave 10 dana u smještajnim jedinicama Hotelske grupe.

Divanovićeva i Rađenovićeva desna ruka zaposlena uoči smjene Odbora direktora?

Od komisije se očekuje i da ispita ko je sve zaposlen u kompaniji od lokalnih izbora i poraza DPS-a, kako su dijeljene otpremnine, te na koji način su stvoreni gubici.

Nezvanično se pominje da je zaposlenje u Hotelskoj grupi uoči smjene Odbora direktora kadorva DPS i SD našla i kadar administracije Nikole Divanovića, koja je predvodila nasilnu smjenu vlasti u Budvi. Novo rukovodstvo je na platnom spisku za jul vidjelo da se našlo ime te funkcionerke DPS-a, koja je bila jedna od ključnih kadrova u administraciji Lazara Rađenovića, te utvrdilo da je zaposlena desetak dana prije nego što je imenovan novi Odbor direktora.

Grcali u gubicima, a isplaćivali otpremnine i zapošljavali

O zatečenom stanju u Hotelskoj grupi sud je sredinom juna dala i Vlada, odmah nakon izbora novog Odbora direktora. Ivana Đurović, državna sekretarka Ministarstva ekonomskog razvoja nakon Skupštine akcionara, saopštila je tada da se od novog odbora direktora zahtijeva da krene u ispitivanje zakonitosti postupaka, kao i cjelokupnog poslovanja Društva.

”Nakon analize dostavljenih materijala, uz ukazivanje da raspolažemo ograničenim informacijama i sa rezervom u odnosu na njihovu sadržinu, u prvom redu Izvještaja menadžmenta, ukazujemo na očigledne nelogičnosti i zahtijevamo da menadžment kompanije na svim nivoima iste ispita. Činjenica je da je u toku 2020. isplaćen veliki broj otpremnina koje iznose oko pola miliona eura, kako je to opisano izvještajem menadžmenta Hotelske grupe ‘Budvanska rivijera’ AD za 2020, dok se sa druge strane zapošljavalo, naročito nakon 31. avgusta do 31. decembra 2020, u kom periodu je zaposleno 16 lica na neodređeno vrijeme, dok su 63 lica zaposlena na određeno vrijeme. Istovremeno, isplaćeno je 464.229 eura na ime otpremina što predstavlja povećanje od 814 odsto u odnosu na 2019. Poređenja radi, u 2019. godini na ime otpremnina isplaćeno je samo 50.800 eura. Dakle, u godini kada je ostvaren jedan od najvećih poslovnih gubitaka u istoriji poslovanja i u situaciji kada je bilo neizvjesno kakav se poslovni rezultat može očekivati u 2021, zabilježen je rekord u porastu isplate otpremnina, vršena su znatna zapošljavanja, što je indikator nesavjesnog poslovanja u 2020. Isplata otpremnina ne ide ruku pod ruku sa zapošljavanjem pa je ova praksa potencijalno ustremljena protiv imovine i interesa Društva a prema interesima pojedinaca, pa zahtijevamo da uprava Društva na svim nivoima ispita zakonitost ovih postupaka”, kazala je tada Đurović.