"POKUŠAVAJU DA SE NARUGAJU PRIJESTONICI"

URA Cetinje: Na listi DPS-a saradnik Darka Šarića

Pozivamo Cetinjanke i Cetinjane da se oni oglase i 26. novembra sami daju svoj sud o eksponentima kriminalnih grupa koje pokušavaju da ih nametnu Cetinju i tako se po ko zna koji put narugaju Prijestonici
81 pregleda 31 komentar(a)
URA logo, Foto: URA
URA logo, Foto: URA
Ažurirano: 11.11.2017. 11:39h

Demokratska partija socijalista, osim što joj listu za izbore na Cetinju predvode nesposobne marionete kojima komanduje Daliborka Pejović, svoj odnos prema Prijestonici pokazala je i time što je u prvoj polovini liste ponudila Cetinjanima osvjedočenog saradnika narko bosa Darka Šarića, navodi se u saopštenju Cetinjskog odbora Građanskog pokreta URA.

"Da odlučuje u ime Cetinja DPS našim sugrađanima predlaže Blagotu Radulovića, koji je bio eksponent narko klana Darka Šarića u Crnoj Gori. Istovremeno, riječ je o osobi koja godinama izvršava naloge podgoričkog funkcionera DPS-a Petra Ivanovića, koji je, istovremeno, pod sumnjom da je izvršavao naloge Šarića. Radulović, kojeg je Ivanović iz Agencije za promociju stranih investicija preselio sa sobom u Ministarstvo poljoprivrede prije nekoliko godina, bio je ovla­šće­ni za­stup­nik fir­me No­va Star CG, iza ko­je je sta­jao Ša­rić. Ta firma je bila dio šeme kom­pa­ni­ja i li­ca ko­ja je, kako se sumnja, ima­la za cilj da sa­kri­je stvar­no vla­sni­štvo nad kom­pa­ni­ja­ma ko­ji­ma je po­klo­nje­no ze­mlji­šte u Budvi i vri­jed­na imo­vi­na klu­ba FK Mo­gren, te da je vje­ro­vat­no ta­kva struk­tu­ra, ima­ju­ći u vi­du da se ra­di o of-šor kom­pa­ni­ja­ma, po­slu­ži­la i za pra­nje nov­ca", kaže se u saopštenju.

Iz pokreta navode da do­ku­men­ta­ci­ja do ko­je su do­šli is­tra­ži­va­či MANS-a i Pro­jek­ta za iz­vje­šta­va­nje o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu i ko­rup­ci­ji (OC­CRP) po­ka­zu­je da iza sve­ga sto­ji Dar­ko Ša­rić.

"OCCRP je otkrio da je Nova Star CG u vlasništvu firme Nikomat LLC iz Delavera, iza koje stoje Šarićeva sestra Danijela i Nebojša Jestrović. Direktor je bio Blagota Radulović. Povodom toga je MANS 2014. godine tužilaštvu podnio krivičnu prijavu. Tužilaštvo se još nije oglasilo. Pozivamo Cetinjanke i Cetinjane da se oni oglase i 26. novembra sami daju svoj sud o eksponentima kriminalnih grupa koje pokušavaju da ih nametnu Cetinju i tako se po ko zna koji put narugaju Prijestonici. Došlo je vrijeme da im odgovorimo ponosno, prkosno, Cetinjski", zaključuje se u saopštenju.