Laković: Slične policijske akcije možemo očekivati i ubuduće

Ohrabruju sve službe za sprovođenje zakona da, u skladu sa zakonskim normama i profesionalnim standardima, sistematski i efikasno preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti

9749 pregleda 7 komentar(a)
Laković, Foto: Kabinet potpredsjednika Vlade
Laković, Foto: Kabinet potpredsjednika Vlade

Stvaramo ambijent u kojem Policija i Tužilaštvo mogu da sprovode svoje aktivnosti na principima zakonitosti i profesionalizma, bez uticaja centara moći povezanih sa politikom, sumnjivim biznisom ili organizovanim kriminalom, tako da ovakve i slične policijske akcije možemo očekivati i ubuduće, kazao je Miodrag Laković, savjetnik za nacionalnu bezbjednost potpredsjednika Vlade Crne Gore.

Laković je istakao da Kabinet potpredsjednika ulaže napore da podstakne i ohrabri sve službe za sprovođenje zakona da, u skladu sa zakonskim normama i profesionalnim standardima, sistematski i efikasno preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti, koje su usmjerene ka svim oblicima kriminala, a naročito onih sa elementima korupcije i organizovanog kriminala.

"U tom smislu, u narednom periodu ćemo raditi na jačanju ovih institucija, kroz organizaciono, tehničko, metodološko i kadrovsko unapređivanje, kao i izmjene u zakonskoj regulativi, što će dovesti do višeg nivoa efikasnosti, postizanja boljih rezultata, i u krajnjem, ispunjenja mjerila za pregovaračka poglavlja 23 i 24 kao ključnog produslova za napredak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom", zaključio je Laković.